Meny

Skanskas satsning på unga kvinnor gynnar affären

Skanskas satsning på unga kvinnor gynnar affären

Det krävs större mångfald för att kunna vara innovativa. Med det som utgångspunkt startade Skanska ett lärlingsprogram för att locka kvinnor att bli yrkesarbetare – och gensvaret har varit enormt. För Stephanie Ehne, 28, och Javzmaa Oyunbileg, 25, innebär det ett karriärbyte.

Under 2019 startade Skanska ett nytt lärlingsprogram för att locka fler kvinnor att bli yrkesarbetare. Bolaget har ca 33 procent kvinnor inom tjänstemannasektorn men av yrkesarbetarna är bara 2,1 procent kvinnor. 

– Det här är ett steg i vårt mångfaldsarbete som vi jobbat ordentligt med sedan 2015 där vi medvetet fokuserat på att få in fler kvinnor. Vi har lyckats bra på tjänstemannasidan men när det gäller våra yrkesarbetare har vi inte haft tillräckligt fokus, säger Monica Westerberg, chef för mångfald och inkludering på Skanska.

Ytterst liten del hantverkare

Sett till hela bygg- och anläggningsbranschen är det endast 1,5 procent av yrkesarbetarna som är kvinnor, enligt siffror från branschorganisationen Byggföretagen.

– Här behöver vi skapa en förändring, det har vi sett, att när vi väl får ut kvinnor i produktion ger det en rad fördelar. Det ger högre trivsel, bättre stämning och fler perspektiv vid problemlösning. Man får andra typer av diskussioner och för att ett företag ska lyckas vara innovativt krävs en större mångfald, säger Monica Westerberg, chef för mångfald och inkludering på Skanska.

Programmet ska fortsätta

Det nya lärlingsprogrammet startades som en pilot under förra året och gensvaret var så bra att Skanska bestämt sig för att fortsätta. Första gången sökte 400 kvinnor till de 12 utlysta platserna. 

– I år har vi ökat antal platser till drygt 20 och fått över 500 sökande, säger Monica Westerberg. 

Två av dem, Stephanie Ehne och Javzmaa Oyunbileg är den här dagen på besök på Skanskas om- och tillbyggnad av Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Det här är andra veckan på utbildningen och efter en första veckas teori är det dags att komma ut på en större arbetsplats.

Båda har jobbat inom serviceyrken sedan gymnasiet och har sökt sig till bygg för att byta karriär. Det som lockat är det handfasta.

- Det är det praktiska arbetet, att få skapa någonting, som lockar, säger Stephanie Ehne som jobbat inom såväl restaurang- som omsorgsbranschen tidigare. 

Kommer från olika delar av landet

Hon bor i Halmstad och kommer att göra större delen av sin praktik hos Skanska där. Att större delen av lärlingsgruppen är i Stockholm som den här dagen, är ett undantag.

– Målet är att kunna utvecklas hela tiden och bli snickare, säger Stephanie Ehne. 

Om allt går som tänkt är får hon sitt yrkesintyg om tre år.

Ute på marknaden om tre år

Javzmaa Oyunbileg ska också bli träarbetare och vill lära sig så mycket att hon kan bygga ett eget hus. Hon har byggare i släkten och har alltid velat jobba med det. 

– Vi träffade en lagbas som heter Annelie häromdagen och när hon berättade om sitt jobb blev jag väldigt intresserad av det också. Så jag har lite planer, säger hon. 

Skanskas premiärkull lärlingar kommer att ha genomgått utbildningen under 2021 och då har branschen fått elva (en har slutat på grund av personliga skäl) nya träarbetare som är kvinnor. 

Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska, ser det som en start.

– Vår ambition är att fortsätta med det här. Det finns uppenbarligen ett stort intresse. Det leder till välbetalda jobb och många av de som söker får en chans att göra något som de kanske drömt om att få hålla på med. Dessutom får vi värdefull kompetens då många av de som söker har flera års arbetslivserfarenhet inom helt andra yrken, säger Monica Westerberg.

Trivseln och arbetsmiljön blir bättre

En viktig aspekt för Skanska är att ökad jämställdhet gynnar affären, särskilt på längre sikt.

– Allt arbete kring mångfald, jämställdhet och inkludering bidrar till affären. Om vi har för stor homogenitet så leder det ofta till en kultur som inte är helt sund där man gör som man alltid har gjort. Det är först när man får in nya typer av personer som förändring lättare kan ske. Har man tillgång till olika perspektiv och förhållningssätt för det med sig en större förändringsförmåga, säger Monica Westerberg. 

Utvärderingar som Skanska gjort av lärlingsprogrammet visar övervägande positiva resultat. 

– Bilden är entydig att stämningen och trivseln blir bättre i och med att de här personerna kommer ut på arbetsplatserna, säger Monica Westerberg.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.