Meny
  • Jenny Wassvik, produktionschef på NCC Building Sverige.
    Foto: Anders Siljevall

Så ska hela entreprenörskedjan bli säker

Så ska hela entreprenörskedjan bli säker

Underentreprenörerna har en viktig roll för att skapa en säker arbetsplats. NCC har tagit ett samlat grepp för att få med alla – från installatörer till rivningsentreprenörer – på samma tåg.

NCC Building Sverige märkte att medan olyckor och tillbud hade minskat bland de egna anställda hade de i stället ökat bland underentreprenörerna. Undersökningar på arbetsplatserna visade också att underentreprenörerna var de som slarvade mest med skyddsutrustningen.

För att råda bot på detta samlade NCC Building Sveriges avdelningar Hus och Bostad Stockholm sina största underentreprenörer för en träff om arbetsmiljö och säkerhet. Bakgrunden var att medan olyckor och tillbud har minskat hos NCC:s egna personal har de istället ökat bland underentreprenörerna.

På den första träffen, som hölls i februari, diskuterades allt från rutiner och arbetsmiljörapportering till nolltoleransen mot alkohol och droger.

Efteråt har responsen från deltagarna varit god, berättar Jenny Wassvik, produktionschef på NCC Building Sverige. Mycket har också hänt sedan dess och ännu fler insatser är att vänta.

– I mars höll vi ett uppföljningsmöte för de som inte hade möjlighet att vara med på träffen i februari, säger Jenny Wassvik.

LÄS MER: NCC vill att olyckstalen bland UE går ner


Nya träffar på gång

Framöver kommer andra avdelningar i NCC:s organisation följa konceptet, som först startade i Malmö. I Stockholm finns planer på flera tematräffar om olika utmaningar i arbetsmiljön.

– Det är möjligt att vi bjuder in en specifik yrkesgrupp för att diskutera frågor som rör just dem, men den stora utmaningen är att få varje aktör att se sin del i sammanhanget, säger Jenny Wassvik och menar att det inom byggbranschen har odlats en attityd där varje underentreprenör har skött sitt.

– Det är en av branschens stora knäckfrågor. Att alla ska bidra till att ta ansvar för helheten och inte bara sin del.

Samtidigt som det krävs ett större helhetstänk poängterar Jenny Wassvik att det inte saknas initiativ bland de enskilda företagen som NCC anlitar som underentreprenörer.

– Det finns en stor kraft i den här gruppen och ett stort engagemang kring arbetsmiljöfrågorna.


Förändringar internt

Det är inte bara underentreprenörernas attityder som påverkats av träffarna. Även internt på NCC har arbetsmiljöfrågan fått ett ännu större fokus.

– Vi lägger mycket kraft på att påverka i en positiv riktning. Vår inköpsorganisation kommer att följa upp statistiken på underentreprenörernas användning av skyddsutrustning och använda detta när de ska skriva avtal, säger Jenny Wassvik.

Även om ledtiderna är långa för att förändra attityder tror hon att mycket kommer att hända inom kort, särskilt på hantverkarsidan där det pågår en stor generationsväxling.

– Unga har en helt annan inställning. För dem är det naturligt att använda handskar, vilket förhindrar skärskador som är ett stort problem, säger Jenny Wassvik.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.