Meny

Så lyckas Eksta minska glappet

Så lyckas Eksta minska glappet

Kungsbacka kommuns bostadsföretag Eksta har knäckt koden. I deras nybyggen stämmer den uppmätta energianvändningen väl överens med den projekterade. "Om det drar åt något håll så handlar det om att resultatet av mätningarna är bättre än projekterat", säger vd Christer Kilersjö.

Det första och viktigaste steget för att lyckas hålla den projekterade energianvändningen är enligt Christer Kilersjö att mäta energianvändningen i de färdigställda husen.

– Att mäta är att veta, säger han.

Dels handlar det om att upptäcka brister som kan åtgärdas, till exempel dåligt injusterade värmesystem. Men lika viktigt är att kunna använda kunskapen från mätningarna i kommande byggprojekt.

– Det är vanligt att projekteringsskedet är fullt av antaganden. Konsulterna använder schablonvärden och gör antaganden av flera parametrar – allt från vädring till köldbryggor. Men eftersom vi har mätvärden från verkligheten kan vi få mycket bättre kalkyler, säger Christer Kilersjö.

Det gäller med andra ord att vara aktiv som byggherre även i byggprocessen. Generellt tycker han att byggherrarna borde bli bättre på att ifrågasätta konsulternas kalkyler.

– Det kan man göra på ett nyfiket sätt. Fråga varifrån värdena i kalkylen kommer och om det bara är schabloner så erbjuder man verkliga uppmätta värden från likande färdigställda projekt, säger Christer Kilersjö.

Bygger bara passivhus

Han berättar att Eksta anstränger sig för att vara aktiv i både projekteringsskedet och byggskedet.

– Näst efter att mäta energianvändningen är det nog det viktigaste. Vi vill vara aktiva och nyfikna i både projektering, byggprocess och förvaltning. Eftersom det är samma människor hos oss som arbetar i alla tre stegen så blir det en kvalitetsgaranti. Det finns ingen annan att skylla på om det blir fel, säger han.

En annan framgångsfaktor tror Christer Kilersjö är att Eksta sedan flera år tillbaka endast bygger passivhus. 

– Det blir en fördel att det inte finns utrymme för slarv. Har man inte marginaler blir det en större press på alla att träffa rätt. Dessutom är energifrågan hela tiden på agendan tack vare passivhuskonceptet, säger han.

Han påpekar också att Eksta har en stark drivkraft att se till att nybyggnadsprojekten uppnår de tänkta energimålen.

– Vi bygger passivhus för att det blir långsiktigt lönsamt för oss som fastighetsägare. Vi lever på att det blir rätt. Om man bara bygger för att uppnå kraven i BBR och sedan ska sälja huset vidare har man inte samma drivkraft, säger Christer Kilersjö.