Meny

Så har man gjort i Söderhamn

Så har man gjort i Söderhamn

I Söderhamns i EPC-projekt ingår 155 000 kvadratmeter kommunala fastigheter, 210 000 kvadratmeter bostadsfastigheter och 35 000 kvadratmeter lokaler. Besparingen totalt är är 17.2 GWh el och värme samt 46 000 kubikmeter vatten.

Exempel på åtgärder inom Söderhamns EPC-projekt:

• Konvertering av alla oljeeldade värmeanläggingar till värmepumpar. (100 procent fossilfria i dag.)

• Värmesystemen har injusterats och gammal utrustning bytts ut.

• Ventilationssystem har injusterats och gammal utrustning ersatts med ny. Alla myndighetskrav uppfylls i dag, till exempel den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

• Allt tappvatten har ersatts med snålspolande kranar och toaletter där så varit möjligt.

• Styr- och reglersystem har uppgraderats, både mjuk- och hårdvara. Alla fastigheter är uppkopplade till överordnat system.

• Fastigheter med bristfällig isolering har tilläggsisolerats.

• Grundutbildning av driftsorganisationen samt specialistutbildning av driftteknikerna.

• Besparingen totalt är 17, 2 GWh el och värme samt 46 000 kubikmeter vatten.


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.