Meny

Så här hanterar företagen krisen

Så här hanterar företagen krisen

Skanska och Erlandssons Bygg berättar hur de jobbar konkret med att säkra arbetsplatserna i Coronatider.

Hur jobbar ni konkret ute i verksamheten för att skydda era anställda, och era underentreprenörer?

Jacob Birkeland, presschef Skanska: 

– Vi har en central krisorganisation som arbetar fram gemensamma riktlinjer och har aktiverat regionala grupper för att stödja arbetsplatserna med praktiska utmaningar och prioriteringar. Vi arbetar med att successivt utveckla förbättrade råd och riktlinjer i syfte att fortsätta bedriva en verksamhet, samtidigt som vi skyddar medarbetare, samarbetspartners och kunder. Vi har förstärkt städrutiner på arbetsplatserna och det finns till exempel handsprit förutom tvål tillgängligt tillsammans med planscher som påminner om personlig hygien. All information, alla rutiner och checklistor finns samlade på en sida på intranätet. Sidan har sedan den öppnades haft drygt 9 500 unika besökare, vilket både visar på det stora intresset, men också på att vi når ut med informationen till våra medarbetare.

Vi analyserar utvecklingen löpande och vi vidtar de åtgärder vi finner nödvändiga. Vi arbetar dels med olika scenarios och hur vi bäst förbereder oss för dem. Även om det i mångt och mycket är en ny situation är vi vana vid att hantera risker och komma fram till lösningar. Viktigt nu är att tänka i flera steg och ta höjd för olika typer av utvecklingar som kan påverka vårt sätt att bedriva verksamheten.

 

Patric Broddheimer, COO Erlandsson bygg:

– Vi har gått ut med en allmänt skriven policy utifrån koncernperspektivet och varje vd har dessutom en policy för sin verksamhet. Policyn bygger på myndigheternas rekommendationer. Vi har också riktlinjer både för koncernen och respektive bolag. Vi har mallar som dels ska hantera och minska sprittspridningen men också mallar för att sköta oss entreprenadjuridiskt eftersom problemet med detta ju både är själva smittan i själv, och därtill det entreprenadjuridiska.

Vår policy säger att har man minsta symptom så ska man vara hemma och detta måste följas. Har man sin verksamhet i Stockholmsregionen ska man jobba hemifrån om man kan. Respektive vd har delegerat Arbetsmiljöansvaret i organisationen ner till platschefen och vi har tagit fram en skrift som ska revideras till arbetsmiljöplanen. I arbetsmiljöplanen ska det också läggas till en punkt om viruset som ser olika ut för respektive projekt beroende på vilken verksamhet det handlar om.

Rent praktiskt handlar vår information om att man ska tvätta händerna och undvika fysiska möten. Vi har redan en tid undvikit utlandsresor, men även inrikesmöten ska undvikas och möten ska hållas i annan form såsom telefonmöten. Vi har inte gått ut med något specifikt för den som är i riskgrupp, men där ska man följa myndigheternas rekommendationer.

Vi måste också varsla respektive projekt om att situationen eventuellt kommer att påverka färdigställande, ekonomi och så vidare. Många beställare sitter själva i beslut om hur de ska göra och situationen är och blir ett gemensamt problem att hantera. Våra medarbetare samt våra underentreprenörer är väldigt plikttrogna och ansvarstagande för sina projekt, så många är oroliga för hur det här ska påverka färdigställandet av projekten.


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.