Meny

Rivningsföretagen vittnar om att marknaden förändras

Rivningsföretagen vittnar om att marknaden förändras

Rivningsbolagen upplever ett stabilt konjunkturläge. Samtidigt berättar de om en marknad i förändring där konkurrensen hårdnar och riktlinjerna för avfallshanteringen skärps.

En eventuell rivningsvåg skulle rimligtvis märkas hos branschens företag. Enligt Branschorganisationen för Byggnadsberedning säger de närmare 50 medlemsföretagen inom rivning att de mår bra, men några tendenser åt det ena eller andra hållet märks inte. Samma svar ger många av entreprenörerna när Byggindustrin ringer upp.

Tony Stigmanslid, affärschef för Stockholmsrivaren Destroy Rebuilding, berättar att företaget 2017 förberedde sig för sämre tider.

– Vi var oroliga för att marknaden skulle gå ner kraftigt och vi satte upp turordningslistor för uppsägningar. Men de sämre tiderna kom inte. 2018 tuffade på och det har 2019 hittills också gjort, säger Tony Stigmanslid.

Han upplever inte att företaget varken har mer eller mindre att göra nu än de senaste åren. Man har dock minskat på personalstyrkan.

– Däremot är marknaden tuffare. På de tunga jobben som kräver stora maskiner och där marginalerna historiskt har varit störst har konkurrensen hårdnat, säger Tony Stigmanslid.

Dels beror det på en förändrad struktur bland företagen på marknaden. I dag står ett fåtal bolag med miljardomsättning för en stor del av rivningsbranschen. Att det är mycket infrastrukturprojekt igång leder också till att fler maskinförarjobb ligger ute, vilket driver upp lönerna.

En annan faktor är ett tuffare regelverk för hanteringen av rivningsfraktioner, där provtagning krävs innan avfallet kan forslas bort. Dessutom skärpte bygg- och fastighetssektorn nyligen sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Riktlinjerna slår bland annat fast att materialåtervinning alltid ska göras före rivning, att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt samt att material- och avfallshanteringsplanen ska kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall. Bakom riktlinjerna står Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Almännytta. De uppmanar alla aktörer att använda riktlinjerna som basnivå. 

Rivs något mindre

Pauli Hietala på Rivkompaniet i Stockholm upplever att det rivs något mindre den här våren jämfört med förra året.

– Man kan se en början på en lugnare marknad. Men det finns givetvis många projekt fortfarande, säger han.

På kontorssidan, där Rivkompaniet har sin nisch, finns fortfarande mycket att göra.

– Kontor är populärt. Flyttar det in en ny hyresgäst behåller man sällan den gamla planlösningen, utan då blåser man ut allt för att bygga nytt. Men jag tycker ändå att det är lite mindre att göra nu än tidigare.

Patric Lavebäck, avdelningschef på Rivab i Göteborg, berättar att det fortfarande finns gott om jobb på deras marknad, men det är många entreprenörer som räknar på dem.

– Jag skulle gissa på att det har att göra med LOU:erna, där fler är med och lämnar anbud. Det är pressat överlag och vi söker oss utanför vårt område. Men jag ser inga ändrade mönster när det gäller typen av jobb, säger han.