Meny

“Personliga egenskaper blir viktigare”

“Personliga egenskaper blir viktigare”

Annica Hedmark, HR-chef på Sweco Sverige, tror att den ökade digitaliseringen kommer att leda till att personliga egenskaper blir viktigare. “Det är viktigt att ha analytisk och god kommunikativ förmåga”, säger hon.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

– Kompetens inom exempelvis digitalisering eller systemutvecklare, samt seniora och erfarna kandidater med vissa spetskompetenser såsom VA-projektörer och geologer är svåra att hitta.

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Vi kommer fortsatt att behöva ha den bredaste specialistkompetensen. I framtiden kommer personliga egenskaper att bli allt viktigare då mycket kommer att digitaliseras. Det är viktigt att ha analytisk och god kommunikativ förmåga samt förmåga att bygga goda kundrelationer.

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Fler kommer behöva förstå den digitala världen och ha förmåga att hantera till exempel en robot eller ett AI-verktyg. Jag tror att marknaden för systemutvecklare kommer att öka och att yrken som influensers kommer att träda in även i vår bransch. 

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre?

– Dagens studenter vill göra skillnad och jag tror att både värderingar och möjligheten att påverka framtiden blir allt viktigare vid val av arbetsgivare. 

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– De har större krav på arbetsgivarens hållbarhetsarbete, hur vi arbetar för att uppnå våra mål och att man står bakom företagets syfte och värderingar. Mening och sammanhang är viktiga faktorer vilket gör att vi måste vara bra på att beskriva vad företaget står för och hur vi faktiskt arbetar.