Meny
  • Eje Sandberg på Forum för Energieffektivt Byggande tror att det fortfarande är vanligt att nybyggda hus drar betydligt mer energi än projekterat.

Nybyggen kan missa energimålen

Nybyggen kan missa energimålen

Energimålen i Boverkets Byggregler, BBR, skärps kontinuerligt. Men det finns ingen kontrollmekanism som säkerställer att energikraven efterlevs. Tidigare granskningar har visat på ett stort glapp mellan projekterad och använd energi i nybyggda hus, och det finns anledning att tro att problemet fortfarande är stort.

När Byggindustrin granskade energiprestandan i husen i Hammarby Sjöstad i Stockholm, Norra Älvstranden i Göteborg och Västra Hamnen i Malmö för drygt fem år sedan var resultatet nedslående. Glappet mellan den projekterade energianvändningen och den faktiska uppmätta användningen var stort. 

Läs mer: Miljöstadsdelarna klarar inte dagens krav.

Problemet fick särskilt stor uppmärksamhet när det gäller Hammarby Sjöstad. Där var målet 125 kilowattimmar per kvadratmeter och år för de första etapperna, men få av fastigheterna lever upp till kravet, trots att stadsdelen marknadsfördes som en ledande miljöstadsdel. KTH-forskarna Nils Brandt och Sofie Pandis Iveroth genomförde 2009 en studie som gav samma nedslående bild, den genomsnittliga energi- användningen för husen som var färdigställda då låg mellan 142 och 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Sedan dess har debatten om hur energikraven i BBR efterlevs blossat upp med jämna mellanrum, men inga omfattade uppföljande studier har gjorts på senare år, och därför är det svårt att veta exakt hur stort problemet är.

– Vi vet att man missade målen i de första etapperna av Hammarby Sjöstad och Västra hamnen. Men vi saknar statistiskt säkrade studier för att kunna följa den generella utvecklingen, säger Eje Sandberg på Forum för Energieffektivt Byggande.

Kunskapen ökar

Hans egen uppfattning är att det troligen blivit något bättre även om det fortfarande är vanligt att nybyggda hus drar betydligt mer energi än projekterat.

– Det är den uppfattning jag har fått genom mina kontakter i branschen. Samtidigt är kunskapsläget generellt bättre än det var för 10–15 år sedan och jag vet att det finns aktörer som bygger hus som landar på den tänkta energianvändningen, säger han.

Han tror att de byggare som lyckas hålla energimålen dels är noggranna i byggskedet och dels har en säkerhetsmarginal inbyggd i kalkylerna.

– Det kan låta självklart att ha en säkerhetsmarginal i kalkylen men det kan vara lockande att slarva med det för att kunna bygga billigare hus. Det finns inga kontrollmekanismer eller konsekvenser för den som missar energimålen. Problemet märks oftast inte förrän långt efteråt och då har alla hunnit lämna brottsplatsen så att säga, säger Eje Sandberg.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.