Meny

Ny standard ska ge bättre samverkan

Ny standard ska ge bättre samverkan

Många söker verktyg för att bli bättre på samverkan. Att följa ISO 44001, ett ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, kan vara en väg att gå.

Det finns en grupp eldsjälar som gärna vill att samverkan, partnering, tar ett rejält kliv framåt inom svenskt byggande. John Thorsson, NCC, är en av de entusiastiska och är ordförande i en kommitté hos Swedish Standards Institute (SIS) som arbetat med frågan sedan 2015.

– Vi har inställningen att de som arbetar strukturerat med samverkan blir bättre på det än de som inte gör det, säger han.

Läs mer: SS-ISO 44001 Ledningssytem för affärsrelationer i samverkan.

Kommittén för SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan var färdig med arbetet med den internationella standarden 2017. Ledningssystemet, som standarden utgör, baseras på en modell som går igenom hur organisationer systematiskt identifierar, förbereder och driver framgångsrika affärsrelationer i samverkan. Standarden riktar sig till företag i alla branscher, men hittills är det bara aktörer från byggbranschen som har engagerat sig.

– Organisationer som talar samma språk har lättare att förstå varandra. Genom ett ledningssystem som ISO 44001 och medföljande vägledande standarder får bygg och andra branscher ett verktyg som tillgodoser just det, förklarar John Thorsson. 

Läs mer: Här är byggarna som är engagerade i kommittén.

Han påpekar att det i Sverige finns många enskilda exempel på lyckade samverkansprojekt inom bygg, men också många som inte har lyckats.

– Ibland har man gett sig in i det på felaktiga premisser, ibland har man haft för olika syn på vad man ska samverka kring, ibland har man inte jobbat tillräckligt med att bygga en samverkande kultur. Det har alltför ofta varit en enskild projektstrategi eller upphandlingsstrategi istället för en genomgripande affärsstrategi, säger John Thorsson.

Det räcker enligt honom inte att några få företag har kapacitet att jobba professionellt i samverkan. För att få full effekt behöver fler aktörer fördjupa sina kunskaper. Att jobba systematiskt, via ledningssystemet ISO 44001, kan då vara en väg att gå.

– Standarden gör det lättare att jobba tillsammans och det gynnar också affärerna. Men samverkan är svårt. Det adderar ett lager av komplexitet. Du ska därför inte samverka med andra organisationer om du inte har en plan för hur du och partnern ska kunna tillföra er själva och den andre värde genom att arbeta ihop, säger John Thorsson.

ISO 44001 är klar sedan 2017 men kommittén jobbar vidare. Under 2019 presenteras vägledningsdokumenten ISO 44000 och ISO 44002. Därefter kommer ISO 44003 med fokus på hur små och medelstora företag lättare kan börja jobba med samverkan.