Meny

Nu tar bygg ett steg till för ökat återbruk av material

Nu tar bygg ett steg till för ökat återbruk av material

Sveriges Byggindustrier kom under maj 2019 med nya riktlinjer för resurser och avfall. Vi bad Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, berätta om förändringen.

Vad innebär de nya riktlinjerna?

– Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning är ett branschsamarbete som publicerades första gången 2007 så det är inget nytt. Sedan 2012 har Sveriges Byggindustrier ansvar för att hålla materialet uppdaterat och det här är helt enkelt en modernisering och anpassning till de kunskaper och krav som gäller i dag.

Vilken är den stora skillnaden mot tidigare?

– Det är större fokus på avfallsminimering och cirkulär ekonomi. Hur man bör arbeta för att uppnå effektivitet både ekonomiskt och miljömässigt. En fråga om organisation och ledning ihop med kravställande och uppföljning genom hela kedjan från idé till rivning. Det handlar ju om långa livscykler för byggnadsverken och det är viktigt att ha rätt tänk hela vägen.

Vilka har arbetat fram riktlinjerna?

– Från början samordnades arbetet av Byggsektorns Kretsloppsråd och där fanns alla delar av bygg- och fastighetssektorn representerade. När Kretsloppsrådet lades ned fick Sveriges Byggindustrier överta ansvaret för att hålla materialet uppdaterat. Den nu publicerade versionen är undertecknad av Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Golvbranschen GBR tillsammans med Sveriges Byggindustrier

Kommer alla att följa dem?

– Det kan jag inte lova. Detta är en branschöverenskommelse som ska vara till nytta för alla aktörer genom att ge en tydlig basnivå för kravställande och uppföljning samtidigt som det är ett kunskapsunderlag för korrekt agerande. Det ger konkurrensneutralitet och ska förhoppningsvis höja nivån på den praktiska hanteringen ute i byggandet.

Kan du ge några konkreta exempel på vad som kommer att ske i branschen i och med de nya riktlinjerna?

– Nästa steg blir att vi som undertecknat ska sprida till våra medlemsföretag att detta är basnivån och att alla förväntas använda sig av de förslag till krav och uppföljning som anges i materialet. Återvinningsindustrierna till exempel har redan ställt krav på sina medlemmar att de aktivt måste ställa sig bakom riktlinjerna och jobba i enlighet med dem. Det finns mycket att göra och jag vill uppmana hela bygg- och fastighetsbranschen att se över sin resurshantering, sluta producera avfall och använda de här riktlinjerna för kravställande och uppföljning.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.