Meny

Norge ska rädda liv med VR

Norge ska rädda liv med VR

I Norge finns ett branschgemensamt initiativ som bland annat undersöker möjligheten att ta hjälp av digitala metoder för att förbättra arbetsmiljön. Två lösningar som testas i Norge är säkerhetsövningar i en virtuell miljö och digital sensorteknik som larmar när någon rör sig på en farlig plats.

Det nystartade norska SfS BA, ett branschinitativ liknande svenska Håll nollan, sneglar mot virtuella bilder av verkligheten när de ska skapa en gemensam säkerhetsutbildning för hela byggbranschen i Norge. 

Ett företag som har kommit långt med digitalisering inom säkerhetsarbetet är Statnett som bygger, äger och driver kraftnätet i Norge. Här är Heidi Helledal anställd som projektledare, dessutom doktorerar hon på ämnet säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen. Hon berättar att Statnett har utarbetat nio livräddande regler inom bygg och anläggning. 

– De är baserade på riskbild, allvarliga olyckor som har skett de senaste tio åren samt tillbud av allvarligare slag som finns registrerade i vårt rapporteringssystem. 

För att komma vidare i arbetsmiljöarbetet prövar Statnett sedan ett år tillbaka träning inför olika situationer via virtual reality (VR). Momentet tar cirka femton minuter, och en anställd i taget får ta på sig VR-glasögon och vistas i ett rum på kontoret tillsammans med en instruktör. VR-simulatorn finns både på huvudkontoret och i en version som tas med ut till alla arbetsplatser runt om i landet.

– Det är väldigt verklighetstroget. Jag själv fick svindel på riktigt när jag var uppe i en mast. Någon av deltagarna har till och med ramlat omkull inne i rummet när de har varit i den virtuella världen, berättar Heidi Helledal, projekt-ledare hos Statnett.

Väljer väg i VR

I VR-utbildningen får de som deltar uppleva verkliga situationer från arbetsvardagen, träna på att observera farliga skeden och fatta rätt beslut. Deltagaren kliver in i VR-världen och befinner sig därefter endera på transformatorstationen eller ute längs kraftledningarna. 

– Här ställs deltagaren bland annat inför valet att kringgå avspärrningar, att komma ihåg hjälmen och säga ifrån till andra i VR-världen, berättar Heidi Helledal.

De som deltar får till exempel gå upp i en mast och ställs därefter inför valet att ta på sig fallskydd eller ej. 

– I en annan situation får du välja om du ska ta en genväg eller gå utanför avspärrningarna till ett område där en kran hanterar tung last, berättar Heidi Helledal.

Enligt henne är det fortfarande ganska nytt med VR i säkerhetsarbetet i Norge.

– Men vi har fått väldigt gott gensvar, och många säger att de tycker att VR har gjort arbetsmiljöarbetet lite roligare. Dessutom har VR-träningen lett till många diskussioner bland dem som har provat det och därmed har det lett till ytterligare reflektioner, säger Heidi Helledal.

Nu tittar Statnett på hur VR-träningen kan utvecklas så att den även täcker in leverantörer. 

– Vi vill se hur virtual reality skulle kunna användas i projekteringsfasens BIM-modeller och på sikt även som augmented reality i operativt arbete, förklarar Heidi Helledal.

En sensor varnar om obehöriga kommer in i zonen där fordonet arbetar.

Ett annat norskt företag som med hjälp av digitalisering tagit säkerhetsarbetet ett steg vidare är Onesafe Solutions. I deras lösningar inrättas olika zoner som med hjälp av digital sensorteknik förses med larm eller ljus.

– I en av våra lösningar sätts en kontrollenhet i förarzonen på ett fordon på byggarbetsplatsen. De övriga som vistas på bygget bär en ”tag” som börjar vibrera om fordonet skulle komma för nära dem, säger Hilde Svendsen på Onesafe.

Dessutom får föraren ett larm om att det befinner sig obehöriga i zonen. Via en app går det att ställa in så att vissa personer ändå har behörighet att utföra jobb i närheten av fordonet. 

– Lösningen används också på fordon, till exempel grävmaskiner, som riskerar att komma för nära en kant och tippa, berättar Hilde Svendsen.

Deras system används redan i dag i bland annat hamnområden, på lager, inom logistik och distribution och på flygplatser. I byggbranschen används systemet hittills främst i Storbritannien. En annan variant av samma teknik är en sensor som sätts på hög höjd, till exempel i en mast. 

– Då får både den som jobbar uppe i masten och den som går in i zonen nedanför en varning. Hur stor zonen ska vara går att ställa in, men maximal räckvidd är 18 meter i diameter, säger Hilde Svendsen.

Tekniken går också att koppla till andra funktioner på ett bygge.

– Det kan vara att rätt person kopplas till rätt fordon eller möjligheten att passera grindar och avspärrningar. Allt som sker rapporteras och lagras, vilket samtidigt ger underlag för statistik och uppföljning i arbetsmiljöarbetet, säger Hilde Svendsen.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.