Meny

Nordmalings kommunalråd: ”Vad som helst måste hända”

Nordmalings kommunalråd: ”Vad som helst måste hända”

Restiden från Nordmaling till både Umeå och Örnsköldsvik är bara 20–25 minuter. Men bankerna vill helst inte låna ut pengar till nybyggen i kommunen. “Vi har ett positivt inflyttningsnetto, men vi skulle behöva ett ännu högre. Problemet är bostäderna, vi har för lite bostäder”, säger Madelaine Jakobsson.

Nordmalings kommun har nyligen byggt ett Sabo-upphandlat hyreshus. Inför bygget var oron stor hos många för att ingen skulle vilja bo i huset, eller ha råd att bo där. Men så har det inte blivit.

– Det är fullt nu, säger Madelaine Jakobsson, centerpartistiskt kommunalråd.

Kommunen vågar dock inte bygga för mycket nytt på grund av risken att bli sittande med för stora lån. Privata fastighetsägare från andra kommuner visar ofta intresse för att etablera sig i kommunen, men i slutändan vågar de sällan satsa, bland annat på grund av svårigheter att få finansiering. Och de mindre fastighetsägarna har inte råd.

– Vissa av de lokala fastighetsägarna har talat om att gå ihop och bygga tillsammans, säger Madelaine Jakobsson.

Privatpersoner får inte heller lån, säger hon.

– Jag pratar med folk som har stabil arbetssituation och bra lön och inte får låna två miljoner till ett hus här, men hade de bott i Umeå hade de fått låna 4–5 miljoner, det är väldigt märkligt.

Hon är orolig för framtiden, men hoppas att privata aktörer ändå ska vilja investera i Nordmaling och våga tro på marknaden. Madelaine Jakobsson hoppas bland annat att de lättnader av strandskyddsreglerna som finns med i januariavtalet ska få positiv effekt, eftersom Normaling har en lång och attraktiv kust. De statliga topplånen som Boverket föreslår, Sveriges Byggindustrier region Norra Norrlands förslag om fler flyttbara bostäder och bosparslösningar för unga. kan alla vara pusselbitar tror hon. Hon och två andra centerpartister från Västerbotten har nu skrivit en motion om bosparande för unga till Centerpartiets stämma.

– Något måste hända, vad som helst som gör att vi kan bygga mer. Vår ekonomi, vår kompetensförsörjning och vår framtid i Nordmaling är beroende av detta, säger Madelaine Jakobsson.