Meny

Nio enkla steg till återbruk av byggprodukter

Nio enkla steg till återbruk av byggprodukter

Ska du lokalanpassa ett kontor? Här är de viktigaste stegen för ökat återbruk enligt Centrum för cirkulärt byggande.

Steg 1: Formulera tydliga mål och krav för återbruk av byggprodukter.

Steg 2: Utför tidigt en inventering och värdering av befintliga byggprodukter.

Steg 3: Bevaka återbruk i lokalsökning.

Steg 4: Inför återbruk i förslagshandling och förfrågningsunderlag.

Steg 5: Bevaka återbruk i hyresförhandling.

Steg 6: Planera för återbruk i projektering.

Steg 7: Möjliggör återbruk i upphandling.

Steg 8: Avsätt tid för demontering.

Steg 9: Bevaka återbruk i byggskede och drift.