Meny

Lätt att återbruka med digital hjälp

Lätt att återbruka med digital hjälp

Centrum för cirkulärt byggande har utvecklat ett digitalt verktyg som ger företag svar på återbrukets klimatbesparingar och kostnadseffekter. "Vi vill synliggöra värdet av att fortsätta använda och inte slänga," säger projektledaren Carina Loh Lindholm.

– När Centrum för cirkulärt byggande startade var målet att skapa en arena för samverkan och en mer tillgänglig marknad för produkter och tjänster relaterade till återbruk, berättar Carina Loh Lindholm.

Hon är projektledare för CC Build, som Centrum för cirkulärt byggande också kallas. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats tillsammans med övriga parter inom ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt med namnet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggamaterial i industriell skala. Sedan starten för två år sedan har ett intensivt arbete gjorts för att ta fram prototyper till verktyg som ska stödja ett ökat återbruk. Målet är i slutändan att återbruket ska kunna nå en industriell skala. Stödverktygen har fokus på interiöra byggprodukter, men kan även tillämpas på andra byggprodukter eller till exempel möbler.

– Med hjälp av verktygen ska det gå att få fram resultatrapporter som visar på vilka värden man har inbyggda, säger hon.

Läs mer: Återbruksföretag tvingas byta inriktning.

Centrum för cirkulärt byggande arbetar för tillfället med att testa verktygen och efterlyser fler som vill delta.

– Den som vill får testa verktygen fritt under en provperiod och motprestationen är att man ger oss feedback så att vi kommer vidare i utvecklingen. De som anmäler sig som testanvändare får möjlighet att bland annat utvärdera sitt eget återbruks resultat i form av klimatbesparingar och kostnadseffekter, säger Carina Loh Lindholm.

Inventeringsverktyget underlättar alltså för digital inventering för återbruk i samband med till exempel ombyggnation. Via CC Build går det att få resultatrapporter som visar återbrukade mängder och minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp av motsvarande produkter. På hemsidan finns även en marknadsplats där företag kan lägga ut produkter till försäljning, söka efter återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som man vill använda i sitt återbruksprojekt.

– De som vänder sig till oss vill ofta veta mer om miljö- och klimatnytta och få siffror på det. Det är bland annat fastighetsägare och arkitekter, men ganska få byggentreprenörer hittills.

Läs mer: Nio enkla steg till återbruk av byggprodukter.

Många vill enligt Carina Loh Lindholm veta om återbruk innebär ökade kostnader.

– Jag brukar svara att om det blir dyrare eller billigare beror på vilka förutsättningar man har. Vi på IVL har nyligen jobbat med återbruk vid renoveringen av två av våra egna kontor och kan konstatera att vi gjorde en besparing på drygt en miljon kronor per kontor.

Tidigare utförda studier visar enligt CC Build att återbruk av möbler och fasta interiörer i samband med lokalanpassning av kontor kan ge effekter i denna storleksordning:

  • Återbrukade produktmängder: Mellan 5 och 20 kilo per kvadratmeter.
  • Minskade växthusgasutsläpp: Mellan 15 och 30 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter, jämfört med inköp av nya produkter.
  • Minskade produktkostnader: Mellan 800 och 1 000 kronor per kvadratmeter.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.