Meny

Lågpriskonkurrens eller ökad produktivitet?

Lågpriskonkurrens eller ökad produktivitet?

Ökad konkurrens och förändringstakt i globaliseringens spår.

Globaliseringen innebär som bekant att marknaderna blir internationella och inte bara svenska. Mer konkurrens leder till fler internationella aktörer på den svenska marknaden som deltar i bygg och infrastrukturprojekt.

– Detta innebär att man i Sverige kan lära från internationella parter i termer av nya och innovativa metoder och tekniker, men också att internationella parter behöver förstå och följa svenska regler och rutiner. Det kommer även mer kunskap in i marknaden i form av arbetskraft, säger Petra Bosch, bitr. professor, Chalmers.

Fokus på en global marknad ger också input till mer standardisering så att man kan jobba i flera länder och använda samma standarder.

– Globalisering leder även indirekt till ett snabbare tempo på förändringar och en ökad förändringsbenägenhet, säger Petra Bosch.

Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.
Foto: Innovationsföretagen

En av de största utmaningarna för samhällsbyggnadssektorn i samband med globaliseringen är enligt Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen, hur sektorns aktörer ska kunna styra om till att i högre grad fokusera på produktivitet. Det kan göras med hjälp av nya metoder och verktyg. Men det kräver också att man satsar på att öka värdeskapandet i leveranserna och att det görs med ett ökat fokus på brukare och slutkunder. Det i sin tur ställer stora krav på nya och utvecklade modeller vid upphandling som fokuserar på behov, det vill säga på önskade funktioner och resultat. Alltså inte på hur något ska göras, utan vad som ska lösas, menar han.
 
– Ur ett globaliseringsperspektiv är detta en extra stor utmaning då internationell konkurrens fortsatt i huvudsak handlar om lågpriskonkurrens i befintliga arbetssätt. Inte på ökat värdeskapande och innovation, inte heller på livscykelkostnader. Här kan man säga att globaliseringen kortsiktigt motverkar ökad produktivitet i samhällsbyggnadssektorn, säger han.
 
Långsiktigt innebär globaliseringen att smarta lösningar, nya metoder och verktyg för utveckling kommer att ha en mycket större marknad. Detta innebär att investeringar som görs för att höja produktivitet och ökad innovationsgrad kommer ha möjlighet till mycket större avkastning framöver i och med globaliseringen. Men bara om det sker genom systematisering, digitalisering och investering i nya metoder och utvecklingsverktyg.

– Rätt hanterat är detta samhällsbyggnadsbranschens aktörers största utmaning och störst möjlighet för framtiden. Här ligger många av Sveriges arkitekt- och ingenjörsföretag långt fram, säger Anders Persson.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.