Meny

Kreditrestriktionerna lyftes i interpellation

Kreditrestriktionerna lyftes i interpellation

Är bostadsminister Per Bolund beredd att se över de kritiserade kreditrestriktionerna? I en interpellationsdebatt i Riksdagen fick han nyligen en fråga om detta.

Larry Söder (KD) är vice ordförande i Civilutskottet och suppleant i finansutskottet och hans interpellation till bostadsminister Per Bolund var bland annat inspirerad av en debattartikel från Sveriges Byggindustrier, som nyligen slog fast att det blir 7 800 färre bostäder per år med amorteringskraven.

I den efterföljande interpellationsdebatten i riksdagen försvarade Per Bolund kreditrestriktionerna genom att hänvisa till att riskerna med svenskarnas ökande skuldsättning har poängterats av såväl regeringen, Finansinspektionen, Internationella valutafonden och EU och att bland annat Riksbanken och Internationella valutafonden varit positiva till restriktionsåtgärderna.

”Syftet med makrotillsynsåtgärderna är att stärka hushållens motståndskraft och bidra till en sundare amorteringskultur för att därigenom minska riskerna som är förknippade med hushållens skuldsättning”, sa han i sitt svar till Larry Söder.

Sverige sticker ut

Sverige har under lång tid stuckit ut i ett internationellt perspektiv med små amorteringar och bolån utan bortre gräns i praktiken, menar Per Bolund. Detta har ändrats med kreditrestriktionerna.

”Nya bolånetagare amorterar nu i större utsträckning än tidigare. Myndighetens analyser visar även att makrotillsynsåtgärderna har lett till att nya bolånetagare lånar mindre och köper billigare bostäder än om åtgärderna inte skulle ha genomförts. Det förstärkta amorteringskravet har även minskat antalet nya bolånetagare med stora lån i förhållande till sina inkomster och lett till färre sårbara hushåll”, sa Per Bolund.

Han poängterade att det andra amorteringskravet dessutom bara berör ungefär 11 procent av nya bolånetagare, och att Sveriges Byggindustrier varnade för konjunkturnedgång i byggbranschen redan 2015 innan amorteringskraven kom.

”Det var alltså någonting som fanns i prognoserna redan tidigare”, sa han.

Per Bolund lyfte också fram att vi nu har en högre nivå på byggandet än vad som varit det normala i många år.

Att kreditrestriktionerna skulle ha lag en död hand på marknaden höll han inte med om.

”Tvärtom - om man tittar på de nio första månaderna 2019 har det sålts 125 000 villor och bostadsrätter, och det är på rekordnivå. På det sättet kan man säga att rörligheten aldrig har varit större”, sa han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.