Meny

“Konkurrensen är jättetuff”

“Konkurrensen är jättetuff”

Svevia är den enskilt största aktören inom vägunderhåll. Men branschen är tuff och utmaningen ligger både i att effektivisera processen och att hitta personal, berättar Olle Öberg, chef för division Drift.

När Trafikverket tidigare i höst avslutade årets upphandling av driftkontrakt för vägunderhåll var det Svevia som räknade hem de flesta kontrakten – 12 av 20 kontrakt, tillsammans värda drygt 1,7 miljarder kronor.

Svevia bildades när Vägverket Produktion bolagiserades 2009 och verksamheten gick från att vara en del av en myndighet till ett fristående statligt bolag. Bakgrunden var ett politiskt beslut att konkurrensutsätta driftuppdragen. Men än i dag är Svevia den i särklass största spelaren på marknaden med ungefär hälften av de dryga hundra driftområdena i sin hand.

Olle Öberg, chef för divisionen Drift på Svevia och som har varit i organisationen sedan Vägverket-tiden, berättar att det inte är en lätt bransch för någon.

– Konkurrensen är jättetuff. Alla aktörer sliter med ekonomin, säger han.


Flera digitaliseringsprojekt

För att effektivisera vägunderhållet har Svevia jobbat mycket med digitalisering i form av olika it-produkter som används i verksamheten.

– Tidigare, när man arbetade mer analogt, kunde samma saker hanteras på en uppsjö olika sätt. Med digitala verktyg kan vi se till att vi arbetar mer effektivt och ta lärdom av varandra för att hitta de bästa metoderna, säger Olle Öberg.

Ett forsknings- och innovationsprojekt som Svevia har arbetat med handlar om prognosstyrd ruttoptimering där vägvädertjänster används för att kunna förutse när, hur och var det blir halt på vägarna. En annan digital funktion är att alla rutter loggas för att man i efterhand ska kunna gå tillbaka och se hur underhållet har utförts.

– Händer det trafikolyckor kan det bli diskussioner om hur vi har arbetat. Då kan vi se när vi har varit på plats och vad vi har gjort, säger Olle Öberg.

Vinsterna med digitalisering är stora, men det finns också utmaningar i att ändra arbetssätt hos personalen. Oftast är det en- eller fåmansåkerier som ansvarar för drift och underhåll.

– Det är duktigt yrkesfolk som oftast är praktiskt lagda. Svårigheten ligger i att göra systemen så enkla som möjligt att använda. Det finns en risk att gå bort sig när man introducerar en produkt utan att utbilda de som ska använda den, vilket leder till att de inte får det att fungera och förkastar det som dåligt, säger Olle Öberg och berättar att Svevia har tre personer som jobbar med digitalisering, en i varje region, för att kunna stödja entreprenörerna.


Få vill jobba i branschen

Överlag är personaltillgången ett tilltagande bekymmer. Ett 50-tal områden med 20 plogsträckor vardera och jour var tredje vecka ger totalt cirka 3 000 personer som arbetar med vägunderhållet åt Svevia. Samtidigt lockar de udda arbetstimmarna allt färre.

– När jag började i branschen var åkaren någon som ärvt yrket av sin far, nästan som ett kall, och frun var hemma och skötte hus och hem. I dag ser familjesituationen helt annorlunda ut. Du kanske har delad vårdnad och har barnen varannan vecka. Det kan vara svårt att anpassa med att behöva åka ut på en saltsväng klockan fyra på morgonen, säger Olle Öberg.

När hela åkerinäringen har brist på personal lockar det kanske mer att ta ett förarjobb där det går att arbeta mellan klockan 7 och 16, snarare än det mer oregelbundna arbetet som snöröjare.

– Det har absolut blivit svårare att hitta folk. Vi försöker profilera oss i olika sammanhang. I år har vi släppt en film om att det behövs fler förare som vill köra vinter, säger Olle Öberg.

Hur ser framtidsplanerna ut för Svevia när det kommer till vägunderhållet? Kommer ni att växa mer?

– En aktör med 25 procent av en marknad brukar betraktas som stor. Nu har vi 50 procent av driftskontrakten. Att bli större är nog svårt utan vi ska snarare jobba med att öka lönsamheten och växa på andra marknader, säger Olle Öberg.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.