Meny

”Kommunerna har tappat sitt helhetsansvar”

”Kommunerna har tappat sitt helhetsansvar”

Sveriges kommuner tar inte sitt ansvar när de låter kulturhistoriskt intressanta byggnader rivas helt eller förvanskas. Det anser Byggnadsvårdsföreningens vice ordförande Kristina Berglund.

Pågår det en rivningsvåg i Sverige? Enligt Svenska Byggnadsvårdsföreningen står det i alla fall klart att många kulturhistoriskt intressanta byggnader har rivits för att ge plats för ny bebyggelse eller för att de har lämnats att förfalla.

– På vår gula lista har vi samlat 250 värdefulla objekt som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. När jag gjorde en analys av listan nyligen såg jag att 70 av objekten hade rivits, säger Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Ett exempel hon tar upp är Turisthotellet i Marstrand, där Kungälvs kommun i fjol beslutade om rivning.

– Det är en av få återstående symboler för badepoken, som har vanvårdats under många år tills det inte längre gick att rädda. Detta trots att ortsbor under många år har påtalat för kommunen att man bör förelägga fastighetsägaren att ta hand om hotellet, säger Kristina Berglund.

Skopa till kommunen

Rivningsbeslutet föranledde att Byggnadsvårdsföreningen i fjol dammade av sin negativa utmärkelse ”Grävskopan” för att markera att det var kommunens brist på underhåll som lett till att byggnaden till slut blev bortom räddning.

– Tittar man på gula listans byggnader ser man att det är en vanlig motivering – att de inte går att rädda för att skicket är så dåligt, säger Kristina Berglund.

Men det är inte bara nedgångna kulturminnen som lever farligt. I Byggnadsvårdsföreningens rapport ”Hur kunde det bli så här?” om beslutsprocessen kring tre omtalade Stockholmsprojekt, som släpptes sommaren 2018, tas ombyggnaden av Gallerian i Stockholm upp som ett exempel på en tekniskt fullgod byggnad som rivits för att bygga nytt och högre.

– Sverige sätter upp tjusiga miljö- och kvalitetsmål, men i praktiken gör man tvärtom, säger Kristina Berglund.

Hennes bild är att rivningarna har eskalerat till följd av tillväxten på de större orterna i landet.

– Vi ser tendenser på tillväxtorterna. Dessvärre lönar det sig att bygga nytt i stället för att renovera, säger Kristina Berglund och fortsätter:

– Vi har en klok regionplanering i Sverige men åtminstone i Stockholm tittar man inte över kommungränserna. Kommunerna har tappat sitt helhetsansvar och behandlar projekten ett och ett i takt med att byggherrarna uppvaktar dem.