Meny

Kombohus – vi har hela listan

Kombohus – vi har hela listan

I dag finns endast ett gällande ramavtal för Kombohus. Men det finns all anledning att hålla reda på hustyperna som haft ramavtal genom åren. Flera av dem upphandlas fortfarande genom upphandlinssystemet Flex. Och då är det fritt fram för alla att lägga anbud.

För att möta efterfrågan från bostadsbolagen har Sveriges Allmännytta integrerat Kombohusen i sitt standardierade upphandlinssystem Flex i samband med att ramavtalen gått ut. Flex erbjuder ett slags mellanting mellan ramavtal och en egen upphandling. I stället för att göra avrop mot ett ramavtal måste bostadsbolaget genomföra en uppghandlig lokalt, som är öppen för alla att lämna anbud på. Genom Flex får bostadsbolaget tillgång till färdiga handlingar för en funktionsupphandling, som bara kräver minimal anpassning efter lokala förhållanden. Det ger större frihet till entreprenörerna som då kan hålla lägre priser, samtidigt som det minskar byggherrens arbetsbörda. Sveriges Allmännytta har också tagit fram ett antal typhus direkt för Flex. Här är hela listan med Kombohus:

Kombohus Bas

De första husen som upphandlades i Kombohussatsningen heter Kombohus Bas. Det är hus 2–6 våningar med fyra eller sex lägenheter per våningsplan. JSB vann ramavtalsupphandlingen medan Boklok och Lindbäcks bygg kom på andra respektive tredje plats. Priset var 12 000 kronor per kvadratmeter bostadsarea. Priset gäller för ett nyckelfärdigt hus, minus grundläggning, markkostnad och moms. Kombohus Bas är det Kombohus som uppförts på flest platser i Sverige. Ramavtalet gällde 2012–2015. Kombohus Bas är nu integrerat i Flex. 

Kombohus Plus

Kombohus Plus är ett punkthus som kan byggas i 5–8 våningar med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Vinnare i upphandlingen blev Lindbäcks Bygg, NCC och Skanska, utan inbördes rangordning. Priset var 13 000 kronor per kvadratmeter bostadsarea. Priset gäller för ett nyckelfärdigt hus, minus grundläggning, markkostnad och moms. Ramavtalet gällde 2013–2017. Kombohus Plus är nu integrerat i Flex. 

Kombohus Mini

Kombohus Mini består av ettor på max 35 kvadratmeter och tvåor på max 45 kvadratmeter. Peab vann ramavtalsupphandlingen medan JSB och Lindbäcks Bygg kom på andra respektive tredje plats. En bit in i avtalsperioden meddelade dock Peab att dotterbolaget Peab PGS skulle genomföra förändringar av sin produktion och organisation, och att de därför inte skulle kunna fortsätta leverera Kombohusen enligt avtal. JSB fick då överta förstaplatsen. Priset var 14 000 kronor per kvadratmeter bostadsarea. Priset gäller för ett nyckelfärdigt hus, minus grundläggning, markkostnad och moms. Ramavtalet började gälla 2015 och gick ut tidigare i år. Kombohus Mini är ännu inte integrerat i Flex.

Kombohus Trygg

Kombohus Trygg är ett tillgänglighetsanpassat boende för seniorer med gemensamma lokaler. Kombohus Trygg kan upphandlas via Flex sedan 2016. Ett typhus med jämförelsepris har tagits fram i samarbete med JSB.

Kombohus City

Kombohus City är lamellhus med genomgående och enkelsidiga lägenheter. Husen uppfyller bullerkraven även i utsatta lägen. Det finns möjlighet att placera kontorslokaler i bottenvåningen och förutsättningar för genomgående entréer och halvtrappor. Planlösningarna är flexibla och husen byggs i 3–6 våningar. Kombohus City kan upphandlas via Flex sedan 2018.  Ett typhus med jämförelsepris har tagits fram i samarbete med JSB.

Kombohus Kvarter

Kombohus Kvarter består av flera olika enheter som gör det möjligt att bygga öppna eller slutna kvarter i bullriga miljöer. Lösningen är flexibel med möjlighet att välja till genomgående entré, miljörum på bottenplan, en portal från gatan in till gården, källare, med mera. Kvarteret har flexibla planlösningar och kan byggas i 3–6 våningar. Kombohus Kvarter kan upphandlas via Flex sedan 2018.  Ett typhus med jämförelsepris har tagits fram i samarbete med JSB.

Kombohus Småhus

Kombohus Småhus gäller rad- eller parhus i en eller två våningar, med möjlighet att fritt kombinera lägenhetstyper, såsom två, tre och fyra rum och kök. Götenehus vann ramavtalsupphandlingen. Derome och Heikius Hus-Talo kom på andra respektive tredje plats. Prissättningen skiljer från de tidigare ramavtalen, och är satta per lägenhet i stället för per kvadratmeter. Lägenheterna kostar 962 500 kronor för två rum, 1 190 000 kronor för tre rum, 1 402 500 kronor för 4 rum och 1 550 000 kronor för 4 rum som byggs i två plan. Det motsvarar ungefär 15 500-17 000 kronor per kvadratmeter. I priset ingår ett nyckelfärdigt hus inklusive platta på mark eller annan grundlösning. Markarbeten, komplementbyggnader och moms ingår inte. Priserna är fasta under 2018 och 2019, för att sedan övergå till att indexreglereras med konsumentprisindex. Ramavtalen gäller 2018–2022.

Nästa generation kombohus

Just nu pågår upphandlingen av ramavtal för nästa generation Kombohus. Det nya avtalet gäller nyckelfärdiga flerbostadshus som punkthus i 2–8 våningar och lamellhus i 2–6 våningar. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer för lamellhus och tre leverantörer för punkthus. Ramavtalen ska träda i kraft 2020 och gälla i 4–6 år.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.