Meny

Johan Deremar: ”Vi hade väntat oss ännu större nedgång”

Johan Deremar: ”Vi hade väntat oss ännu större nedgång”

Siffrorna angående bostadsbyggande i Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos är lite mer positiva för bostadsbyggandet än väntat. Det menar Johan Deremar, analytiker på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport visar att antalet påbörjade bostäder sjunker med 16 procent 2019 och fortsätter ned även under 2020 till 2015 års volymer.

– Men jämfört med konjunkturrapporten från i våras så har vi skruvat upp prognosen för bostäder lite, så det ser lite ljusare ut än vi trodde då, säger Johan Deremar.

Inbromsningen gällande bostadsbyggande började i Mälardalen och har nu spridit sig till resten av landet. Men alla områden har inte påverkats lika mycket och i vissa områden märker man nästan ingen inbromsning alls, menar Johan Deremar.

– Många känner inte alls igen sig när man säger att det är kris på bostadsmarknaden, säger han.

Hyresrätter minskar också

En nyhet i årets konjunkturrapport är att man har redovisat hyresrättsbyggande för sig och bostadsrättsbyggandet för sig. 

– Förutom under finanskrisen på 90-talet har alltid hyresrätts- och bostadsrättsbyggandet följt varandra så väl, så det har inte varit något för oss att titta på, men nu har det varit intressant att bedöma effekterna av amorteringskrav och investeringsbidrag så vi har gjort så här för att göra det tydligare, säger Johan Deremar.

Prognosen visar att bostadsrättsbyggandet kommer minska mest totalt sett, men att hyresrättsbyggandet också minskar om man tar bort den delen av hyresrätterna som utgörs av specialhyresrätter, vilket är ungefär 25 procent.

– När vi räknar på detta sätt ser vi att även hyresrättsbyggandet påverkas av kreditrestriktionerna. Säljer man mindre mark till bostadsrätter finansierar man inte heller hyresrätter i samma utsträckning, säger Johan Deremar.

Det är kreditrestriktionerna som påverkat nedgången under 2018 och inledningen av 2019, bedömer Sveriges Byggindustrier, men under nästa år kommer lägre reallöneökningar och försämrad arbetsmarknad vara den främsta påverkansfaktorn. Investeringsbidraget till hyresrätter som ska stimulera hyresrättsbyggande har inte kunnat väga upp de dämpande faktorerna.

– De två amorteringskraven kom för snabbt, marknaden hann inte anpassa sig till det första innan det andra kom, säger Johan Deremar.

Vikande reallöner påverkar

Förutom kreditrestriktionerna har vikande reallöner och sysselsättning i Sverige påverkat. Dessutom bidrar en orolig omvärld med Brexitkaos och handelskonflikter med ytterligare påfrestning. När det gäller omvärlden finns dock också möjligheten att läget snabbt förändras till det bättre igen.

– 2018 var världen i synkad uppgång och allt såg jättebra ut, efter sommaren 2019 så är 75 procent av världens länder på nedgång och det har gått på knappt ett år. Det skulle kunna ta en annan vändning om Brexit och handelskriget löser sig, det kan gå fort, säger Johan Deremar.

För företagen som bygger bostäder blir situationen i en vikande konjunktur väldigt olika beroende på hur stor byggaren är. 

– När det gäller stora byggare som kan bygga med egna pengar ser vi nu att när de har lägenheter att visa upp då blir de sålda, men de företag som behöver låna kan få det knepigare, säger Johan Deremar. 

Han menar att det svåra nu är att få köpare att binda sig för att köpa något som blir klart två år fram i tiden och för köparna att få ett bolånelöfte som ligger två år fram i tiden. 

– Banken ger knappt sådana löften. Banken kräver dessutom 50–60 förhandsbokningar för att ge ett förhandskreditiv till byggföretaget och situationen är ännu värre i glesbygden, säger Johan Deremar.

Läs mer: Det måste bli lättare att finansiera byggen på landsbygden.

Det gäller för byggföretaget ha bra kontakt med sin bank och göra noga undersökningar på läge och plats inför kommande byggen.

– Man måste noga studera vilka hyresnivåer som gäller i området och vad personer kan tänkas vilja betala för att köpa en bostad där. Man får vara lite mer noggrann helt enkelt inför produktioner, säger Johan Deremar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.