Meny
  • Efter många år av låga investeringar i IT och väldigt låga produktivitetsförbättringar i byggbranschen ser investerare nu en bransch där det finns stora möjligheter att få kraftig avkastning på investerat kapital, skriver Emile Hamon.
    Foto: Alexandre Debiève/Unsplash

IT-investeringar kommer att förändra bygg i grunden

IT-investeringar kommer att förändra bygg i grunden

Varför är byggbranschen helt plötsligt intressant för investeringar i IT? Jo, för att potentialen är oerhörd. Emile Hamon på Veidekke Sverige skriver om en utveckling som stöper om branschen och ökar produktiviteten. Frågan lyfts även i Almedalen den 3 juli under rubriken "Hur tar vi det digitala klivet in i framtiden?".

För ett antal år sedan skedde en dramatisk ökning av investeringar i IT inom finansvärlden, så kallad fintech (IT inom finansvärlden). Enligt det globala konsultbolaget Accenture ökade investeringarna på en global nivå från 930 miljoner USA dollar 2008 till över 12 miljarder USA dollar i början av 2015.

Den dramatiska ökningen av investeringarna ledde till en rad disruptiva förändringar för finansbranschen. Bankgirot, Swish och Bank-ID är till exempel följder av dessa investeringar inom fintech som i dag har blivit en självklar del av varje användares vardag. Flera andra branscher har genomgått samman typ av förändring. Über inom taxibranschen är ett exempel.

Sedan något år tillbaka ser vi nästan samma utveckling inom bygg. Enligt investmentbanken AGC Partners i London har IT-investeringarna inom byggbranschen globalt ökat med mellan 300–400 procent från 2017 till 2018.

I Sverige ser vi denna utveckling tydligt, inte minst genom initiativ som Nordic Contech där flera spännande startups samlas på en gemensam scen. Exempel på företag som ingår i den plattformen är Fieldly, Buildsafe, Equipmentloop, Brinja, I Control, BIM Object med flera.

Internationellt finns det såklart ännu fler spännande exempel. Listan på startupföretag kan göras väldigt lång, men några jag vill lyfta fram är Ingenious construction, Dalux, Geniebelt, Procore och Stream BIM.

Helhetslösning för bygg stark trend

En trend är att flera företag börjar investera i helhetslösningar för byggandets affärskritiska processer som projektering, kalkyl, kostnadsstyrning, planering, inköp, riskhantering, logistik och kvalitet. Här är värt att nämna företag som Trimble, Hexagon, Rib I Two, Autodesk och Katerra Apollo. Just Katerra Apollolösningen är ett spännande exempel på hur investerare ser en stor potential i att digitalisera hela värdekedjan inom bygg från tidiga analyser i idé- och programskede genom hela byggprocessen och vidare in i förvaltningsskedet. Programvaran är i väldigt tidiga skeden, men det går inte att ta miste på ambitionsnivån. Den är att i grunden förändra byggbranschen och radikalt öka produktiviteten.  

Alltså – efter många år av låga investeringar i IT och väldigt låga produktivitetsförbättringar i byggbranschen ser investerare nu en bransch där det finns stora möjligheter att få kraftig avkastning på investerat kapital. En anledning till att det händer just nu är att byggbranschen har uppnått en digital mognad som man inte har haft tidigare. När investerare ser sig om efter nya branscher där det kommer att ske stora förändringar är bygg en bransch med en enorm potential. I branscher där produktivitetsutvecklingen är låg och marginalerna är låga finns möjlighet att ta marknadsandelar.

Denna resa kommer bli spännande att följa och det kommer troligtvis hända väldigt mycket på kort tid.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.