Meny

“Ingen kompetensbrist just nu”

“Ingen kompetensbrist just nu”

Helena Karlsson, HR-chef på Veidekke Sverige, upplever ingen kompetensbrist just för tillfället. Samtidigt rapporterar hon att det generellt brukar vara brist på produktionschefer.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

– Ingen just nu men generellt produktionschefer.

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Vi satsar inte på att växa utan snarare professionalisera vår befintliga verksamhet.

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Ja, VDC (virtual design and construction) lockar den yngre digitala generationen. 

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre?

– Utifrån en internundersökning är det viktigt för vår målgrupp att de upplever en balans mellan arbets- och privatliv, samt att de känner sig hängivna en god sak eller ett högre syfte. Samt att det finns utrymme för kreativitet, entreprenörskap och innovation. Utifrån utvärderingar av trainee-program har det även visat sig vara viktigt att vi som arbetsgivare ligger i framkant på marknaden teknikmässigt (t.ex. VDC), samt att vi kan erbjuda karriärvägar och möjlighet till kompetensutveckling.

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– Villkor av etisk och jämställdhetsprincip har numera kommit att bli hygienfaktorer. De vill tjäna ett högre syfte, få vara kreativ, innovativ och självgående med möjlighet att påverka.