Meny

Här är fördelarna med ISO44001

Här är fördelarna med ISO44001

Vi bad John Thorsson, ordförande i en kommitté hos Swedish Standards Institute (SIS) som arbetat med den nya standarden för samverkan, ISO 44001, att lista fördelarna med den. Både ur den enskilda organisationens perspektiv och för branschen som helhet.