Meny

Hållbarhetschefen: Upphandling viktigare än utsläppspris

Hållbarhetschefen: Upphandling viktigare än utsläppspris

Byggbolagen kan påverkas indirekt av höjda priser på utsläppsrätterna. Men den offentliga upphandlingen har än så länge mycket större betydelse för byggbranschens omställning, tror Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.

– Den offentliga upphandlingen står för 50 procent av våra affärer. Är den som handlar upp tydlig i sina klimatkrav så kommer det påverka oss och branschen direkt och mycket mer än utsläppsprisernas påverkan på materialpriser, säger han.

Enligt honom kan utsläppsfrågan hanteras utifrån två huvudprinciper: Ett produktionsperspektiv, då fokus ligger på själva tillverkningen och produktionen, eller ur ett konsumtionsperspektiv, då fokus ligger på den som köper eller använder produkten eller tjänsten. 

– Om ett konsumtionsperspektiv införs så görs beställaren eller användaren ansvarig för utsläpp som sker längre ned i värdekedjan, vilket innebär att den som ska köpa eller upphandla behöver integrera frågan i sin affär. Då kan det uppstå kreativa lösningar som möjliggör utsläppsminskningar, säger Johan Gerklev.

"Kan ge viss effekt"

Men höjda utsläppsrättspriser som ger högre materialkostnader kan förstås ge viss effekt. Prismekanismer kan vara bra för det trycker på utvecklingen och gör det lönsammare att jobba med material- eller metodutveckling, tycker Johan Gerklev. 

– Om kostnaderna för materialet går upp så finns det åtminstone teoretiskt möjligheten att ta ut hela kostnaden mot kunden. Men det är inte så troligt att vi kan eller vill det och då måste vi hitta andra metoder, som att vara kreativa i designen, eller använda andra material, säger han.

Svensk industri är framgångsrik i att tillverka produkter med ett lågt klimatavtryck och skulle gynnas av att ett konsumtionsperspektiv användes, tror Johan Gerklev.

– Trafikverket ställer redan i dag krav på att vi i dagsläget bygger med 30 procents koldioxidreduktion, sen är det upp till oss att leverera. Vi skulle eventuellt av kostnadsskäl importera material, exempelvis cement, från länder utanför EU och från länder som inte omfattas av utsläppshandeln, men det skulle troligtvis inte fungera om vi samtidigt ska uppfylla klimatkraven i upphandlingarna, säger han.

Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen.

Peab ser positivt på höjda utsläppsrättspriser, eftersom de tror att detta kommer att driva på efterfrågan på produkter med lägre koldioxidavtryck.

– Huvuddelen av klimatavtrycket i byggskedet kommer från materialet. Att välja material med mindre klimatavtryck är därför en nödvändighet om vi ska kunna nå bygg och anläggningssektorns mål för klimatneutralitet i hela värdekedjan, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen.

Även hon tror dock att andra drivkrafter än utsläppsrätter är viktiga.

– Många offentliga beställare har i dag i uppdrag att arbeta för att nå Sveriges klimatmål och vi ser tecken på att klimatmål blir allt vanligare i upphandlingarna. Offentliga beställare som går före kommer att vara en mycket viktig motor för utvecklingen av nya produkter och lösningar med mindre klimatavtryck. Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader är också en indikation på att myndigheterna börjar agera, säger Elisabet Stadler.