Meny
  • Många lagar och regler som kommer att påverka byggbranschen träder i kraft nästa år.

Hållbarhet präglar nya lagar och regler

Hållbarhet präglar nya lagar och regler

En strävan efter en mer hållbar byggbransch syns i de förändringar i lagar, regler och stöd som väntas under 2020. Gröna stödpengar till kommunerna, lag om källsortering på bygget och skärpta energikrav är några av exemplen på förändringar som under nästa år kan knuffa branschen i rätt riktning.

Martin Äng är informatör på Svensk Byggtjänst och håller koll på nya lagar och regler på byggområdet. Hans fokusområde är husbyggnad och tycker att tycker att det är ”normalmånga” förändringar som är på gång 2020.

– Det vi börjar se allt mer hur övergången till en cirkulär ekonomi och ett mer miljövänligt byggande påverkar byggandet och byggbranschen, säger Martin Äng. 

Ett exempel på det är de skärpta kraven på energihushållning som väntas träda i kraft den 1 juli 2020. Kraven är det andra steget i Sveriges arbete att införa EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda i svenska byggregler. Själva grundkravet, primärenergitalet, skärps nu med mellan 12–13 procent beroende på typ av byggnad.

En viktig förändring för miljön är också att regeringen föreslår att det blir krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall någon gång under 2020. Bakgrunden till detta är ett EU-direktiv om avfall. Förslaget är nu på remiss och under våren 2020 förväntas det komma ett beslut om riksdagen ska rösta om lagförslaget.

Klimatdeklaration kan bli krav

För att främja ett hållbart byggande med en minskad klimatpåverkan avser regeringen att från och med 2022 införa krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

– Kanske kommer det ett förslag under 2020 om detta, säger Martin Äng.

En nyhet som kommer av Energiprestandadirektivet och som väntas träda i kraft i mars i år är krav på laddinfrastruktur vid nybyggnad och i vissa fall ombyggnader när det är mer än 10 parkeringsplatser i byggnaden och/eller på tomten.

– I dag byggs laddinfrastruktur på frivillig bas, men nu kommer det bli krav på att se till att det finns ledningsinfrastruktur samt för lokalbyggnader även minst en laddningspunkt, säger Martin Äng.

Andra förändringar som det kan beslutas om nästa år är en återkomst för investeringsstödet, som denna gång ska koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet.

Större Attefallshus

Nästa år kan det också bli en ändring i plan- och bygglagen kring möjligheten att få bygga komplementbostadshus på 30 kvadratmeter.

– Det berör mest privatpersoner och kanske små entreprenörer, säger Martin Äng.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning har dessutom varit ute på remiss och lär sannolikt träda i kraft nästa år. 

– Den kommer påverka entreprenören både i fråga om hur arbetsplatsen ska utformas, men också via krav på hur projektering av nya verksamhetslokaler ska göras, säger Martin Äng.

Alla företag bör jobba proaktivt och arbeta med någon form av trendspaning samt bevaka nya och ändrade lagar och regler, oavsett om de använder en tjänst som Svensk Byggtjänsts Bygginfo eller inte, tycker Martin Äng. 

– Det är helt klart en framgångsfaktor för företagen att ha en koll på vad som är på gång framöver. Det är svårt att föregå lagstiftning, men ibland kan företagen förutse vartåt samhällsutvecklingen barkar och göra pilotprojekt och liknande för att förbereda sig, säger han.

Carl Magnus Oredsson, verksjurist på Boverket.

Carl Magnus Oredsson är verksjurist på Boverket. Han pekar ut två stöd som kan spela roll för byggbranschen nästa år. Det ena är ett stöd till gröna och trygga städer, där regeringen föreslår en pott på 50 miljoner kronor för år 2020, 150 miljoner 2021 och 200 miljoner 2022. 

– Stödet ska kunna sökas av landets kommuner, säger Carl-Magnus Oredsson.

Dessutom är det sannolikt att det kommer ett startbidrag för byggemenskaper, alltså att en grupp går samman och bygger ett bostadshus ihop.

– Man vill göra om anslaget till hyresgarantier så att man kan använda dem även till byggemenskaper, säger Carl-Magnus Oredsson.

De nya stöden ligger i linje med vad Boverket hade förväntat sig. 

– De följer överenskommelsen som gjordes i Januariavtalet, säger Carl-Magnus Oredsson.

 

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.
Foto: Rosie Alm


När det gäller skatteområdet är det inga stora saker på gång nästa år. Det säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier. Men en förändring är att den som söker rut- och rotavdrag bara har rätt till skattereduktion när betalningen för tjänsten har skett elektroniskt.

– Förslaget är ett led i arbetet med att bekämpa skattefusk och skatteundandraganden, säger Sofie Wilhelmsson.

Under 2020 kommer även det så kallade ingångsavdraget som enligt Sofie Wilhelmsson kan vara positivt för branschen. Ingångsavdraget innebär att arbetsgivare som anställer personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden får nedsatta arbetsgivaravgifter under de första 24 månaderna av anställningen. Nedsättningen uppgår till maximalt cirka 5 000 kronor per månad och anställd. 

– Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2020, säger Sofie Wilhelmsson.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.