Meny

Göteborg går mot strömmen när byggandet sviktar

Göteborg går mot strömmen när byggandet sviktar

Det skiljer mer än 20 000 bostäder per år mellan vad som byggs och vad Boverket menar behöver byggas, visade Sveriges Byggindustriers byggkonjunktur den 23 oktober. Men det går inte dåligt för bostadsbyggandet i alla delar av landet. I Göteborg byggs det fortfarande mycket.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Sveriges Byggindustrier region väst kan trots att hon är bekymrad över den dystra nationella prognosen känna viss glädje och försiktig optimism för sin egen region.

– Det är jättebra för vår kommun att det satsas mycket här både inom bostadsbyggande, lokaler och i anläggningar. Vi behöver fler hem, lokaler, skolor, och hållbar infrastruktur. Men vi måste förstås vara ödmjuka för att även Göteborg drabbas av det som händer i landet i sin helhet och vi ser att kreditrestriktionerna har spelat en negativ roll för det ägda boendet, säger hon.

Läs mer: Dystra siffror för bygg i ny konjunkturrapport.

I konjunkturprognosen tittar man på alla typer bygginvesteringar och i Göteborg håller flera stora infrastrukturprojekt och en kraftig ökning på anläggningssidan uppe den allmänna konjunkturen och ger en skjuts åt bostadsbyggandet. Småhus och bostadsrätter sjunker även i Göteborg men i ett lindrigare fall än övriga Sverige. 

– Göteborg har under lång tid byggt för lite bostäder, så det vi ser är en viss eftersläpning och nu har byggtakten ökat och håller i sig, säger Anna Lönn Lundbäck.

Kreditrestriktionerna påverkar framför allt situationen för unga människor som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Men samtidigt blir det fler hyresrätter i Göteborg då allmännyttan har ökat sin produktionstakt.

– Det är hyresrätterna som ger ökningen, säger Anna Lönn Lundbäck. 

Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Sveriges Byggindustrier region väst.
Foto: Kim Svensson

Göteborg är tillsammans med region Kalmar och region Blekinge de enda områden som det ser ordentligt bra ut för i Sveriges Byggindustriers byggkonjunktur.

Det stora sänket när det gäller bostadsbyggandet är Storstockholm. Gotland har visserligen störst nedgång procentuellt i konjunkturen, men i Stockholm blir effekten av en konjunkturnedgång så mycket större. Även Uppsala har vikande siffror i konjunkturen.

Kristin Andersson, regionchef på Sveriges Byggindustrier Stockholm, säger att medlemsföretagen i stor utsträckning arbetar på och fullföljer planerade projekt, men att hon märker en oro kring vad som kommer att hända om nya projekt inte startar upp. 

– Vi ser ju fortsatt en bostadsbrist vilket gör att vi som aktörer i en storstadsregion både vill och behöver fortsätta att bygga fler nya bostäder, säger hon.

Både upp- och nedgångar har en tendens att börja i våra storstadsregioner, enligt Kristin Andersson. Inbromsningen i antalet påbörjade bostäder 2019 är större i Stor-Stockholm än i Stockholms kommun. Det kan handla om att ju längre från Stockholm man kommer ju mer risk finns det i projekten, tror Kristin Andersson.

– Det behöver ofta planeras för kommunikationer och andra investeringar när nya bostadsområden ska byggas. Det blir på det hela lite mer osäkert att starta upp den typen av projekt när vi ser nedåtgående trender, säger hon.

Kristin Andersson, regionchef på Sveriges Byggindustrier Stockholm.
Foto: Rosie Alm

Kristin Andersson anser att kommuner och branschen gemensamt behöver hitta vägar för att hålla en hög och jämn byggtakt, till exempel genom att effektivisera byggprocessen och ta fram nya koncept med bostäder som kan efterfrågas. 

– Lösningen sitter inte branschen på ensam, säger hon.

När vi nu går mot en sämre konjunktur är det rätt tid att från politiskt håll göra sitt yttersta för att se till att inte bostadsbyggandet stannar av i Stockholm och landet, tycker Kristin Andersson.

– Ett stort avgörande problem är de ekonomiska restriktioner som införts gentemot bolånetagare, vilket också drabbar unga och förstagångsköpare hårt. Det gör att många som egentligen har råd inte ges möjlighet att låna till sin bostad. Det är något som jag tycker att regeringen bör se över med besked, säger hon.

Anette Frumerie är vd på Besqab, ett av de företag som påverkats av inbromsningen i Stockholm.

– Vi såg en avmattning av marknaden under hösten 2017 som fortsatte under 2018. Detta medförde att köpprocessen tog längre tid än tidigare. Vi fick visa våra lägenheter både en och två gånger i veckan och fick intensifiera vår marknadsföring, säger hon.

 

Anette Frumerie är vd på Besqab.

Produktionsstarterna minskade även under 2018 för Besqab, främst på grund av myndighetsbeslut. 

– Nu är marknaden mer stabil och kunderna har börja komma tillbaka och är villiga att boka tidigt igen. Vi är inte nöjda med den nivån utan vår plan är att öka antalet produktionsstarter de närmaste åren. I år har vi till exempel produktionsstartat drygt 100 bostadsrättslägenheter i Årstaberg, 250 hyresrättslägenheter och 40 småhus i Uppsala. Men det är bra att överutbudet på några av våra lokala marknader minskar snabbt.

Besqab märker att köpprocessen tar längre tid. 

– Men tveksamheten ligger inte främst hos våra kunder. Vi har många kunder som vill köpa våra bostäder men som inte får lånelöfte i dag på grund av de nya kreditrestriktionerna hos bankerna, säger Anette Frumerie.

För att få köparna att fortsätta våga satsa på nyproduktion gör man allt för att lyfta att företaget har 30 års erfarenhet av att sälja nyproduktion och även fördelarna med nyproduktion.

– Vi lyfter att du köper till fast pris, att du blir den första som bor i din helt nya bostad, att den är byggt med sunda materialval och att den är utformad för att kunna leva hållbart, säger Anette Frumerie.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.