Meny
  • Exempel på tillämpningar av AI är ofta en kombination av flera teknikområden, till exempel AI och Internet of Things, eller AI och robotik.
    Foto: Pixabay

Fem områden där AI kan revolutionera branschen

Fem områden där AI kan revolutionera branschen

AI brukar radas upp som en av en handfull så kallade disruptiva trender som byggbranschen behöver vara uppmärksam på. Alltså en trend som, när den väl slår igenom, kommer att omforma branschen från grunden. Här får du ett smakprov på framtidens byggbransch.

Som lekman kan det vara svårt att förstå vad artificiell intelligens, AI, är och hur det skiljer sig från närliggande teknikområden. Exempel på tillämpningar av AI är ofta en kombination av flera teknikområden, till exempel AI och Internet of Things, eller AI och robotik.

Forskarna är inte heller eniga om vad AI är utan omdefinierar det ständigt. Den första AI-konferensen hölls 1956. Då var AI ett bredare forskningsfält där utgångspunkten var att försöka härma mänsklig intelligens. Numera pratar man oftare om att AI ska kunna utföra uppgifter som kräver intelligens när en människa utför dem.

Vi har ringat in fem områden där byggbranschens verksamhet kan stöpas om med AI-lösningar inom en nära framtid:

1. Nytänkande projektering

AI har potential att revolutionera projekteringsskedet. Genom att använda generativ design kan arkitekter och konstruktörer få nytänkande lösningar för allt från byggnadens placering på tomten till inredningen. Det kan handla om stöd när det gäller de kreativa delarna av arbetet, men också om att slippa lägga tid på det som är enformigt. AI kan räkna på tusentals möjliga lösningar och välja den eller de bästa.

Ett exempel är Gen MEP, ett tillägg till Autodesks program Revit som använder generativ design för att hitta de bästa dragningarna för el, vatten och ventilation. Se en video om Gen MEP här.

2. Håll budget och tidplan

Med hjälp av information om ditt projekt, som storlek, entreprenadform, projektledarnas tidigare erfarenheter och kompetens, samt data om tidigare genomförda projekt och deras kostnader, kan AI ge dig en realistisk budget. Genom att sedan övervaka byggarbetsplatsen i realtid, till exempel med hjälp av drönare, och mata din AI med datan som de samlar in, kan du få information om hur byggarbetena fortskrider i realtid. AI kan varna om något moment är försenat, eller om någon installation skiljer sig från bygghandlingarna.

Det amerikanska start-up bolaget Doxel kombinerar drönare och AI på just det viset. Se en video om Doxel här.

3. Säkrare arbetsplatser

En erfaren platschef identifierar snabbt de mest riskfyllda arbetsuppgifterna i ett projekt. Men hur påverkas riskbilden av väderleken? Av en försenad leverans? Av att en erfaren arbetsledare är hemma sjuk just i dag? En människa klarar bara av ta hänsyn till en ett begränsat antal faktorer. AI har inga sådana begränsningar. Man kan också tänka sig AI-lösningar som varnar enskilda byggarbetare om de är på väg att kliva ut framför en transportbil, eller om de missat att ta på sig rätt skyddsutrustning till det arbetsmoment de är på väg att utföra.

Microsoft har utvecklat AI för arbetsplatssäkerhet som är ett första steg i den riktningen. Se en video om Microsofts arbetsplatssäkerhet här.

4. Ökad produktivitet

En stor potential för ökad produktivitet handlar om att befria byggarbetarna från tunga och repetitiva arbetsuppgifter och ersätta dem med robotar och AI. Utvecklingen har kommit längst när det gäller entreprenadmaskiner där flera olika aktörer i dag erbjuder självkörande varianter. Även inom murning, armering, svetsning, håltagning och rivning pågår försök och forskning.

Ett exempel är japanska Komatsu som har levererat maskiner till byggindustrin i årtionden. Den senaste tiden har de satsat stort på självkörande entreprenadmaskiner men också på AI-baserat stöd till maskinförare under namnet Komatsu Smart Construction. Se en video om Komatsu Smart Construction här.

5. Drift och underhåll

I framtiden kanske det bor små robotar i våra vattenledningar? Som kryper runt och letar efter läckor, stopp eller andra problem. Kanske kommunicerar byggnader med varandra för att lära sig hur varmt du vill ha det vid ditt skrivbord, eller när du ska sova? Det kan låta avlägset men faktum är att just den typen av lösningar är under utveckling i dag.

Företaget Buildning Robotics med bas i Kalifornien erbjuder redan i dag en plattformen Comfy för att styra värme och ventilation som använder AI för att lära sig individers preferenser och justera inomhusklimatet enligt deras önskemål. Se en video om Building Robotics plattform Comfy här.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.