Meny

Få full koll på alla miljöcertifieringar

Få full koll på alla miljöcertifieringar

Hållbarhetscertifiering blir allt mer intressant – både för miljöns och ekonomins skull, och det kommer hela tiden nya certifieringsmodeller. Organisationens Sweden Green Building Council, utökar nu arbetsstyrkan med fyra anställda för att hinna med allt arbete.

– För fem år sedan var det vanligaste att kommersiella byggnader i storstadsregioner certifierades. På senare år har intresset dock spridit sig till andra typer av byggnader och ut i landet. Generellt är det stort intresse för alla våra system, säger Evelina Strandfeldt, senior certifieringsspecialist på Sweden Green Building Council, SGBC.

Det finns ett antal olika sätt att hållbarhetscertifiera ett byggprojekt, förutom de modeller som finns under SGBCs: paraply finns även Svanenmärkning och FEBY, som certifierar energisnåla hus med låga värmeförlusttal. Inom varje certifiering finns ofta flera olika nivåer.
Evelina Strandfeldt har många gånger fått frågan varför det finns så många sorters certifieringar.

– Svaret är att det måste finnas en certifiering för varje byggnad och behov. En kommun som bygger en liten förskola har helt andra förutsättningar, och behov, än en stor fastighetsägare som Vasakronan som har ett stort fastighetsbestånd, säger hon.

Svensk certifiering vanligast
Det överlägset mest använda certifieringssystemet i dag är Miljöbyggnad, som finns på tre olika nivåer - brons, silver och guld. Av alla 2 205 hus som certifierats i Sverige står Miljöbyggnad för runt 1 500, varav 70 procent är silvernivå. Det man åtar sig när man certifierar i betygklassen brons motsvarar myndighetskraven.
Man kan undra vad som är poängen med en certifiering där byggnaden ”bara” uppfyller de myndighetskrav som ställs. Gör inte alla byggnader det? Nej, det gör de inte. Evelina Strandfeldt hänvisar till en rapport från Boverket där de tittade på hur många nybyggda hus som uppfyllde deras egna krav.

– Det var förvånansvärt få som uppfyllde, eller kanske uppfyllde, kraven, och det beror på att det inte finns någon kontrollfunktion. Det finns ingen, förutom våra experter, som tredjepartskontrollerar att en energiberäkning verkligen stämmer i verkligheten, företagen gör bara en självskattning och skickar in till sin kommun. Det är som att vi själva skulle uppskatta när vi var redo få körkort, utan att behöva köra upp, säger hon.

Och att uppnå kriterierna och redovisa på rätt sätt att man uppfyller myndigheternas krav myndighetskraven är svårt. Av alla som gått igenom certifieringsprocessen i Miljöbyggnad är det bara en byggnad som har gått igenom granskningen utan någon revidering, och då är det ändå byggprojekt där man verkligen haft ambitionen att nå våra kriterier, menar Evelina Strandfeldt.

– Våra granskare är väldigt petiga och genomskådar alla glädjekalkyler. Det är till stor hjälp för fastighetsbolagen, säger hon.

Certifiering som ett kvitto
När entreprenören är med och förbinder sig till en certifiering och uppföljande kontroller ökar också möjligheterna att rätta till misstag i efterhand och kunna korrigera dem.

– Många byggherrar använder certifieringssystemen som ett opartiskt ”kvitto" på vad de betalat för. En del fastighetsägare säger att de inte har möjlighet att hyra ut om husen inte är certifierade, säger Evelina Strandfeldt.

Det är ovanligt att man certifierar ett projekt med flera certifieringar, men ett exempel är till exempel Aspö Eko-logi i Skövde, som certifierats som Miljöbyggnad guld, Svanen och passivhusstandard FEBY 12. Att kombinera flera certifieringar kan vara lite krångligt.

– Det finns risk att kriterierna krockar eller överlappar varandra mellan systemen. Då får man helt enkelt anpassa sig efter det skarpaste kritieriet av de som ska uppfyllas eftersom alla måste uppnås, säger Evelina Strandfeldt.

Ny certifieringar på gång under året
SGBC har utvecklat flera nya certifieringssystem med tiden. En av dem är Citylab, där man hållbarhetscertifierar ett helt stadsutvecklingsprojekt.

– Vi har utvärderat den här modellen för att hållbarhetscertifiera olika planprojekt under några år i pilotprojekt, men nu är flera projekt igång i skarpt läge, bland annat Campus Albano i Stockholm och Masthuggskajen i Göteborg, säger hon.

Under året kommer man släppa en ny certifiering som heter NollCO2. Det är en påbyggnadscertifiering för projekt där man redan har en annan certifiering i grunden.

– Man tittar då på livscykelperspektivet och klimatpåverkan från byggnaden, säger hon.

Målet är nettonollutsläpp under en byggnads livscykel. Två Lidl-butiker har bland annat testat certifieringen i pilotprojekt. I år kommer även en ny Miljöbyggnadscertifiering med fokus på drift att lanseras.

– Tanken är att man ska få en helhetsbild över hur byggnaden presterar och vilka åtgärder som kan förbättra resultatet. Det kan handla om vattenanvändning, avfall, vattendrift eller energianvändning, sådant som inte tagits med när man byggt byggnaden, säger Evelina Strandfeldt.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand
En faktor som driver på viljan att certifiera hus är att bankerna nu börjat uppmärksamma att hållbarhet ofta går hand i hand med ekonomiska vinster. Nu finns bland annat gröna lån med ränterabatter.

– Det är en jättestor nyhet för vår del som skett väldigt snabbt och som vi bara ser starten på. Det som är skillnaden är att för några år sedan var det bara fastighetsbolagens hållbarhetschefer och miljöchefer som var intresserade av certifiering, men nu är även finans- och ekonomiavdelningen intresserad, för de ser att det finns besparing i räntekostnader att göra, säger Evelina Strandfeldt.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Antal certifierade byggnader i början av 2020:
  • Miljöbyggnad 1501
  • Greenbuilding  362
  • Leed 279
  • Breeam 61** 
  • Feby 108 ( februari 2019)
  • Svanen 1431   (svanen räknar i boendeenheter, där en förskola eller en lägenhet räknas som en boendeenhet, därför ser deras siffror annorlunda ut).

** sedan några år finns bara Breeam-SE med i SGBC’s statistik, därför ser det ut som att antalet certifierade hus har minskat.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.