Meny

Detta styr dagsljusinsläppet

Detta styr dagsljusinsläppet

Dagsljus är en viktig ingrediens för att skapa en hälsosam bostadsmiljö. Här är några fakta om ämnet:
  1.  Avskärmningsvinklarna: Avskärmningsvinkeln  är vinkeln mellan ett horisontalplan och en linje från fönstrets mittpunkt till högsta avskärmande punkt på till exempel en grannbyggnad. Den har den avgjort största betydelsen för tillgång till direkt himmelsljus in till bostaden.
  2.  Byggnadens form: Högre rumshöjd underlättar dagsljusinsläpp i rummet. Djupa huskroppar kan resultera i djupa rum med liten fasadyta, där dagsljuset inte kan nå tillräckligt långt in i rummen. Balkonger och burspråk påverkar tillgången till himmelsljus
  3.  Fönster: Högt placerade fönster släpper in dagsljus längre in i rummet. Reflektion från mark och omgivande fasader har stor betydelse i den täta staden och därför kan låga bröstningshöjder i de nedre våningarna ha positiv inverkan på mängden dagsljus som når in i rummet.
  4. Materialval: I den täta staden får det reflekterade ljuset stor betydelse. Material exteriört på mark och på motsatt fasad påverkar hur mycket himmelsljus som reflekteras ner till de lägre våningarnas interiörer.
  5.  Orientering: Orientering av lägenheternas rum avgör om BBR:s råd om solljus kan uppfyllas. Vid utformning av rummen är det även viktigt att tänka på solinstrålning med hänsyn till att inte få övertempererade rum.
  6. Avskärmningsvinklar i förhållande till solhöjd. Solhöjden varierar över året och beroende på breddgrad. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Dagsljusfaktorn – så beräknas den

Dagsljusfaktorn, DF, är ett mått på ljusstyrkan inomhus i förhållande till utomhus med en standardgrå himmel. Om till exempel dagsljusfaktorn är 1 procent inomhus och belysningsstyrkan är 30 000 lux ute så är den 300 lux i punkten inomhus.
 
Beräkning av dagsljusfaktor
För att beräkna dagsljusfaktorn behövs fönstrets storlek och placering, glasets LT-värde, reflektionstal hos tak, väggar- och golvyta, rummets geometri och storlek. För beräkningen behövs också uppgifter om avstånd och höjd på omkringliggande byggnader, utvändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar och så vidare. Planerade grannhus enligt kommunens detaljplan ska inkluderas.
 
Källa: Dagsljus i stadsplanering https://whitearkitekter.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/201904...

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.