Meny
  • Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.
    Foto: Patrik Trägårdh och Trafikverket

“Det handlar om komplexa kontrakt”

“Det handlar om komplexa kontrakt”

Vägunderhåll är inte en stelbent bransch utan utveckling. Det har Trafikverket visat tillsammans med Svevia. Nyligen prisades vägunderhållet i Umeå för sin klimatsmarta inköpsstrategi.

I oktober fick Trafikverket och Svevia ta emot utmärkelsen för hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards. Det var Basunderhåll Väg område Umeå som uppmärksammades för de klimatbesparande åtgärder som tagits fram i samband med upphandlingsförfarandet. Arbetet började på Trafikverket när det 2016 var dags att handla upp entreprenör för driftområdet.

– Vi  satte oss ner för att titta på en ny inköpsstrategi för driftområdet. Vi pratade bland annat om hur salt och koldioxidutsläpp kunde minskas genom vår upphandling, ser Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.

Detta ledde till att fyra punkter skrevs in i kontraktet – alternativa drivmedel i inspektionsbilarna, ruttoptimering, minskad salthantering och partikelsanering.

– Partikelsaneringen innebär att vi i samarbete med Umeå kommun använder en tioprocentig saltlösning som binder de partiklar som virvlar upp från biltrafiken när vägytan torkar, säger Anneli Lindberg.

I kontraktet fanns också en social dimension med krav på att entreprenören skulle bidra till sysselsättningen i området.

– Det visade sig snabbt att branschen var mogen för detta, berättar Anneli Lindberg.


Näst största området

Driftområde Umeå, en sammanslagning av de två tidigare driftområdena Umeå Norra och Umeå Södra, är Trafikverkets näst största driftområde i landet med totalt 1 740 kilometer väg. Det blev Svevia som 2017 tog hem det stora kontraktet och investerade i två vätgasdrivna inspektionsbilar och en egen tankstation.

– Dessutom har man lyckats spara in 30 procent på saltanvändningen. Det motsvarar en pråm fylld med salt mindre vart tredje år, säger Anneli Lindberg.

Även ruttoptimeringen med hjälp av öppna data har blivit en framgångsfaktor i vägunderhållet.

– Här har vi sett stora effekter. Även om det kalla klimatet i norr kan ställa allt på sin spets i snöröjningen har det fungerat väldigt bra, säger Anneli Lindberg.

Utmärkelsen från Sweden Green Building Awards ser hon som ett viktigt kvitto på att många goda insatser görs inom vägunderhåll.

– Det är inte en gammal trött bransch. Det handlar om komplexa kontrakt där vi har beredskap dygnet runt för att säkra framkomligheten på vägarna. Att vi nominerades och vann är ett kvitto på att arbetet gör skillnad, säger Anneli Lindberg.

Hon hoppas att pilotprojektet i Umeå kommer att få ringar på vattnet

– Jag har själv blivit kontaktad av externa aktörer som vill presentera sina hållbara lösningar.

 

Juryns motivering till priset:

”Med en nytänkande inköpsstrategi öppnar Basunderhåll Väg område Umeå upp för innovation och ökad hållbarhet. Flera konkreta klimatbesparande åtgärder har på kort tid tagits fram och implementerats. Utmärkelsen för hållbar infrastruktur går till ett projekt som har stor möjlighet att stimulera andra beställare och entreprenörer till nytänkande inom hållbar infrastruktur. Om arbetssättet får spridning finns potential till mycket stor klimatbesparing totalt sett.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.