Meny

Dagsljussimulering ritade om Nobelberget i Sickla

Dagsljussimulering ritade om Nobelberget i Sickla

Med hjälp av dagsljussimulering kan man tidigt få en bild av hur dagsljusinsläppet i ett byggprojekt kan bli. Anna Öhlin, arkitekt SAR på White arkitekter har jobbat i Atrium Ljungbergs projekt Nobelberget i Sickla i Stockholm och där fick hon tidigt vara med och hantera dagsljusfrågan.

– Dagsljussimulering i tidigt skede gjorde att vi kände oss tryggare inför arbetet med de enskilda byggnaderna, säger hon.
Idén att göra en dagsljussimulering kom från White. Atrium Ljungberg har förvärvat fastigheten i Sickla och drev tillsammans med Nacka kommun fram detaljplanen. Målet med dagsljusutredningen under planarbetet var att säkerställa att projektet klarade BBR:s dagsljuskrav även på de nedersta bostadsvåningarna. Målsättningen var att framtida byggnader skulle certifieras för Miljöbyggnad Silver. Anna Öhlin kopplades in i projektet 2014.

Anna Öberg, White arkitekter.
White arkitekter

Nödvändigt att rita om projektet
Rent praktiskt går en dagsljussimulering ut på att man tar arkitektens BIM-modell och kör den i ett simuleringsverktyg där man även byggt upp omgivande byggnader och satt ett värde på bland annat fasadernas kulör. Dagsljuset beräknas  vid en grå himmel och vanligast är att  ljuset på de mörkaste och mest utmanande våningsplanen studeras.  
– Det finns en punkt i varje vistelserum där dagsljusvärdet mäts. Det ska vara halva rumsdjupet, en halv meter från mörkaste väggen, säger Anna Öhlin.
 Den tidiga simuleringen visade att öppningar i kvarteren skulle vara nödvändiga för att skapa användbara byggrätter.
– Utifrån vad vi såg i simuleringen kunde vi planera och argumentera för kvartens slutgiltiga utformning. Det fanns från flera håll en önskan att arbeta med stadsmässiga slutna kvarter, något som man fick ompröva på grund av dagsljusperspektivet. Trygga, halvprivata miljöer som ofta eftersträvas kan ju även tillskapas på andra sätt, säger Anna Öhlin.

Handlar inte bara om fönster
Då det fortfarande var svårt att få tillräckligt med dagsljus i bottenvåningarna behövde arkitekterna titta på större fönster, något som under projekteringsfasen blev ett bollande mellan energikrav, konstruktion och arkitektoniskt uttryck.
Att lösa dagsljusfrågan i bottenvåningar med hjälp av stora fönster kan också vara problematiskt eftersom det kan försvaga husets konstruktion. Stora fönster ger dessutom effekten att det minskar mängden dagsljus som reflekteras till fasaden mittemot. Och risken finns att man förlorar hela dagsljuseffekten om lägenhetsinnehavarna på bottenvåningen störs av insynen och sätter gardiner för fönstren.
– I stället för stora fönster kan vi arkitekter även jobba med ljusa, reflekterande kulörer på fasaderna, säger Anna Öhlin.

Dagsljussimulering, Nobelberget i Sickla
White arkitekter

Friare färgsättning
En förutsättning för att jobba med ljusa kulörer var att detaljplanen medgav friare färgsättning mot gården.
– Ibland kräver ett kvalitetsprogram till exempel mörkare jordfärger, då kan ett sådant val vara svårt att göra. Det är därför det är viktigt att få vara med i processen tidigt, när sådana parametrar bestäms.
I vissa delar av Nobelberget hade man tajtare mått mellan husen och mörka fasader som ställde till det lite.
– Där flyttade vi köksfunktionen ut mot den gynnsamma fasaden för att lösa problemet, säger Anna Öhlin.
Dagsljus har blivit mer aktuellt sedan Anna Öhlin började med Nobelberget, och mätverktygen för dagsljussimulering har blivit ännu bättre.
– Jag tror att all förtätning har gjort att många nu förstår att det här är en viktig fråga som kommunerna inte bör slarva med under planskedet. Även om inte bygglov ska granska dagsljus så är det många bygglovshandläggare som kräver in en simulering, säger hon. Då är det viktigt att vi kan känna oss trygga med vårt resultat.
 

Viktigt att lyfta dagsljuset tidigt
Elisabeth Forsell är tillförordnad chef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.Hon säger att dagsljusfrågan är mycket viktig i deras byggprojekt.
–Att utveckla riktigt bra bostäder är förmågan att arbeta med allt från platsens förutsättningar, fina rumssammanhang med siktlinjer genom bostäderna samt utblickar och ljusförhållanden. Här är dagsljus en viktig del, säger hon.
 Dagsljusfrågan är en av de förutsättningar man utreder i tidigt skede av ett projekt i samband med att man tar fram detaljplaner, eftersom de styr förutsättningarna i den framtida bostadsutformningen.
–I dag certifierar vi våra bostadsprojekt enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver där dagsljus är en av flera indikatorer. Till detta arbete är dagsljussimulering ett verktyg, säger Elisabeth Forsell.
Atrium Ljungberg redovisar i dag dagsljus i bygglovsansökan och är positiva till förslaget att Boverket ska utreda om det bör bli standard för alla aktörer att göra detta.
–Vi välkomnar alla samtal kring byggande som återspeglar samtiden, säger Elisabeth Forsell.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.