Meny

Coronaviruset ökar vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete

Coronaviruset ökar vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete

Det nya coronaviruset gör att systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen just nu är av största betydelse. SARS-Cov-2 hanteras som riskklass 3, vilket omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser eller är mycket smittsam.

– Det viktigaste just nu är att arbetsgivaren fortsätter att göra riskbedömningar i alla delar av verksamheten, identifiera vilka risker som finns i de arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Här är det viktigt att agerar i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst på respektive arbetsplats. Åtgärderna kan vara av flera slag. Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser.

– Det är viktigt att poängtera att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och har ansvar för arbetsmiljön, men arbetstagare har också ett ansvar att följa det man kommit fram till. Det här är speciellt viktigt på byggarbetsplatser där det är stor cirkulation av underentreprenörer, säger Håkan Olsson.

Coronaviruset var en okänd risk för alla för bara några månader sedan och viruset har nu skapat en situation som vi aldrig sett förut i Sverige.

Exeptionellt läge

– Jag kan inte minnas någon situation historiskt som ens liknar denna, det här är väldigt exceptionellt, säger Håkan Olsson.

Det är därför viktigt att arbetsgivaren nu följer den kunskapsutveckling som sker på området för att kunna genomföra ett effektivt arbetsmiljöarbete. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.

– Det är därför viktigt att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och jobba med information både internt och externt för att undvika ryktesspridning och osäkerhet, säger Håkan Olsson.

Alla måste hjälpas åt

Det nya coronaviruset för med inte bara med sig smittrisken, utan även oron som kan komma för arbetstagare som måste undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

– Man bör se skyddsombud och skyddsorganisationer som en resurs och ha en god dialog. Det här är inget någon av parterna har skapat utan en yttre påverkan som ställer arbetsplatsen inför en mycket ovanlig situation, nu gäller det att man sätter till alla resurser och hjälps åt, säger Håkan Olsson.

 


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.