Meny

Byggläget lokalt just nu

Byggläget lokalt just nu

Det totala byggandet viker men samtidigt är siffrorna på plus på flera håll. Det finns statistik både för byggkonjunkturen – det vill säga utvecklingen totalt på byggmarknaden för bostäder, infrastruktur och lokaler – och för antalet påbörjade lägenheter. Siffrorna för antal påbörjade lägenheter är preliminära.

Förändring av antalet påbörjade lägenheter

Perioden januari–augusti 2018 jämfört med samma period 2019.

Sämst utveckling

 • Gävleborg: -60 procent.
 • Jönköping: -56 procent.
 • Norrbotten: -52 procent.

Bäst utveckling

 • Kronoberg: +68 procent.
 • Örebro + 45 procent.
 • Blekinge + 39 procent.

Storstadsområden

 • Stor-Malmö: -33 procent.
 • Stor-Stockholm: -12 procent.
 • Stor-Göteborg: + 8 procent.

 

Konjunkturutveckling 2018–2020

Byggandet av bostäder, infrastruktur och lokaler.

 

 • Hela riket: -4 procent.

Sämst

 • Gotland: -13 procent.
 • Värmland/Jönköping: -11 procent.
 • Sjuhärad/ Stockholm: -10 procent. 

Bäst

 • Göteborg: + 9 (Hela Västra Götaland +5 procent.)
 • Kalmar: +6 procent.
 • Blekinge: +5 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.