Meny

Byggandet i norr i siffror

Byggandet i norr i siffror

Finansieringsproblemen för byggande på landsbygden påverkar byggkonjunkturen i Sveriges Byggindustrier region Norra Norrland, men där finns också städer där det byggs mycket. Här presenterar vi matnyttiga siffror för regionen, hämtade från UC, Byggtermometern och Sveriges Byggindustriers prognoser.

Det är främst tack vare Umeå, Luleå och på sista tiden Skellefteå och även Kiruna och Gällivare, där hus flyttas, som byggtakten hålls uppe i Sveriges Byggindustrier region Norra Norrland. Utöver det byggs även fritidshus vid kusten och i fjällen. Enligt Sveriges Byggindustriers prognosen för totala bygginvesteringar väntas investeringsvolymen öka svagt i Norrbotten i år och minska något i Västerbotten i år och framöver.

– Beträffande konjunkturen i norr är det väldigt mycket på gång i både Norrbotten och Västerbotten. Det är främst inom industri, övriga hus, energi och infrastruktur där det är mycket som händer. Men bostadsbyggandet är trögt tyvärr trots att behovet är stort, säger Johan Hallberg.

Största påbörjade projekten i Norra Norrland senaste året

 • Kiruna nya stadskärna, nybyggnad av hotell med mera, 400 miljoner kronor.
 • Kuststad Luleå, nybyggnad av bostadsrätter i Luleå etapp 3, 333 miljoner kronor.
 • Kalix älv, ny bro över älven 230 miljoner kronor.
 • Skellefteå nybyggnad av kulturhus, 600 miljoner kronor.
 • Skellefteå nybyggnad av hotell på Kanalgatan, 450 miljoner kronor.
 • Umeåprojektet, nybyggnad av bro över Ume älv med mera, 440 miljoner kronor.

Byggandet i Västerbotten i korthet

Ackumulerad byggvolym 

 • 2017: 5103 miljarder kronor.
 • 2018: 3836 miljarder kronor.
 • 2019: 9738 miljarder kronor.

Påbörjade bostäder                              

 • 2017: 1 708 stycken.
 • 2018: 1 047 stycken.
 • 2019 första halvåret: 438 stycken (-50 procent).

Konkurser i Västerbotten januari till augusti:

 • 2017: 6 stycken.
 • 2018: 3 stycken.
 • 2019 januari till augusti: 1 stycken.

Byggandet i Norrbotten i korthet

Ackumulerad byggvolym 

 • 2017: 9352 miljarder kronor.
 • 2018: 13885 miljarder kronor.
 • 2019: 9278 miljarder kronor.

Påbörjade bostäder Norrbotten

 • 2018: 1 481 stycken.
 • 2019: 1 426 stycken.
 • 2019 första halvåret: 781 stycken (+18 procent).

Konkurser Norrbottens län:

 • 2017: 6 stycken.
 • 2018: 4 stycken.
 • 2019 januari till augusti: 1 stycken.