Meny

“Arbetsgivare och kandidat väljer varandra”

“Arbetsgivare och kandidat väljer varandra”

Lisa Yllequist är gruppchef Employer Branding på Skanska. Enligt henne väljer Arbetsgivare och kandidat väljer varandra på samma villkor i dag. “Vi som företag behöver kunna beskriva vad vi kan erbjuda kandidaten”, säger hon.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

– Seniora medarbetare inom produktionen, seniora experter samt specialister.

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Vi har ett stort fokus på digitalisering i alla led och behöver kompetens inom innovation och utveckling. Vi letar alltid efter seniora profiler och experter till vår byggproduktion.

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Utvecklingsledare inom digitalisering. Klimatfrågan är viktig och vi behöver kompetens för att utveckla våra metoder för att bygga hållbart. Vi utvecklar även befintliga roller efter nya behov och förutsättningar. Många roller blir mer tekniknära.

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre?

– För många i vår yngre målgrupp är flexibilitet viktigt. Att ha starka värderingar som efterlevs och som man som medarbetare kan identifiera sig med är en annan del som lockar. I dag vill man känna att man arbetar för ett högre syfte och har möjlighet att göra skillnad. Vi behöver även kunna erbjuda tydliga utvecklingsmöjligheter i kombination med trygghet för våra yngre medarbetare.

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– Många förväntar sig att bli headhuntade för en specifik roll. Generellt vill man att ansökningsprocessen ska vara enkel och gå snabbt att genomföra. Vi som företag behöver kunna beskriva vad vi kan erbjuda kandidaten. Arbetsgivare och kandidat väljer varandra på samma villkor.