Meny

Åhlin och Ekeroth ska satsa mer på BIM

Åhlin och Ekeroth ska satsa mer på BIM

Heléne Allard, HR-chef på Åhlin och Ekeroth, berättar att de i första hand har brist på personer som har både utbildning och erfarenhet av byggproduktion. Det gäller bland annat produktionschefer, projektchefer, anbudsingenjörer.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

– Personer som har både utbildning och erfarenhet av byggproduktion och som kan ta ett större ansvar, t.ex. produktionschefer, projektchefer, anbudsingenjör med flera. 

Vilken typ av kompetens har blivit lättare att rekrytera de senaste fem åren?

– Vi har i vår region flera Yrkeshögskolor (YH) som utbildar byggproduktionsledare så där märker vi att det finns ett större urval av vilket är mycket positivt.

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Vi är alltid intresserade av skickliga medarbetare både hantverkare och tjänstemän.

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och där kommer vi att stärka vår kompetens inom företaget. Det finns spännande teknik som till exempel BIM som är på framfart, där kommer vi behöva satsa ännu mer framöver.

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre? 

– Utvecklingsmöjligheter, ha kul på jobbet och en god arbetsplatskultur med bra kollegor. Väl på arbetet är det viktigt att känna sig sedd och behövd på sin arbetsplats.  

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– Vi kan märka en förändring i att många yngre har ambitioner om utveckling inom kortare tidsramar än vad vi är vana vid sen tidigare, det kan handla om allt ifrån löneanspråk till utbildningar och mer avancerade arbetsuppgifter. Det innebär en utmaning att ta vara på drivkraften men samtidigt matcha utvecklingen med erfarenhet.