Meny
  • El-Björn har ganska nyligen börjat arbeta fullt ut efter leanprinciper.

”Vi tror på en transparens i bolaget"

”Vi tror på en transparens i bolaget"

Sex frågor till Daniel Segerqvist, marknads- och försäljningschef på El-Björn, om nomineringen till Årets Leanbyggare 2019.

Hur kommer det sig att ni är så bra på att jobba med lean?

– Vi startade vår resa genom att gå med i Produktionslyftet 2016, där vi under 18 månader fick coaching och kompetensutveckling. Kunskapen från produktionslyftet driver vi nu fortsatt utveckling själva där mycket arbete kvarstår. Mycket handlar om att få leanprinciperna och grundtänket som en naturlig del i verksamhetens arbetssätt

Hur känns det att vara nominerade till Årets Leanbyggare?

– Det känns oerhört roligt, att få bekräftelse är självklart uppmuntrande och skapar energi och engagemang i vår fortsatta resa.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni har gjort?

– Vi valde att arbeta med tre fokusområden: omvärld, ledarskap, kompetens. Detta mynnade ut i gränsöverskridande piloter med fokus på hela verksamheten. Vi har genomfört en större organisationsförändring baserad på dessa huvudflöden.

Hur gör ni för att få med alla era anställda på den här processen?

– Vi tror på en transparens i bolaget i såväl det strategiska som det operativa arbetet. Att arbeta med involvering i förändringsarbetet är A och O för att skapa engagemang.

Varför ska företag som inte jobbar med lean göra det?

– Att implementera leanprinciper i sitt arbetssätt innebär att bygga långsiktig konkurrenskraft, effektiva processer med engagerad personal. Man utvecklar sitt bolag, säkrar våra arbeten vilket bidrar till såväl lokal som regional samhällsekonomi.

Ni verkar ha gjort några omtag med leanarbetet. Hur gör man för att inte ge upp om en sån här process?

– Leanarbetet tar aldrig slut, det gäller att skapa kulturen och bygga brett och vara uthållig i sitt arbete.
 

El-Björn i korthet
  • El-Björn är marknadsledande på tillfällig el i Skandinavien och har funnits sedan 1954. Produkten El-Björn Connect riktar sig särskilt till byggindustrin.
  • 2011 gjorde man en stor satsning kring produktutveckling med ett system helt byggt på Leanprinciper. 2015 gjordes ett rejält omtag med Produktionslyftet.

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Åtta robotar som är redo att ta över byggarbetsplatsen

Maskinerna tar plats på bygget.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atta-robotar-som-ar-redo-att-ta-over-byggarbetsplatsen-28092

Robotar – din nya 
underentreprenör

"Små företag kommer att få det svårt."
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/robotar-din-nya-underentreprenor-28094

”Det blir nya risker 
att ta hänsyn till”

Fem frågor till robotexperten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/det-blir-nya-risker-att-ta-hansyn-till-28095