Meny

Vägen som lyfter fram en unik bronsåldersskatt

Vägen som lyfter fram en unik bronsåldersskatt

För 3 500 år sedan satt någon på en häll vid havet och skapade ett stort konstverk med hjälp av en knacksten. Vad konstnären inte visste var att det skulle drivas tunnlar precis inpå knuten sisådär 140 generationer senare. Konstnären visste inte heller att allt detta skulle leda till en nominering till Årets Bygge 2016.

Den sista etappen på utbyggnaden av E6 genom Bohuslän är en sträcka på 7,5 kilometer genom Tanums Kommun mellan Pålen och Tanumshede. Den markerar slutpunkten på ett motorvägsprojekt som inleddes på Hisingen 1958.

E6 Världsarvet Tanum invigdes i somras och det faktum att den sträcker sig genom en del av landet som är full av bronsåldersgraffiti och ett kulturlandskap format av historiens ristningar gjorde projektet mycket speciellt, för som namnet avslöjar är vägen dragen rakt igenom ett världsarv. Det gav alla inblandade i projektet en hel del att tänka på. Gestaltningen har spelat förstafiolen vid projekteringen.

Josefina Lenning, som är landskapsarkitekt på Trafikverket, har jobbat med tidigare etapper på E6 genom Bohuslän, men att gestalta en väg genom ett världsunikt kulturlandskap tycker hon är en speciell upplevelse.

– Det handlar inte bara om hällristningarna utan även om hur sambanden ser ut i kulturlandslapet. Mitt jobb har varit att ge trafikanterna en angenäm resa och att de kan uppleva allt detta. Att göra en god gestaltning av en väg handlar oftast inte om att göra någonting dyrare utan om att tänka till innan och hur man gör något, säger hon.

”Inga trädkramarrubriker”

I detta arbete har Trafikverket haft ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och framför allt museet i Vitlycke som är noden i Världsarvet Tanum. Denna samverkan ledde fram till det som alla som jobbat med etappen framhåller som kronjuvelen i projektet – rastplatsen. Den ligger inbäddad på en tallbeklädd höjd med utsikt över landskapet där man tydligt kan se att havet en gång täckte området. Den har ett museum i miniatyr och upplyser om att man befinner sig i ett världsarv. Där kan besökarna också beskåda och ströva i markerna runt omkring. I museibyggnaden kan man se filmer och läsa information om hällristningarna och om bronsåldersliv.

– Vi valde platsen för att göra så liten inverkan i landskapet som möjligt och samtidigt ge möjlighet att uppleva det här så mycket som det går, säger Josefina Lenning.

Trafikverkets projektledare Rune Andersson upplever att man har lyckats med balansgången att göra både natur- och kulturvänner nöjda trots att man dragit en motorväg genom ett känsligt område.

– Vi har inte haft några trädkramarrubriker, säger han.

Byggtekniskt gav Trafikverket huvudentreprenören Skanska tre grundkrav som de hade identifierat som extra vanskliga med projektet – tiden, geotekniken och tunneldrivningen genom det så kallade Yxhugget.

Rörspiling ersatte injektering

Yxhugget är en djup försänkning i Gerumsberget som är fylld till marknivå med leromvandlat berg och blockig morän. Den har formen av ett gigantiskt yxhugg, därav namnet Yxhugget. Den ursprungliga idén var att injektera denna zon genom att borra ner till tunnelnivån från markytan och spruta in en betongmassa för att stärka upp zonen innan tunneldrivningen, så kallad jet-grounding. En alternativ metod, så kallad rörspiling togs dock fram, eftersom den ansågs vara mindre riskfylld och ha miljömässiga fördelar.

– Det fanns alldeles för många osäkerhetsfaktorer med injektering, om det verkligen skulle fungera och om betongen skulle rinna in i alla håligheter, säger Henrik Nilsson, projektchef på Skanska.

Rörspilingen gick till så att den 250 meter långa dubbeltunneln drevs, nästan ända fram till Yxhugget. Sedan borrade man in en krans av grova stålrör som tillsammans med sprutbetong utgjorde ett tillfälligt valv. Slutligen gjöts de 2,5 meter tjocka betongtaken och väggarna till tunneln med stöd av stålrören.

Tidsramen pressade

Den snäva tidsramen var den andra faktorn som pressade Skanska till att tänka innovativt i sitt arbete. Skanska fick kontraktet för projektet i januari 2013 och kravet var att vägen skulle kunna invigas före industrisemestern 2015. För att hinna med all asfaltbeläggning, som i stort sett bara kan ske under sommarmånaderna, planerades arbetet så att det var möjligt att lägga ut 75 procent av asfalten redan sommaren 2014.

– För att klara det tidsmässigt var vi tvungna att arbeta på flera fronter samtidigt med bergsprängning, schakt och förstärkningar. Då blir det extra viktigt med riskeliminering för att inte arbetet ska avstanna, säger Henrik Nilsson.

Han och Rune Andersson på Trafikverket konstaterar att det lyckades och vägen levererades i stort sett i tid och inte en enda allvarlig incident inträffade under arbetena.

E6 genom Bohuslän är känd för att vara dragen genom ett geotekniskt komplicerat område, med mycket lerjordar och stor rasrisk. Det var bara nio år sedan ett långt avsnitt av E6 rasade vid Munkedal. Samma problem finns bitvis mellan Pålen och Tanumshede och en punkt där rasrisken var överhängande är där Gerumsälven korsar E6. Genom ett grundligt samarbete mellan Trafikverkets och Skanskas geotekniker som identifierade riskerna fann man en lösning som fungerade produktionstekniskt.

Rune Andersson är själv nöjd med hur samverkan i projektet har fungerat.

Trafiken rusar nu fram på E6 längs med världsarvet. Det som åretstår av projektet är att riva bort lite av den gamla vägen och låta naturen återta de områdena. Det pågår också en process som berör meningsskiljaktigheter mellan Trafikverket och Skanska om den slutgiltiga prislappen, något som är vanligt vid större anläggningsprojekt.

Samtliga Byggindustrin intervjuar som varit aktiva i projektet med E6 Världsarvet Tanum verkar ha en särskild plats för det i sitt hjärta.

– Ja, nu när det är över känns det vemodigt. Känslan är lite – vad ska man göra nu som matchar det här, Säger Josefina Lenning.

E6 Världsarvet i korthet

Sträcka: 7,5 Kilometer.

Bredd: 19,5 meter.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Entreprenadkostnad ex moms: 500 miljoner kronor.

Totalkostnad: 700 miljoner kronor.

Byggherre: Trafikverket.

Projektledning: Rune Andersson, Trafikverket.

Landskapsarkitekt: Josefina Lenning, Trafikverket.

Huvudentreprenör: Skanska.

Vägprojektör: Ramböll.

Geotekniker: Trafikverket, Skanska och Ramböll.

Brokonstruktörer: Ramböll och Skanska Teknik.

 

Underentreprenörer – mark

Stenarbeten: Bohus Bergsprängning.

Sido- och mitträcken: Varmförzinkningar.

VA-material/plast, Geotextil: Dahl.

VA-material av betong: St Eriks.

Rörbro: Viacon.

Kallmurar mm: WMS.

Viltstängsel: Gunnebo.

Belysning: Infratek.

 

Underentreprenörer – tunnel

Sprutbetong: Färdig Betong.

Bultborrning: Implenia.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100

Åtta robotar som är redo att ta över byggarbetsplatsen

Maskinerna tar plats på bygget.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atta-robotar-som-ar-redo-att-ta-over-byggarbetsplatsen-28092

Robotar – din nya 
underentreprenör

"Små företag kommer att få det svårt."
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/robotar-din-nya-underentreprenor-28094