Meny

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Ett jättehus helt och hållet till för att bygga hus i. Det är familjeföretaget Lindbäcks nya ”Superfabrik” som invigs i december 2017. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2018.

Trähustillverkaren Lindbäcks började som en liten bysåg för 90 år sedan i den lilla byn Kallfors strax utanför Piteå. Familjeföretaget, med huvudverksamheten industriellt byggande i trä, har nu vuxit till en koncern och färdigställer i dagarna sin största investering hittills, den nya Superfabriken på Haraholmen i Piteå Hamn.

Företagets befintliga husfabrik i Öjebyn, också den utanför Piteå kan inte längre svara upp mot den efterfrågan som Norrbottensföretaget möter i dag. Därför väcktes idén om att bygga en ny jättefabrik, konstruerad efter Lindbäcks produktionsmodell med starkt fokus på lean-principer.

– Det var efterfrågan som styrde. Vi hade länge fått frågor från kunder om vi inte kunde leverera mer. Hösten 2014 kände vi att nu är vi redo att expandera och då fattade vi beslutet om att bygga den nya superfabriken, säger Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks.

Måtten i fabriken är enorma för att kunna rymma produktionslinjen.
Foto: Mattias de Frumerie

Den nya fabriken tredubblar Lindbäcks kapacitet.

När beslutet var fattat handlade det om att bestämma var fabriken skulle ligga. Länge låg Värnamo bra till.

– Värnamo ligger bra till geografiskt för en stor del av vår marknad, säger Stefan Lindbäck.

Värnamo föll dock bort då Lindbäcks såg organisatoriska och logistiska svårigheter med att ha en enhet så långt bort från den befintliga fabriken och verksamheten i Öjebyn.

Även mer närbelägna Skellefteå och Luleå var aktuella, men till sist valde Lindbäcks att förlägga den nya fabriken till Piteå hamn.

Teamet bakom Lindbäcks Superfabrik: Henrik Hauptmann, Fabrikschef Lindbäcks, Börje Larsson, byggledare Lindbäcks, Ola Magnusson, projektledare Lindbäcks, Ingmar Grönberg, platschef Peab, Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks och Maja Viklund, arbetsledare Peab.
Foto: Mattias de Frumerie

– Det var ekonomin som avgjorde. Vi fick en bra uppgörelse med kommunen om tomtmark och annat. Placeringen är också perfekt logistiskt, säger Stefan Lindbäck.

Han sticker inte under stol med att det finns en lokal stolthet i att fabriken till slut hamnade i hemmaorten Piteå, vilken även gäller lokalsamhället. Att hemorten klarade att ge de bästa förutsättningarna för fabriken i konkurrens med övriga landet och de arbetstillfällen den skapar ger en lokal stolthet.

– Det finns lite underdogmentalitet i det där mot resten av Sverige, Europa och världen. Det gör att det känns jättekul, säger Stefan Lindbäck.

Den nya fabriken ligger alltså precis vid hamnen på Haraholmen i Piteås utkanter, järnvägen sträcker sig förbi några fåtal meter utanför fabriksstängslet och landsvägen som ansluter till E4 söder och norrut ligger lika nära. Platsen ger alltså stora möjligheter att välja transportslag.

– Vi sitter just nu och räknar på vilket som är bäst ur ekonomisk och miljömässig synvinkel, säger Henrik Hauptmann, fabrikschef på Lindbäcks Superfabrik.


LÄS MER: Passiv partnering i ort på frammarsch

Även om det skulle vara möjligt har fabriksledningen ännu inte gjort ett anslutningsspår till järnvägen.

– Min bedömning är att det mesta kommer att gå på lastbil, men att vi även kommer att skeppa ut en del. Vi tittar förstås även på tågmöjligheten, säger Henrik Hauptmann

När det stod klart att fabriken skulle byggas bildades en styrgrupp för projektet som hade målet att skapa en av världens mest moderna husfabriker. För att ytterligare stärka den lean-modell som fabriken i Öjebyn redan i dag jobbar hämtades idéer från bilindustrin.

– Vi gjorde många studiebesök, bland annat Scania, Toyota och Volvo Cars som är några av de bästa på lean, säger Ola Magnusson, projektledare på Lindbäcks.

Mycket av planeringsarbetet handlade om att hitta en utformning på byggnaden som skapade ett perfekt flöde i fabriken. Några andra tankar som har varit bärande redan från startskedet är att det ska vara en trivsam arbetsplats och att byggnaden så långt det är möjligt ska vara miljövänlig och självförsörjande på energi. Det skulle helt enkelt bli en superfabrik, därav namnet.

Vid Byggindustrins besök pågår testkörningen av de enorma maskinerna på fabriken.
Foto: Mattias de Frumerie

Byggindustrin besöker fabriken några veckor innan utsatt invigning den 19 december. I fabriksdelen provkörs och finjusteras de gigantiska maskinerna och transportlinjerna. Det är 14 meter mellan de bärande pelarna i byggnaden för att garantera perfekt flöde för de stora lägenhetsmodulerna. Taket är täckt av 9 500 kvadratmeter solpaneler som över en årscykel ska göra fabriken självförsörjande på el. Från taket, som dessutom är täckt med en ljus takpapp för att minska kylbehovet under sommaren, kan man blicka ut över Piteå hamn. Där ser man röken från Sunpines anläggning som tillverkar förnyelsebar diesel av tallolja av restprodukter från traktens pappersbruk. Lindbäcks Superfabrik använder spillvärmen därifrån för att värma upp anläggningen, vilket också är en tung del i miljöbygget. Den del av fabriken som inte är fabriksyta är rymmer bland annat en rymlig relaxavdelning med gym, bastu och bubbelpool, kontorsdel samt restaurang, där de anställda ska kunna varva ner efter arbetsdagen. 

– Vi har en princip att när man går hem ska man vara i bättre skick än när man gick hit. Därför har vi ett gym, säger Stefan Lindbäck.


LÄS MER: Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Kontorsdelen är aktivitetsbaserad, där personalen inte har fasta platser utan väljer plats efter uppgift.

– Vi har testat det på vårt kontor i Stockholm och det har fallit väl ut, säger Stefan Lindbäck.

När bygget kom igång i praktiken under 2015 var den första uppgiften att göra marken byggbar. Platsen hade tidigare varit bland annat bark och flistäkt vilket gjorde den mjuk och instabil. För att stabilisera den fick stora schaktarbeten genomföras. Den tidigare markägaren Piteå Kommun finansierade och genomförde detta.

”Vi har bara ett klot och då gäller det att ta hand om det”, säger Lindbäcks vd Stefan Lindbäck. Miljötänket är genomgående på Lindbäcks Superfabrik. Taket är täckt med 9 500 kvadratmeter solpaneler. Det ska göra fabriken självförsörjande på el.
Foto: Mattias de Frumerie

Det var först efter det, i april 2016, som det verkliga arbetet med att bygga fabriken kunde komma igång.

Lindbäcks valde att dela upp projektet i fyra olika entreprenader, där både totalentreprenad och utförandeentreprenad har använts som projektform, men totalentreprenad har varit den bärande entreprenadformen.

– Det var ett ganska enkelt att välja det. Vi är bra på att beskriva funktion, men inte lika bra på att hitta lösningar. Därför valde vi främst totalentreprenad, en entreprenadform vi är väl bevandrade i, säger Stefan Lindbäck.


LÄS MER: Ångan banade väg för särpräglat hotell

Huvudentreprenören blev Peab.

– Bygget i sig har inte varit särskilt komplicerat konstruktionsmässigt. Det vi mest har fått brottas med är logistiken. Den här marken ligger inklämd mellan järnvägen och landsvägen så det gällde att hitta rätt lösningar för att kunna ta emot de enorma mängderna byggmaterial vi behövde. Vi hade leveranser två gånger i veckan och då gällde det att allt hamnade på rätt punkter, säger Ingemar Grönberg, platschef på Peab.

Den gigantiska fabriken sträcker sig 360 meter tvärs över, med en bredd på nästan 100 meter. Takytan är 42 000 kvadratmeter och produktionsytan är 25 000 kvadratmeter. Trots att Lindbäcks är en renodlad trähustillverkare är större delen av bygget uppfört i stål och betong.

– Vi tittade på limträ, men det fungerade inte i den här typen av byggnad, säger Stefan Lindbäck.


Träbeklätt

Men visst finns det trä i Superfabriken. Hela entréhuset, med restaurang och relaxavdelning är träbeklätt.

Flera av leverantörerna och entreprenörerna till bygget har hämtats lokalt, bland annat stålstommen som tillverkats av Piteåföretaget Fermeco.

Börje Larsson, byggledare på Lindbäcks, säger att det ger ”en bra känsla” att lokala leverantörer kan matcha och slå offerter från exempelvis baltiska leverantörer.

Samverkan i projektet har styrts genom måndagsmöten med Maja Viklund, arbetsledare på Peab, som ett av naven.

– Vi har haft ett väldigt prestigelöst samarbete, säger hon.

I snitt omkring ett 80-tal personer har varit aktiva med bygget varje dag.


Samverkan A och O

Stefan Lindbäck tycker att samverkan har varit A och O i projektet och tar som exempel hur man löst anslutningen till överskottsvärmen från Sunpines anläggning. Där handlade det om personliga kontakter med ledningen på Sunpine för att över huvud taget få det till stånd. Det handlade om att hitta en teknisk lösning för att göra det möjligt. Värmen leds in i fabriken och fördelas över den enorma ytan med sju mil golvvärmeslingor.

Bygget har fram till några veckor innan det är färdigställt varit förskonat från allvarligare olyckor.

Strax innan jul, den 19 december, ska Lindbäcks Superfabrik invigas. Det är precis enligt den plan som började utformas 2014. Budgeten har dock sträckts ungefär 10 procent från ursprungliga 480 miljoner kronor till någonstans mellan 540 och 550 miljoner kronor. Det handlar främst om att man investerat i en mer avancerad maskinpark än det från början var tänkt

– Vi har valt en högre automationsgrad i fabriken än vi först planerade för, säger Stefan Lindbäck.


LÄS MER: Lätta våningar i trä förtätar på höjden

Redan vid Byggindustrins besök håller de gigantiska maskinerna på att trimmas in. Spikmaskinerna spikar upp panel i fem rader samtidigt på en testvägg. Det går i en enorm hastighet. Det närmast monumentala 300 meter långa transportbandet, där de färdiga modulerna går den sista resan i fabriken innan de lämnar fabriken, körs in. Dimensionerna i fabriken för tankarna till varvsindustrin som en gång blomstrade i Sverige, kanske är det närheten till hamnen som ger den associationen.

Fabriken ska ha en kapacitet att tillverka lägenhetsmoduler på 40 kvadratmeter var 30:e minut, eller 1 600 lägenheter per år. Tillsammans med fabriken i Öjebyn gör det att Lindbäcks kommer att kunna bygga 2 400 lägenheter per år i de två fabrikerna.

– Räknar vi rätt kommer vi att få ut en lägenhet var 18:e minut, säger Stefan Lindbäck.

Som en följd av den nya fabriken har den gamla fabriken i Öjebyn fått anpassa sig och har byggts om så att produktionsflödena ska vara så synkroniserade som möjligt.

Rekryteringen till den nya fabriken pågår för fullt, men en hel del personal hämtas också från Öjebyn.

– Vi håller nu på med grundliga utbildningar för de som ska arbeta i fabriken. De ska lära sig maskinerna och vårt lean-system som vi kallar One Way. Det bygger på ständiga förbättringar, säger Henrik Hauptmann.

Grundliga utbildningar genomförs för att de som arbetar i fabriken ska lära sig maskinerna..
Foto: Mattias de Frumerie

Personal från Öjebyn förs succesivt över till den nya fabriken och när allt är klart kommer det att jobba omkring 150 personer i Lindbäcks Superfabrik.

– Även om vi ser slutet på projektet nu så ser vi det samtidigt som starten på något nytt. Det här projektet med Superfabriken har gett en injektion till hela Lindbäcks och fått oss att rampa upp verksamheten även i Öjebyn, säger Ola Magnusson, projektledare på Lindbäcks.

Stefan Lindbäck berättar att det finns byggare och konkurrenter som redan har varit och tittat på den nya fabriken.

– Och vi väljer öppenhet. De kan kopiera exakt vad vi gör i dag, men de vet inte vad vi gör i morgon. Den tillväxtvinkeln gör att vi väljer öppenhet. Vi ser det som att det öppnar för samarbeten snarare än att vi blottar oss. Det händer inte om vi har garden uppe. Vi har i princip alltid dörren på vid gavel. Vi kanske inte visar våra innersta framtidsplaner, säger Stefan Lindbäck.

Första produktionsdagen i Lidbäcks Superfabrik är satt till den 15 januari 2018 och planen är att den första lägenhetsmodulen rulla ut ur fabriksportarna den 1 februari.

Lindbäcks superfabrik i korthet

Byggherre: Lindbäcks.

Huvudentreprenör: Peab.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Peab.

Projektledning: Lindbäcks.

Projekteringsledare: Lindbäcks.

Konstruktör: Arkitekthuset Monarken.

Arkitekt: Arkitekthuset Monarken.

Landskapsarkitekt: Norconsult.

VVS-konsult: WSP.

El-konsult: WSP.

Ventilationskonsult: WSP.

VVS-entreprenör: Ivab.

Ventilationsentreprenör: Storfors Plåt.

Elentreprenör: Bravida.

Sprinkler: Ivab.

Stomentreprenör: Fermeco.

Markentreprenör: Nyab.

Entreprenadform: Totalentreprenad samt delad entreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 300 miljoner kronor.

Totalkostnad: 540–550 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Höjda röster om en ny Ölandsbro

Debatten blossar upp: bristfällig betong och ständigt köskapande underhållsarbeten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hojda-roster-om-en-ny-olandsbro-28362

Håll huvudet kallt

Utblick: Byggarbetare har det hett om öronen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-huvudet-kallt-28458

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

Johan Nuder vill bli expert på att kommunicera hållbarhetsinformation.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hallbarhet-ar-en-marknadsfraga-28358

Hon ger nytt liv åt slott och koja

Stina Lindéns har hittat sin nisch i kulturminnesmärkta hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ger-nytt-liv-slott-och-koja-28345

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

EU-projekt lyfte energieffektiviseringen och renoveringen av stadsdelen Linero.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hela-eu-ska-fa-lara-av-renoveringen-i-lund-28331

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240