Meny

Spridda röster om byggåret som gått

Spridda röster om byggåret som gått

Tidningen Byggindustrin frågade ett antal intresseorganisationer om hur de minns byggåret som gått. Svaren spretar men några ämnen återkommer i flera svar, bland annat investeringsstödet för hyresrätter som avskaffades i samband med den nya budgeten som röstades igenom i riksdagen i december.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Vad minns du mest från 2018?

– Jag är glad över att det har byggts en hel del hyreslägenheter, mycket tack vare investeringsstödet. Att bostadsfrågorna fanns med i den politiska debatten inför valet var också positivt. Hyresgästföreningen har arbetat intensivt i valrörelsen för att lyfta de bostadssociala frågorna och där har vi fått genomslag.

 

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna

Vilken var den mest dramatiska händelsen i branschen 2018?

– Den nya budgeten där investeringsstödet för byggandet av hyresrätter avskaffas tvärt. Vi var emot subventionerna när de infördes, därför att vi anser att de gör att en redan haltande marknad fungerar sämre. Men att klippa stöden på det sätt som gjorts nu med den senaste budgeten skapar en väldig osäkerhet bland fastighetsutvecklarna.  Om man ska avveckla ett sånt här stöd bör det göras mycket mer gradvis, säger Reinhold Lennebo.

 

Andreas Bergström, vice vd, Fores

Vad minns du mest från 2018?

– Det stora som hänt under 2018 är att bostadsbyggandet har bromsat in kraftigt vilket troligen beror på amorteringskravet som kom under året. Nu kommer väl antagligen byggandet av hyresrätter att minska också i spåren av den senaste budgeten som avskaffar investeringsstöden för dessa.

– Det intressanta nu är att se hur byggarna kommer att reagera på det här under 2019. Kommer man att börja pressa priser och bygga billigare? Eller kommer vissa aktörer som sitter på mycket mark till och med att acceptera en viss förlust?

 

Johan Lindholm, ordförande, Byggnads

Vad har varit sämst med byggåret 2018?

– Det som inte har varit bra är att vi fortfarande har alltför mycket utländsk arbetskraft som inte arbetar enligt avtal. Jag har själv lagt ner mycket tid under året på att träffa människor, ofta efter arbetstid, där de sover och bor, för annars vågar de inte berätta. Det har aldrig varit bra, men jag trodde att vi hade kommit längre. De jobbar för sämre lön, de har sämre arbetstider och bor sämre. De har helt enkelt inte samma förutsättningar som svenska killar och tjejer. Ofta har de förespeglats något helt annat innan de kommer hit och sedan stämmer det inte, men de vågar inte ställa krav eller berätta av rädsla för att bli hemskickade. Det krävs mycket tid för att få dem att öppna upp. Vi kommer att ha stora behov av arbetskraft på svensk byggarbetsmarknad i framtiden och då är det viktigt att alla har samma villkor.

– Pensionsöverenskommelsen är inte bra. Den ger en höjd pensionsålder med flera år, från 61 till 64 år, för byggnadsarbetare, som ofta inte når fram till den pensionsålder vi har i dag på grund av sitt tunga arbete. Det finns mycket missnöje med den och vi tycker att den borde rivas upp. Vi vill jobba med en branschanpassad pensionsålder.

Vad har varit bäst med byggåret 2018?

– Vi hade en mycket bra kongress, där det kändes som att vi är på rätt väg. Bland annat har vi jobbat med ett kunskapslyft om att vi måste ställa om vårt sätt att arbeta och våra attityder. Jag är nöjd med vårt arbete mot jämställdhet som har gett resultat. Vi ser att fler tjejer söker sig till bygg. Det är ett medvetet, långsiktigt arbete. När vi började prata om de här frågorna för flera avtalsrörelser sedan så har vi gjort väldigt mycket, sett till att vi historiskt har gjort väldigt lite.

 

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018?

– Det har varit ett turbulent år. Vi har vi fått en ny infrastrukturplan på plats. Det är bra. Samtidigt ser vi hur en tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder har försvunnit på två år. Det är oroväckande, särskilt i en tid då Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare.

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28243

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100