Meny

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

Familjebostäders tidigare ”sorgebarn”, det så kallade Bananhuset på Tellusgatan i Bergsjön i Göteborg har fått en rejäl upprustning både vad gäller funktion och estetik. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2019.

Det så kallade Bananhuset på Tellusgatan i Bergsjön i Göteborg hade ända sedan Familjebostäder tog över det runt 2000 varit ett av företagets sorgebarn i området. Det ligger i ett av de 16 svenska områden som pekats ut som särskilt utsatta, med hög kri- minalitet, hög andel boende med olika typer av social problematik.

Det jättelika suterränghuset med 169 lägenheter, som fått sitt smeknamn av sin svängda form, led av kraftigt eftersatt underhåll och skadegörelse. Många av de omkring 800 boende i huset upplevde stor otrygghet i och runt huset med slitna lägenheter, massor av fuktskador, mörka entréer och trapphus.

Huset är byggt i slutet på 1960-talet under miljonprogramseran och det och hela området präglas av den samhällsbyggnadsmodell som då rådde för många nya områden med massiva industriellt byggda hyresfastigheter präglade av långsträckta skivhus omgivna av lägre lamellhus med likartade fasader i tegel i tegelbrunt eller gult, stjöstensplattor, plåtelement eller andra vars enhetlighet ofta ger ett så konformt uttryck att det för en lekman är svårt att skilja ett område från ett annat.

– 20 procent av lägenheterna var utdömda och vi hade länge diskuterat vad vi skulle göra med huset och hade flera möjliga alternativ, där det mest drastiska var att helt enkelt riva hela fastigheten, säger Sara Hamon, fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder.

Bergsjön lider dock brist på stora lägenheter och Tellusgatan består närmast främst av fyror, men har även treor och femmor. Därför bestämde sig Familjebostäder efter en utredning att bevara huset och i stället ge det en så kallad förnyelse. Beslutet klubbades 2014 och en visningslägenhet byggdes 2015 som ett första led i projektet.

Bananhuset på Tellusgatan har fått sitt smeknamn för sin svängda form. Det jättelika suterränghuset rymmer 169 lägenheter och cirka 800 boende.
Foto: Mattias de Frumerie

Förnyelsen är ett led i att lyfta Bergsjön från statusen som utsatt område.

– Vi tycker att totalrenovering har så dålig klang och bestämde oss för att använda

termen förnyelse i stället, bland annat för att det handlade om att ändra karaktären på området även på omgivningarna kring huset inte bara att fixa till själva fastigheten.

Det hänger starkt samman med att vi har haft ett starkt fokus på social hållbarhet och trygghet i det här projektet, säger Sara Hamon.

Ett avgörande led i det var att engagera och få med de boende på tåget. För att kunna genomföra förnyelsen var Familjebostäder tvungna att ha ett 100 procentigt godkännande från de boende i huset.

Ombyggnadssamordnarna Ulf Hård och Lisbeth Jacobs-son på Familjebostäder fick en nyckelroll i samverkans-arbetet gentemot de boende och höll bland annat i vis-ningen av visningslägenheten. Alla skulle med.

– Responsen från de boende blev enorm. Folk låg i skåpen och bara drog in doften och utbrast förtjust ”det luktar så nytt”. Visningslägenheten blev som en samlingspunkt för hela området och den har varit öppen under hela projektet. Ett gäng äldre damer gjorde till en vana att komma hit för att bara ta en kaffe och tjöta lite, säger Ulf Hård.

De som inte dök upp på visningarna sökte ombyggnadssamordnarna upp personligen genom dörrknackning och efter ett målinriktat arbete nådde de målet om 100 procentigt godkännande för de boende.

– Många uttryckte förtjusning i att det var som att komma in på ett hotell, säger Lisbeth Jacobsson.

Hyresgästerna fick välja ytskikt och lösningar i kök och badrum.

Vid renoveringen av byggnaden har de kvaliteter som huset har från tiden när det byggdes bevarats. Bland annat har ett konstverk från 1960-talet bevarats och restaurerats.
Foto: Mattias de Frumerie

Den oro som fanns kring renoveringen var främst att hyran skulle bli så hög att folk inte skulle ha råd att bo kvar. För att möta den tog Familjebostäder fram en nioårig yrestrappa, vilket är ovanligt långt, där hyran under denna period kommer att justeras för att inte hyreshöjningen i ett slag skulle bli för drastisk.

– Vi skapade också fokusgrupper med de boende för att jobba bland annat med hur utemiljöerna och tvättstugorna skulle utformas, säger Sara Hamon.

Det ledde bland annat till att ett antal grillplatser skapades i anslutning till huset och som  har blivit omtyckta samlingspunkter för hela området. Alla lägenheter har renoverats invändigt till modern standard och stammarna är bytta.

Anna Martvall, på Okidoki Arkitekter, berättar att ljus var en tung faktor i gestaltandet av Tellusgatan version 2018 för att skapa trevnad och ökad trygghet.

– Vi öppnade entréerna vilket skapade ljusinsläpp och gjorde att det numer går att se rakt igenom entréplanet. Ett annat sätt att skapa mer ljusinsläpp och en öppnare atmosfär var att flyttade ut balkongerna som tidigare var delvis inskjutna i fasaden säger Anna Martvall.

Fasaden som tidigare var av tegel belas med fibercementplattor i ett oregelbundet mosaikmönster i gula, grå, rosa och rödbruna naturkulörer, vilket ger huset ett betydligt mer personligt uttryck.

– Vi ville på något sätt anknyta till den tidigare fasaden, men ändå skapa något helt nytt, säger Anna Martvall.

Entreprenören Serneke fick lägga ett enormt pussel vid monteringen av fasaden. Alla fibercementplattor har individuella mått.

– Hållfasthetsmässigt gick det inte att fästa den nya fasaden direkt i den gamla. Vi fick borra 5000 hål in i stommen för att kunna få plattorna på plats, säger Johan Sjöberg, arbetschef Serneke.

Huset har fått en karaktär genom den nya fasaden av fibercementplattor i ett oregelbundet mosaikmönster. Alla plattorna har individuella mått.
Foto: Mattias de Frumerie

Förnyelsen handlade inte bara om att göra huset tryggare och mer attraktivt till det yttre.

– Huset läckte som ett såll. Värmesystemet var omodernt och fönstren otäta.

Det hände till och med att ett fönster lossnade när en bovärd höll på med en inspektion, säger Stefan Green, byggledare och projektledare, Projektengagemang.

Därför genomgick huset en total uppdatering av isolering och energisystem.

– Vi bytte bland annat alla fönster till treglas, la in ny isolering i taket och väggarna fick 12 centimeter tjockare isolering, säger Johan Sjöberg.

På taket finns numera även en solcellsanläggning.

Åtgärderna har gjort att huset har gått från att vara Familjebostäders sämsta med en värmeförbrukning på 163 kilowattimmar per kvadratmeter till 95 kilowattimmar per kvadratmeter, en sänkning med 42 procent.

– Det handlade också om att lära de boende att leva snålare. Därför har vi infört individuell mätning av varmvattnet, säger Ulf Hård.

Familjebostäder anordnade en boskola för hyresgästerna för att de bland annat skulle bli bättre på att snåla med energin – i synnerhet varmvattnet.

Byggfasen i förnyelseprojektet pågick från hösten 2015 till i somras och Serneke jobbade sig i sex etapper, ett par–tre trapphus i stöten fram längs ”Bananen” och de boende evakuerades ett trapphus i taget till frigjorda lägenheter i området. Även om det mest rationella vid första anblicken hade varit att renovera hela huset i ett svep kom man fram till att det enda realistiska alternativet var att jobba sig framåt några trapphus i taget, men tanke på evakueringar och annat.

– Det var start stopp hela tiden. Vi lärde oss väldigt mycket under arbetets gång som vi kommer att ha nytta av i kommande renoveringar av liknande hus, bland annat vikten av att vilken ordning de olika underentreprenader- na ska arbeta. Det var en hel del rivning, asbest- och PCB- sanering som fick göras. Det här projektet har gjort att vi har startat ett rotforum som samlar kunskap om den här typen av jobb, säger Johan Sjöberg.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad.

– Det är delvis en vanesak för oss och sedan är det den mest rationella projektformen utifrån våra resurser, säger Maria Wennerberg, projektchef på Familjebostäder.

Ulf Hård, Lisbeth Jacobsson, Johan Sjöberg, Anna Mart- vall, Sara Hamon, Stefan Groer och Maria Wennerberg vittnar om ett gott samarbete genom hela projektet.
Foto: Mattias de Frumerie

De inblandade sticker inte under stol med att det var en del inkörningsproblem där det fanns meningsskiljaktigheter och kommunikationsmissar om hur arbetet skulle bedrivas och komma i mål. Men efter hand hittade man varandra.

– Det var som kugghjul som först gick i ofas innan de till sist matchade i varandra, säger Stefan Green.

Har då det sociala målet med förnyelsen av Tellusgatan lyckats?

– Mycket av den skadegörelse som fanns här tidigare har försvunnit. Det är nästan inga som har flyttat efter renoveringen och vi har fått väldigt mycket positiv respons från de boende. Under projektet drog vi dessutom igång ett socialt projekt som vi kallade ”Tjäna

cykel”. Det hade även en folkhälsoaspekt. Vi tog in övergivna cyklar i området och anlitade ett antal cykelmekaniker som fick handleda 200 yngre mellan 12 och 18 års ålder i området i att rusta upp och pimpa cyklarna. När de var färdiga fick de unga behålla sin cykel. Det förde människor närmare varandra och var också en trygghetsskapande åtgärd. Det kom till och med hit unga från andra delar av stan som ville delta, säger Ulf Hård.

Även Serneke med underentreprenörer hade en social dimension i projektet.

–Vi hade som en del i vårt anbud en punkt där vi förpliktigade oss att ta in personer i arbetsstyrkan från området som stod långt från arbetsmarknaden av olika anledningar. Det lyckades ganska bra tycker jag och vi tillsammans med våra UE anställde sju personer i den kategorien, säger Johan Sjöberg.

När Byggindustrin gör en rundvandring med Stefan Green bekräftar i alla fall en snabb titt att projektet verkar lyckat. Grillplatserna ligger som små välskötta oaser, omgivna av grönska på de böljande gräsmatteytorna. Barn och föräldrar syns på de väl tilltagna lekplatserna i parken vid huset. I fastigheten har inte allt bara rivits bort utan de kvaliteter som huset har från när det byggdes har bevarats och smälts ihop med de nya materialen och delarna. Ett konstverk från 1960-talet har bevarats och ska snyggas till.

Och Familjebostäder fortsätter sin förnyelse av beståndet i och runt Bergsjön där man förvaltar drygt 1 500 lägenheter. inom kort påbörjar man en omgörning av ett antal fastigheter i närliggande Gärdsås.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Tellusgatan i korthet

Byggherre: Familjebostäder i Göteborg.

Byggentreprenör: Serneke.

Hyresgäst: 169 hyreslägenheter.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Projektengagemang.

Projektledning: Familjebostäder i Göteborg.

Konstruktör: COWI.

Arkitekt: Okidoki Arkitekter.

Landskapsarkitekt: 02Landskap.

Akustiker: WSP Akustik.

Brand: Prevecon.

Konstruktion: VBK Konsulterande Ingenjörer.

VVS-konsult: Bengt Dahlgren.

El-konsult: Goodtech Projects & Services.

Ventilationskonsult: LL VVS Konsult.

VVS-entreprenör: Ullevi Rör.

Ventilationsentreprenör: Ventilations- gruppen.

Elentreprenör: Eitech Electro.

Markentreprenör: Hisingens Markan- läggning.

Entreprenadform: Totalentreprenör.

Totalkostnad: 240 miljoner kronor inklusive moms.

Årets Bygge i korthet

Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.

Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2019.

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.