Meny
  • Oscar Annedal putsar tegelväggarna i ett av valven i kvarteret Daedalus i Gamla stan, som Skanska nu grundförstärker.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Skanska stagar upp kulturarv

Skanska stagar upp kulturarv

Sex hus i Gamla stan står på träpålar som ruttnat på grund av sänkta grundvattennivåer. Efter problem med sättningar som kan leda till vattenskador tog Fastighetsägaren Stadsholmen beslut om att grundförstärka husen. Men hur förstärker man 1700-talshus på i det närmaste helig kulturmark? Skanska antog utmaningen.

– Det som är så roligt med det här uppdraget är att man hela tiden måste vara klurig och hitta nya lösningar hela tiden. Ingenting i huset är det andra likt, säger Svante Ekesiöö, Skanskas projektchef.

Stockholmsvintern har Gamla stan i sitt grepp, med snö och några minusgrader. Men arbetet i kvarteret Daedalus i Gamla stan påverkas inte så mycket av vädret, för det mesta som händer sker inomhus denna dag.

Kärnfrågan i det komplicerade projektet ligger i grundförstärkningen. Husen byggdes på 1600-1700-talet på en grund som liksom stora delar av Gamla stan bestod av utfyllnadsmark med sopor, skräp och bråte, och pålades sedan med träpålar. Träpålning är ingen dålig teknik och kan fungera i många år, men den sänkta grundvattennivå har syreutsatt pålarna och fått dem att ruttna. Därmed har husgrunden blivit instabil.

Skanskas Svante Ekesiöö och Jonas Hårdbäck på innergården i kvarteret Daedalus, som också ska renoveras i samband med grundförsäkringen.
Foto: Nomi Melin Lundgren

På 70-talet gjordes en stor renovering av kvarteret där en del av fastigheten grundförstärktes med de metoder som användes på den tiden. Pålarna trycktes ner i marken med hjälp av huset som mothåll. Men metoden har inte fungerat som förväntat i kvarteret utan sättningarna har fortsatt. Vid ombyggnaden på 70-talet har man även byggt ihop flera hus till en huskropp, installerat hissar och byggt ett nytt hus i betong i kvarteret. Med sättningarna, uppkomna sprickor i husen, svårigheter att öppna dörrar och fönster och risker för skador på vatten och avlopp bestämde sig fastighetsägaren Stadsholmen därför för att låta totalrenovera kvarteret.

I upphandlingen var ett krav på entreprenören skulle ha gjort liknande projekt tidigare och en stor anledning till att Skanska fick uppdraget var att de gjort liknande uppdrag för både Stadsholmen och Svenska Bostäder.

Arbetet görs som en totalentreprenad i samverkan, med rörlig del för arbetet nedlagt på arbetsplatsen och fast del för vinsten.

– Vi har samverkansmöten varje vecka för att stämma av hur projektet går, det fungerar bra, säger Svante Ekesiöö.

En av lägenheterna har stått tom, och där har man kunnat studera olika möjliga renoveringstekniker för upprustningen.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Husen är blåklassade, har högsta  kulturhistoriska skyddsklass och marken utgör fornminnen och man har hårda krav på sig gällande vibrationer, sättningskontroll, buller och grundvattennivåer. Med erfarenhet från tidigare projekt kom Skanska fram till vilken metod de skulle använda. Med stålpålar och nya anfang i gamla väggar och gjutna betongbalkar förs lasterna från huset ner till berget.

För att driva ner pålarna i marken används en skonsam metod för att påverka marken så lite som möjligt. Ingen slagborrning med vatten eller luft utan endast rotationsborrning, som vid betonghåltagning.

Grundläggningsarbetet inleds med att man i källarna gräver ut en meter ner i marken och gjuter ett arbetsgolv av betong som borrutrustningen monteras på. Sedan borrar man ner stålrör på cirka 25 meter och i dessa monteras en kärna av stål. Sedan gjuter man betong i röret och monterar en domkraft på pålen. Källarväggar injekteras, därefter borras anfang i de gamla husväggarna. Av stabilitetsskäl får inte två anfang efter varandra vara öppna samtidigt, därför gjuts först vartannat anfang innan övriga anfang kan öppnas. Slutligen gjuts resterande anfang och en metertjock betongbalk över hela golvet. När betongen brunnit nyttjar man domkraften för att trycka upp plattan och få bättre mothåll.

När första pålen skulle sättas på plats 2016 fick dock teamet en chock.

– Vi hade räknat med att det skulle ta två dagar per påle. Det tog 14 dagar - då blev vi lite kallsvettiga, säger Svante Ekesiöö.

Borroperatören Nicholas McCabe kommer från Nya Zeeland där han tidigare jobbat i gruvor. Han lyssnar hela tiden på borrljudet för att avgöra hur bra arbetet går.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Sen dess har man dock fått upp tempot betydligt och arbetet har till och med gått snabbare än vad man hoppats. Men borroperatören Nicholas McCabe, säger att det fortfarande är ett väldigt nyckfullt arbete, eftersom är fullt av ruttnande träpålar i marken.

– Borren är gjord för att borra i sten, så träet ställer till det. Den här pålen tog fyra dar att sätta - den här en dag, säger han och visar två pålar som står just intill varandra.

Ibland blir det så stora problem med träet att man helt enkelt får börja om och flytta pålen till ett nytt hål.

Arbetet med pålningen bullrar dock inte särskilt mycket - snarare är eventuellt omgivande buller ett problem för Nicholas McCabe.

– Det bästa sättet att höra hur arbetet går är att lyssna. Om det är för mycket arbete som pågår runtomkring mig hör jag inte ordentligt, säger han.

I dag är det en högtidlig dag i projektet, man förbereder sig för att gjuta den sista bottenplattan på etapp ett av projektet. En kraftig armeringskonstruktion fyller en av källarna och dagen efter ska man fira med tårta efter bottenplattan har gjutits.


Armeringskonstruktionen till grundförstärkningen är en meter tjock och för tankarna till brokostruktioner.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Det bubblar från en pump som suger ut vatten under armeringen. Ironiskt nog har ett av problemen med projektet som ju görs på grund av brist på grundvatten varit att man fått in mycket grundvatten i husen.

– Det har varit ovanligt höga vattenflöden i Mälaren – men vi får inte mixtra med grundvattnet, så vi har fått pumpa upp vattnet och köra bort det en bit bort i kvarteret, där det infiltreras i marken och rinner tillbaka, säger Jonas Hårdbäck, produktionschef på Skanska.

Samtidigt med grundläggningen gör Skanska stamrenovering, nya kök och badrum, ytskiktsrenovering med mer. I en av källarna står John Zachrisson och hans kollega och putsar väggarna med kalkbruk, så kallad offerputs.

– Offerputsen transporterar ut vatten och salter som kapillärt har sugits upp i tegelväggarna och skyddar därmed teglet. Men här hade man på vissa delar putsat med KC-bruk, och det är inte bra. Den putsen byter vi ut mot kalkputs, säger Svante Ekesiöö.


Marken under Daedalus är full av gamla ruttnande träpålar som ofta måste dras upp.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Muraren John Zachrisson trivs med jobbet inomhus.

– Det är ju mycket skönare att jobba inne så här på vintern, och så uppskattar jag det här att jobba med gamla kulturhus, säger han.


LÄS MER: Stadsholmen: Samverkan var en förutsättning

 

Vissa av hyresgästerna bor ännu kvar i huset, men Svante Ekesiöö och Jonas Hårdbäck visar en tom lägenhet som man haft för att testa hur mycket som ska göras i lägenheterna och vilka metoder som kan användas. Där syns tydligt spår av grundläggningsproblematiken som man nu ska lösa. Ett fönster sitter knasigt skevt i förhållande till väggar och tak, frågan är vad som är rakt eller snett och tankarna går till Lustiga huset.

– Det är antagligen fönstret som sitter rakt, eftersom det ju går att öppna, funderar Svante Ekesiöö.

Huset innehåller många fina och speciella detaljer. Men för att hyran inte ska bli allt för dyr efter renoveringen måste man prioritera bland åtgärderna. Många lägenheter har till exempel fantastiska ornamenterade stuckaturer som målats kladdiga genom åren.

– Men att skrapa bort färgen på alla och måla om går inte, vi har valt att göra det i ett rum i varje lägenhet, säger Jonas Hårdbäck.


Tre kilometer nya rör borras ner i projektets första etapp.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Att bygga i en så känslig miljö ställer krav på ständiga kontroller av hur arbetet påverkar omgivningarna. Man mäter vibrationer och har också mätpunkter för att se om huset rör på sig onormalt mycket. Utmaningarna i projektet har även varit logistiken, transporter till och från projektet i Gamla Stan. Bland annat medger husets kulturvärde inga nya håltagningar utan man har fått anpassa sig till de hål som redan funnits för att till exempel kunna lasta in material.

 

– När det installerades en hiss på 70-talet, flyttades en entré och på grund av nivåskillnader gjöts en trapp i entrén. Den trappen godkände antikvarien att vi tog bort och att vi kunde använda hålet för in- och uttransport av material till en av källarna, säger Svante Ekesiöö.

Gamla stans infrastruktur möjliggör inte heller några större utrymmen för fordon. Grävmaskinerna man använder är pyttesmå och leveranser till och från bygget får bara ske mellan 8.00 och 13.00 på dagarna.

– Vi kan inte heller förvara något på plats – så allt vi har fått demonterat och som skall återmonteras har fått ”stuvas” undan inför bygget – som grindar och liknande från gården – har vi nu på vårat lager i Bro/Jakobsberg inför arbetet med att ställa i ordning gården igen.

Det är också speciellt att jobba i ett projekt som hela tiden övervakas av antikvarie och arkeolog.

– När vi grävde i en av källarna för att grundförstärka, så hittade vi plötsligt en träkonstruktion som såg speciell ut. Vi kontaktade arkeologer som satt här och penslade på väggen i en vecka. Sen var de exalterade för de kände på lukten att vi nu grävt oss ner till 1500-talet. Sånt kan hända här och då får vi pausa arbetet ett tag, säger Svante Ekesiöö.

Men sånt är kul tycker han själv, en utmaning.

– Vi lär oss mycket och ställer många frågor till antikvarien. Viktigt är dock att skaffa rätt yrkesarbetare i projektet, de måste uppskatta byggnadsvård, säger han.

Huset har också väckt mycket intresse bland turister och Stockholmare.

– Vi har informerat med skyltar och bilder på planket ute på gatorna och det har varit uppskattat. Vi försöker säkerställa att stängsel och grindar är stängda och vid leveranser så har vi flaggvakter för att inte få in obehöriga på arbetsområdet. Trots alla våra försök att stänga till, så har det plötsligt stått någon nyfiken äldre dam där mitt på gården. Såna här projekt engagerar uppenbarligen, säger Svante Ekesiöö.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Kvarteret Daedalus
  • Daidalos var pappa till Ikaros och det var han som gjorde de berömda vingarna av vax som smälte när Ikaros flög mot solen.
  • Husen byggdes på 1600–1700-talet men det har funnits byggnader på platsen sedan 1500-talet. Kvarteret rymmer både butiker, kontor och bostäder. Hyresgästerna bor kvar fram tills lägenhetsrenoveringarna börjar.
  • Renoveringen sker i fem etapper och Skanska har option på de tre sista. Projektet väntas vara klart 2021.
Här kan du få tips om byggnadsvård och renovering

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Framåt för hissrevolutionärer i Arbrå

Otippad trio bakom idé att bygga nya hissar i gamla hus med enbart trappor.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/framat-hissrevolutionarer-i-arbra-29172

LISTA: Här är de svenska uppfinningarna som bygger världen

Sverige är ett litet land, men vår uppfinnings­rikedom lämnar avtryck världen över.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lista-har-ar-de-svenska-uppfinningarna-som-bygger-varlden-29144

"Jag känner mig bekväm med att bygga hus i dag"

Pether Fredholm ledde JSB från haltande byggservice­företag till nationell byggkoncern.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-kanner-mig-bekvam-med-att-bygga-hus-i-dag-29143

Språket utmanar utländska byggare

Bygg i topp bland utländsk arbetskraft.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spraket-utmanar-utlandska-byggare-29041

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.