Meny

Skagershuset visar att trägen vinner

Skagershuset visar att trägen vinner

Skagershuset i Årsta i Stockholm låter detaljerna tala. Här har byggherre, byggare och arkitekt genomgående strävat åt samma håll för att skapa ett bostadshus som smälter in och sticker ut på samma gång. Uthållighet, noggrannhet och omsorg har varit melodin. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2014.

Skagershuset stäcker sig 80 meter längs med Skagersvägen i Årsta. Det ligger på gränsen mellan stadens gatunät och naturslänten som strävar upp mot Vättersberget i sydväst. Huset är byggt av volymelement i trä ovanpå en ett garageplan och en bottenvåning i suterräng. Trots den ganska stora volymen, bruttoarean är 4817 kvadratmeter, känns huset inte klumpigt. Fasaden i obehandlat cederträ går ännu ton i ton med den intilliggande tegelbebyggelsen.

– Det är en årsring. Ett trähus i Årsta! Inte något tråkigt konventionellt hus i puts, säger Johan Lins på Åke Sundvall Projekt som är Byggherre.

Skagershuset uppfördes på mindre än ett år. Men Johan Lins och arkitekt Björn Ahrenby på OWC Arkitekter har levt med projektet längre än så. Det började med att de vann en markanvisningstävling från Stockholms stad 2007. Så tog detaljplaneprocessen vid. Den komplicerades av att staden initialt ville göra en detaljplan som innefattade två olika projekt på två intilliggande tomter. I sedvanlig ordning överklagades detaljplanen. I sista instans, mark- och miljööverdomstolen, fick Skagershusprojektet slutligen klartecken.

– Vi förlorade upp till ett år i den processen, berättar Johan Lins.

Under tiden hade Åke Sundvall Byggnads och arkitekt Björn Ahrenby på OWC Arkitekter börjat skissa på olika byggsätt. Åke Sundvall Byggnads hade erfarenhet av att bygga i trä från tidigare projekt och tillslut föll valet på Moelvens byggmodul, det vill säga volymelement i trä. En jätteutmaning i projektet var när projektets parter också bestämde sig för att ha trä även på fasaden. Det innebar en ändring från den ursprungliga idén.

– Vi fick ha många möten staden för att ändra det. Vi fick verkligen kämpa tillsammans, byggherre och arkitekt, för att få igenom det. Där var vi tålmodiga! Man måste få tycka olika, men jag är otroligt glad att vi stod på oss, säger Johan Lins.

För nu finns ett kvitto på att det lönar sig att vara noggrann med detaljerna. Alla stora aktörer i arbetet med Skagershuset är stolta över vad de har presterat tillsammans. Alla har haft en hög ambitionsnivå. De har bollat idéer och skisser fram och tillbaka mellan sig i nära samarbete.

– Att med moderna och rationella volymbyggnadsteknik få vara med och bygga stad kanske inte är nytt, säger David Öberg, Marknadschef på Moelven Byggmodul – men att få göra det med en vacker fasad som ärligt berättar att vårt byggsystem är i trä, det ger en känsla av goda rum.

Genom hela projektet har arkitekt Björn Ahrenby haft en viktig roll.

– Det har varit speciellt. Vi har haft en beställare som har gett oss förtroende att verkligen jobba igenom allt tillsammans med de andra parterna. Det är inte alltid det är så, säger han.

För Åke Sundvall Projekt är det inte nytt att jobba så nära arkitekten.

– Vi har inte någon plattform när vi bygger. Varje enskilt projekt är unikt för den specifika tomten, för platsen och för dem som ska bo där. Vi vill optimera varje läge. Det gör att arkitekten är jätteviktig för oss. Han eller hon är vår förlängda arm, säger Johan Lins.

För att säkerställa att allting skulle bli rätt har Björn Ahrenby har varit mycket ute på byggplatsen och haft samtal med tekniker och snickarna under produktionen. Fasaden har ägnats särskild uppmärksamhet. Först byggdes en fullskalig modell i Moelvens fabrik i Sandsjöfors för att testa alla detaljer och funktioner. Något som är ovanligt. Nu sitter olika panelernas vertikala linjer perfekt. Tre olika paneltyper, med olika riktning, yta och bredd, samspelar för att skapa liv och bryta upp den långsträckta fasaden på ett subtilt sätt. Huset har också tre vertikala fördjupningar som markerar entréerna mot gatan och en indragen takvåning som också bidrar till att byggnaden upplevs som nättare.

– För oss är det viktigt att jobba med ärliga hus. Det man ser är det man får. Det är mycket naturmaterial i huset, säger Björn Ahrenby.

Åke Sundvall Byggnads har varit total entreprenör för byggprojektet. Företagets byggavdelning har gjort betongarbetena och Moelven Byggmodul har uppfört trähuset med volymelement.

– När man bygger trämoduler på betong är det oerhört viktigt att betongarbetet är väl utfört. Det är små toleranser. Huset får inte luta, säger Johan Lins.

Det gör det inte heller. Övergången mellan betong och trä syns inte alls.

I Skagershuset ligger garaget i markplan. Det har stora fönster som släpper in ljus från gatan, vilket ger en trygghetskänsla i garage och cykelrum.

Arkitektoniskt har en utmaning varit att kunna utnyttja byggsystemet på bästa sätt. Huset skulle främst ha stora lägenheter, fyror främst, men även tvåor, treor och en femma, och samtidigt bjuda på variation.

– Det har också varit en utmaning att bygga ett unikt projekt som sticker ut på ett riktigt sätt – utan att vara lustigt – som ändå landar väl i sin omgivning, säger Björn Ahrenby.

Ekonomiskt har projektet inte gått så bra som Åke Sundvall Byggnads hoppats på. Det tog lite längre tid att sälja, det var lite mer berg att spränga bort än man trott, fjärrvärmen kom lite sent och cederträfasaden blev dyr. Projektet blev också klart fyra veckor senare än planerat.
– Men sett till att det löpt under sex år är det inte så mycket, säger Johan Lins. Det är absolut inget förlustprojekt!

Det Johan Lins kommer att bära med sig från projektet är att hårt arbete lönar sig. Liksom noggrannhet i detaljerna och god arkitektur.

– Det gäller att göra rätt saker som verkligen går att genomföra. Skagershuset är ett bevis för det.

Skagershuset i korthet

Byggstart: December 2012. Huskroppen vilar på en grund av betong och består därutöver av 112 volymelement i trä. Fasaden är i cederträ från Kanada. Huset rymmer 33 lägenheter.

Inflyttning: Luciadagen 2013.

Byggherre: Åke Sundvall Projekt.

Totalentreprenör: Åke Sundvall Byggnads.

Underentreprenör: Moelven Byggmodul.

Arkitekt: OWC Arkitekter.

Landskapsarkitekter: PAJU Arkitektur och Landskap samt Landark.

Konstruktör entréplan: Byggkonsulten Widberg.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

 

 

Höjda röster om en ny Ölandsbro

Debatten blossar upp: bristfällig betong och ständigt köskapande underhållsarbeten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hojda-roster-om-en-ny-olandsbro-28362

Håll huvudet kallt

Utblick: Byggarbetare har det hett om öronen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-huvudet-kallt-28458

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

Johan Nuder vill bli expert på att kommunicera hållbarhetsinformation.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hallbarhet-ar-en-marknadsfraga-28358

Hon ger nytt liv åt slott och koja

Stina Lindéns har hittat sin nisch i kulturminnesmärkta hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ger-nytt-liv-slott-och-koja-28345

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

EU-projekt lyfte energieffektiviseringen och renoveringen av stadsdelen Linero.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hela-eu-ska-fa-lara-av-renoveringen-i-lund-28331

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240