Meny

Robotar – din nya 
underentreprenör

Robotar – din nya 
underentreprenör

Det börjar dyka upp en helt ny typ av aktör i branschen. Hi-tech-företag som erbjuder sig att utföra ett visst 
moment i byggprojektet – till exempel gipsa väggarna 
– men med robotar i stället för mänsklig arbetskraft. 
När de slår igenom kommer branschen att 
stöpas om från grunden.

Byggbranschen är kroppsarbetets sista utpost. 
Andra tillverkningsindustrier har tagit hjälp av robotar för att fasa ut tunga och slitsamma arbetsuppgifter i årtionden. Att byggbranschen ligger efter andra branscher brukar förklaras med att miljön på byggarbetsplatser är svår för robotar att behärska. Man hänvisar till att byggrobotar måste kunna ta sig fram i terräng, att ingen byggarbetsplats är den andra lik och att varje enskild byggarbetsplats dessutom förändras dagligen. Men nu har tekniken hunnit i kapp.

– Det finns robotar som är utvecklade för föränderliga och till och med helt okända miljöer. De användes till exempel i efterdyningarna av Fukushima-olyckan, säger Thomas Nolte,  professor och initiativtagare till Array, en industriforskarskola vid Mälardalens högskola.

Han och flera andra forskare som Byggindustrin pratat med är överens – robotarna kommer till byggbranschen. Och de kommer snart, faktum är att tekniken redan börjat smyga sig in i branschen. Framtidsscenariot som forskarna målar upp lär oroa, till och med skrämma, många av branschens aktörer.

Forskarna tror nämligen att de etablerade byggföretagen kommer att få svårt att hänga med i förändringen. Robotar brukar nämnas som en disruptiv trend som byggbranschen behöver se upp för. Alltså en trend som, när den väl slår igenom, kommer att omforma även de mest grundläggande spelreglerna. Flera av forskarna som Byggindustrin pratat med pekar ut branschens småföretag, som ofta är underentreprenörer, som särskilt utsatta.

– I dag har vi en struktur med många underentreprenörer, ofta små företag, som kommer att få det svårt när automatiseringen slår igenom, säger Joakim Jeppsson, FoU-chef Skanska Sverige.

LÄS MER: Åtta robotar som är redo att ta över

Svårigheterna som underentreprenörerna står inför är dubbla. Dels är robotar dyra i inköp och dels kräver de en ny typ av kunskap som inte finns i branschen i dag. Sannolikt får vi se en helt ny typ av underentreprenör växa fram – high-tech-företag som utvecklat robotar som är specialiserade på en typ av arbetsuppgift. Det kan till exempel vara håltagning, golvläggning eller att montera gipsskivor.

Faktum är att det redan finns robotar som utför ovanstående uppgifter. De har bara inte slagit igenom än.

– Det finns en tröghet i systemet. Ta exemplet med plattläggning i stora köpcentrum. Det finns robotar som kan göra det. Ändå väljer man hellre, till exempel i bygget av Mall of Scandinavia, att använda människor som får arbeta med tvivelaktiga kontrakt, säger Gunnar Bolmsjö, professor 
i maskinteknik på Linnéuniversitetet.

Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik på Linné­universitetet.

En stor bromskloss som han och de andra forskarna återkommer till är kunskapsnivån i branschen. Även om robotarna kan göra jobbet så måste det finnas människor med kunskap om hur de fungerar, precis som med alla andra verktyg. De som utvecklat robotarna har därför börjat fundera på alternativa affärsmodeller. Att sälja robotar till etablerade företag i branschen fungerar dåligt. Det blir för dyrt, kompetensen om hur roboten ska användas saknas, och ingen vågar ta första steget. I stället behåller tech-företagen robotarna i egen ägo, och säljer en tjänst.

Norska N-link, till exempel, erbjuder håltagning i betongbjälklag. De har en robot som gör jobbet. Ett annat exempel är svenska Build-r som utvecklat en robot som installerar gipsväggar. På sin hemsida förtydligar de: ”Build-r är ett tjänstebolag. Vi säljer inte robotar. Build-r är en specialiserad gipsentreprenör. Vi installerar gips i stora kommersiella projekt.”

LÄS MER: "Det blir nya risker att ta hänsyn till"

– När robotarna slår igenom kommer kedjorna med underentreprenörer att slås sönder, konstaterar Joakim Jeppsson.

Ingen av dem som Byggindustrin pratat med tror att hantverkarna kommer att kunna hävda sig mot robotarna i det långa loppet. Gunnar Bolmsjö tror att utvecklingen kommer att gå mycket fort när de stora byggföretagen väl tagit sig över den första tröskeln.

– Den som är med på tåget kommer att få en lönsamhet som andra inte kan konkurrera med. Det handlar inte bara om minskade kostnader, utan även om flexibiliteten att kunna skala upp eller ner produktionen med kort varsel, säger han.

Joakim Jeppsson, FoU-chef Skanska Sverige
Foto: Skanska

Även om byggbranschen inte är utsatt för internationell konkurrens på samma sätt som andra delar av den svenska industrin så tror han att utvecklingen i till exempel Kina, som satsar stort på automation, kommer att sätta press på den svenska byggbranschen.

– Inom en tioårshorisont måste det här vara löst, med teknikskifte och nya affärsmodeller, 
säger han.

Thomas Nolte påpekar att det faktum att byggbranschen ligger efter andra delar av industrin när det kommer till automatisering gör att det finns många lågt hängande frukter att plocka.

– De som satsar kan snabbt få ett stort resultat, säger han.

Det är en insikt som verkar finnas hos de stora byggföretagen. Till exempel har Skanska ett samarbete med Array där de finansierar två projekt. Det ena handlar om en automatiserad armeringsstation och det andra handlar om att automatisera asfaltering.

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104