Meny

Renovering gav landmärke mer havsutsikt

Renovering gav landmärke mer havsutsikt

Flexibilitet har varit ledordet när Vasakronan och Veidekke byggt om och byggt till kontorsytorna i ikoniska Lilla Bommen i Göteborg. Projektet Älvporten har öppnat upp byggnaden mot Göta Älv. Nu nomineras det till Årets Bygge 2018.

Lilla Bommen, eller Läppstiftet som det kallas i folkmun, är ett välkänt landmärke i Göteborg, ritat av Ralph Erskine och uppfört på 80-talet. Utöver den höga delen, med den karakteristiska rödvita färgen, består byggnaden av en lägre flygel, med två skepp som länkas samman med smala broar. I denna mindre kända del av fastigheten har det nu skett stora förändringar. Det var när hyresgästen PWC flyttade ut som hyresvärden Vasakronan beslutade att göra en förändring.

– PWC hade trivts med planlösningen, men vi ville effektivisera ytorna och möta marknaden, skapa bättre flöden och bättre kommunikationer inom huset, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

En ny entré mot Göta älv har skapats, vilket speglas i projektnamnet Älvporten.
Foto: Anders Siljevall

Totalt har 10 000 kvadratmeter byggts om och dessutom har nya förbindelser byggts över ljusgården för att skapa bättre flöden. Flexibilitet var från ett tidigt skede ledordet i projektet. Fredrik Olsson, projektledare från Rotpartner, som är Vasakronans förlängda arm i arbetet, berättar att tanken från början var att kunna dela in huset i 24 mindre lokaler utefter framtida hyresgästers önskemål. Därför är lokalerna förberedda för att det ska gå att sätta upp väggar på flera platser. Det finns skarvar, tätade för ljud och brand men med alla installationer klara, efter var tredje meter i de nya fönsterbänkarna, där nya väggar kan sättas upp vid behov.

– Istället för att riva ut och göra om är det bara att sätta upp en vägg i skarven, säger Fredrik Olsson.

Lokalerna är förberedda med skarvar där väggar lätt kan sättas in för att skapa nya indelningar av kontorsutrymmena.
Foto: Anders Siljevall

Magnus Tengberg är nöjd med lösningen.

– För oss på Vasakronan är det prioriterat att bygga om så lite som möjligt och komma fram snabbt i de lokalanpassningar som kan komma att göras framöver.

Även produktionsmässigt har tänket inneburit en del förenklingar.

– Det var mycket industriellt byggande i arbetet med de nya fönsterbänkarna. Vi slapp väldigt många upphängningar genom att det bara var att föra in de förberedda installationsdelarna i hålen mellan skarvarna, säger Peter Gagner-Geeber, projektchef på entreprenören Veidekke.

När det stod klart att Collector Bank beslutade sig att hyra en stor del av de tomma lokalerna att det bara blir de och ett fåtal hyresgäster till som flyttar in, innebar det en del förändringar från hur tanken såg ut på projekteringsstadiet. Vasakronans tanke var att vända husets entré mot Göta Älv med utsikt över Göteborgsoperan och Frihamnen – därav projektnamnet Älvporten. I praktiken blir den nya entrén enbart till för två hyresgäster Collector Bank och Coors nya konferensanläggning i bottenplan. Men faktum kvarstår att den nya ingången blir just en port mot älven – med bekvämt avstånd till de personfärjor som lägger till precis utanför, närhet till kollektivtrafik och Nordstan.

– Tidigare har huset varit lite barriärskapande och därför valde vi att öppna upp huset från ytterligare en sida, säger Magnus Tengberg.

Ralph Erskines ”Läppstiftet” är kanske den mest kända 80-talsbyggnaden i Sverige och arkitekterna har arbetat försiktigt för att behålla andan i bygget.

– De vill inte bli kända som de som förstörde byggnaden, säger Peter Gagner-Geeber.

De nybyggda ”broarna” skapar bättre kommunikationer i huset.
Foto: Anders Siljevall

Den speciella arkitekturen har inneburit flera utmaningar. Räta linjer kännetecknar inte konstruktionen.

– Geometrin gör att bara ett ställningsbygge i ljusgården blir ingenjörskonst. Det är annorlunda från att arbeta i en fyrkantig låda, säger Fredrik Olsson.

– Att få in de nya broarna i den befintliga stålkonstruktionen utan att skada byggnaden eller störa de hyresgästerna som jobbade kvar i huset var svårt, säger Peter Gagner-Geeber vidare.

Ett gediget förarbete och god planering har dock bidragit till att minska bekymren under arbetets gång.

– Vi lade en hel del krut på att identifiera de stora frågorna tidigt i projektet för att minimera produktionsstopp. Under en inventeringsfas togs möjliga lösningar upp. Detta har gjort att vi har kunnat fokusera på rätt saker. För oss som byggherre är det jätteviktigt att det inte dyker upp överraskningar längs vägen. Lunchrestaurangen har kunnat hålla öppet under hela tiden, säger Magnus Tengberg.

Nöjt team. Magnus Tengberg, affärsområdeschef, Vasakronan, Emelie Fjeld, platschef, Veidekke, Peter Gagner-Geeber, projektchef, Veidekke, Fredrik Olsson, internprojektledare, Rotpartner och Erika Ejdestig, projektledare, Rotpartner.
Foto: Anders Siljevall

Huset är miljöcertifierat med Leed Guld sedan tidigare. I och med renoveringen har dock mycket gjorts för att uppdatera installationerna i de nya lokalerna för att energiprestandan ska nå ännu högre standard än de gjorde tidigare. Närvarostyrd armatur är en del, ventilationen en annan.  De nya fönsterbänksapparaterna blåser inte luften uppåt, utan tar in luft ovanifrån och blåser ut den i nederkant.

– Det ger en annan omblandning av luften, och risken för att man känner att det drar kallt minskar. Flödet blir bättre och det krävs mindre energi för att få ut luften. Styrningen är mer flexibel och det finns flera dosor för att kunna anpassa ventilationen efter hur lokalerna delas in, säger Peter Gagner-Geeber.

Med denna uppdatering av installationerna kan Vasakronan få ner energiförbrukningen.

– Ombyggnationen innebär att vi kan jobba med något vi kallar Vasakronan Styr i den generella styrningen, säger Magnus Tengberg.

Med låga bjälklag att ta hänsyn till har man i projektet jobbat för att behålla så mycket takhöjd som möjligt och samtidig få plats med alla installationer.

– Avståndet mellan innertak och bjälklag är betydligt mindre än normalt här, säger Peter Gagner-Geeber.


LÄS MER: Restaurering ger en kyrka för framtiden

Veidekke kom på ett tidigt stadium i planeringen. Entreprenören var då på väg att färdigställa en ny konferensanläggning i samma byggnad – Läppstiftet Konferens.

– Vi hade fått en känsla för huset och sedan diskuterade vi fortsättningen. På det stadiet fanns ett utkast till ett förfrågningsunderlag för Älvporten. Vi gjorde kalkyler på varsitt håll och de landade väldigt lika.

Att Veidekke hade tidigare erfarenhet av att arbeta i huset vägde tungt i valet av entreprenör.

– Det och att de kunde presentera en organisation som vi trodde skulle fungera, säger Magnus Tengberg.

Vasakronan och Veidekke upphandlade underentreprenörerna tillsammans.

– Då valde vi aktivt att ta med de som hade arbetat med oss i konferensen, som kände huset och Vasakronan, säger Peter Gagner Geeber.

– Det är ju mer troligt att deras upplägg träffar kalkylen bäst om de känner huset, tillägger Fredrik Olsson.


LÄS MER: Ångan banade väg för särpräglat hotell

Med Veidekke tidigt med i processen kunde teamet planera inför kritiska moment. 3D-modellering och projektkontor på plats i lokalerna är faktorer som lett till ett smidigt arbete.

– Att få in de nya broarna var till exempel en fråga som vi redan från början visste att vi behövde hantera, säger Emelie Fjeld, platschef på Veidekke.

Säkerhetsarbetet har varit i fokus och Emelie Fjeld beskriver ett tydligt exempel. Huset har byggts till mot älven. Genom att bygga stommen på marken utanför och sätta på fallskyddet direkt innan man lyfte upp de nya smidesbjälklagen undveks onödiga fallrisker.

– Det var något som vi kom på tillsammans med smeden, säger hon.


LÄS MER: Lätta våningar i trä förtätar på höjden

Fredrik Olsson menar att Veidekke har varit duktiga på att locka fram innovativa idéer som yrkesarbetarna har.

– Det är lättare att få förståelse för allt annat hos yrkesarbetarna om man får vara delaktig på det sättet, säger han.

Underentreprenörerna har gått på löpande räkning, med samma bonus och incitament som Veidekke har haft, och alla ledande montörer med mera har varit delaktiga i planering och projektering och varit med på workshops inom projektet.

– Lite slarvigt kan man säga att de inte har behövt bry sig så mycket som de gjort, de får betalt ändå, men de har tillfört massor både i planerings- och produktionsskedet, säger Fredrik Olsson.

LÄS MER: Nytt i det gamla - en framgång i Norrbacka
 

Eftersom befintliga hyresgäster har varit kvar i huset har ordning och reda och renlighet varit en viktig faktor. Alla har bidragit till att hålla ordning och reda, vilket också har lett till ökat säkerhet. Inget bråte har legat i vägen för någon att snubbla på. Gardiner har till och med hängts upp på byggställningarna i ljusgården – allt för att skapa en trevligare miljö för lunchrestaurangens gäster.

– Det har varit ett extremt rent projekt. Men det går inte att ha det dammigt med befintliga hyresgäster i huset. Det gör det också lättare att trycka på att alla måste hålla rent, säger Peter Gagner-Geeber. 

– Det behövs en tät dialog med de kvarsittande hyresgästerna för att få dem att förstå varför vi gör vad vi gör. Det har gått bra och vi har fått en förståelse, säger Emelie Fjeld.

Lilla Bommen, eller ”Läppstiftet” är ett känt landmärke i Göteborg. Här syns det på en modell som står utanför stadens centralstation.
Foto: Anders Siljevall

Alla medverkande betonar ett väl fungerande samarbete i projektet. Genom ett grundligt förarbete har alla varit på samma våglängd.

– Jag har aldrig varit på en arbetsplats där alla har varit så glada och hejat på varandra. Vi har inte behövt ha några tunga diskussioner, men en del saker har ställts på sin spets och då har det inte varit några problem, säger Peter Gagner-Geeber.

Emelie Fjeld beskriver också ett prestigelöst samarbete.

– Om det finns ett problem lägger man det inte bara i knät på någon annan, utan man kommer med förslag på en lösning, säger hon.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Älvporten i korthet

Byggherre:  Vasakronan AB

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Hyresgäst: Collector Bank, Coor Service Management med flera

Projektledning: Rotpartner

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Rotpartner

Projektkommunikation: Rotpartner

Arkitekt: Kjellgren Kaminsky Architects

Konstruktör: Ramböll

VVS-konsult: Andersson & Hultmark

El-konsult: Hanelko

Ventilationsentreprenör: Gunnar Karlsen Sverige

Rörentreprenör: Installationsbolaget

Sprinklerentreprenör: Installationsbolaget

Elentreprenör: Elinväst

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Samverkan

Ersättningsform: Löpande räkning med incitament/bonus

Entreprenadkostnad Veidekke exklusive moms: preliminärt cirka 138 miljoner kronor

Sidoentreprenader: Byte av fasader/glas, renovering rökluckor med mera

Totalkostnad: Preliminärt cirka 180 miljoner kronor

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Otippad trio bakom nytt hissystem

Vill revolutionera sättet att bygga in i hissar i gamla hus med enbart trappor.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/otippad-trio-bakom-nytt-hissystem-29172

LISTA: Här är de svenska uppfinningarna som bygger världen

Sverige är ett litet land, men vår uppfinnings­rikedom lämnar avtryck världen över.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lista-har-ar-de-svenska-uppfinningarna-som-bygger-varlden-29144

"Jag känner mig bekväm med att bygga hus i dag"

Pether Fredholm ledde JSB från haltande byggservice­företag till nationell byggkoncern.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-kanner-mig-bekvam-med-att-bygga-hus-i-dag-29143

Språket utmanar utländska byggare

Bygg i topp bland utländsk arbetskraft.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spraket-utmanar-utlandska-byggare-29041

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.