Meny

På väg in under Mälarens vatten

På väg in under Mälarens vatten

Förbifarten i Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. Det har varit i gång i ungefär två år och nu går det in i ett av de tekniskt mest avancerade momenten i projektet – den första passagen under Mälaren.

Det har gått två år sedan Byggindustrin tillsammans med ett samlat pressuppbåd bevittnade den första sprängningen på jätteprojektet Förbifart Stockholm. Förbifarten är 21 kilometer väg som till allra största delen ska gå i tunnlar från E4/E20 vid Kungens Kurva i söder till E4 vid Häggvik i Sollentuna i norr. Det är två parallella tunnlar med en vidd på 16 meter som ska skapas för att rymma två trefiliga körbanor. Hela projektet har en budget på 34 miljarder kronor räknat i 2018 års penningvärde.


Tunneldrivning pågår. Tunnelfronten står nu precis vid Mälarens strand.
Foto: Mattias de Frumerie

Projektet är indelat i tre tunnelavsnitt – Tunnel Söder, Tunnel Lovö ( i mitten) och Tunnel Norr. I norr har endast en arbetstunnel färdigställts så här långt och i Tunnel Lovö håller man fortfarande på med nedgångarna till huvudtunneln. Klart längst har tunneldrivningen kommit i Tunnel Söder där drygt 30 procent av sträckan (över 5 km tunnel inräknat arbetstunnel och huvudtunnel) är färdigsprängd. Där har tjeckiska entreprenören Subterra precis nått fram till Mälarens strand, en bra bit under mark. Det är mycket kvar. Totalt ska 6,4 miljoner kubikmeter berg sprängas bort i samband med arbetena på Förbifartstunnlarna. Ungefär hälften av bergmassorna transporteras bort via rullband till temporära hamnar i Sätra samt på Norra och Södra Lovö, där de skeppas vidare med båt. Resten fraktas bort med lastbil.

Redan 2016 berättade projektchefen Johan Brantmark att tunnelpassagerna under Mälaren är de tekniskt mest utmanande delarna i projektet. Det är första gången en tunnel av den här storleken drivs under sjön och det är geologin som är den stora utmaningen. Totalt handlar det om tre passager under Mälaren.

– Fram till nu har  gått helt planenligt, ja till och med smidigare än vi trodde från början. Nu när vi står inför den första Mälarpassagen har vi gjort halt för ladda inför den, säger Erik Lindgren, projektenhetschef för tunnlarna på Trafikverket.


Erik Lindgren är projektenhetschef för Förbifartens tunnlar på Trafikverket. Han berättar att tunneldrivningen under Mälaren kräver beredskap med fler tekniker än när tunneln drivs under land.
Foto: Mattias de Frumerie

Han förklarar att berget under Mälaren är betydligt mer uppsprucket och poröst än under de sträckor där sträckningen går under fast mark. Anledningen till att Mälaren ser ut som den gör är att inlandsisen, när den drog fram i området, eroderade bort mjukare berg i vissa områden. Det skapade fördjupningar där vatten samlades och det är därför sjön ligger där den ligger. 

Den första Mälarpassagen är 200 meter lång och sträcker sig från stranden i Sätra till ön Kungshatt.

– Vi har gjort en massa provborrningar från markytan och nu kompletterat med två borrkärnor som går rakt genom den framtida tunnelsträckningen under Mälaren, en i vardera tunnel. Berget är av och till uppsprucket och det är lera i sprickorna. Trots att vi gjort ytterligare provborrningar kan vi förstås inte veta säkert omfattning eller utbredning av besvärliga partier, säger Erik Lindgren.

Tunnelmynning ur två perspektiv. I Skärholmen där de första sprängningarna på Förbifarten gjordes för två år sedan är det nu full aktivitet.
Foto: Mattias de Frumerie

 

Tunnelmynningen från ovan.
Foto: Mattias de Frumerie

Tunneln kommer att drivas fram i 15-metersavsnitt. För att skapa en stabilitet i berget där tunneln ska drivas fram borrar man först hål i en välvd solfjäderform där stålrör sticks in och området injekteras med cement. När man skapat denna tätskärm runt det aktuella avsnittet sprängs tunneln ut, skrotas (görs ren från lös sten) och täcks med sprutbetong som tätar berget. Men eftersom man ska driva tunneln under en sjö finns risk för att vattenläckaget blir stort om det finns besvärliga vattenförande sprickor.

– När man driver tunnlar finns det alltid ett inslag av ovisshet och nu när vi passerar Mälaren behöver vi fler verktyg i lådan än vi haft tidigare. Om vi skulle få problem med för stort inflöde av vatten kan vi frysa berget. Det är inga svårigheter. Man borrar bara hål och drar in kylslingor, säger Erik Lindgren.

Den tekniken användes bland annat vid bygget av tunneln genom Hallandsås.


LÄS MER: Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

 

En annan teknik som finns i verktygslådan är kemisk injektering som också är en metod som kan användas om vattenläckaget skulle bli för besvärligt.

Det har varit tätt mellan de stora tunnelbyggena i Stockholmsområdet de senare åren – Södra länken öppnades 2004, Citybanan som invigdes i somras och Norra länken som till stora delar är färdigställd och öppnad. Många av de arbetare som var aktiva i de projekten är nu engagerade i bygget av Förbifarten.

– Vi har fördel av mycket kunskapsöverföring från de tidigare projekten i området, säger Erik Lindgren.

Bygget av Citybanan var en katastrof säkerhetsmässigt, med fem dödsfall. Både Norra och Södra Länken var förskonade från dödsolyckor och Förbifarten har hittills följt i spåren av dessa.

– Det värsta tillbudet vi haft hittills har varit i samband med sprängning och en fordonsolycka men det har inte varit några allvarliga olyckor och arbetsmiljöfrågan är den vi prioriterar högst, säger Erik Lindgren.

Via transportband fraktas den bortsprängda stenen till fartyg och vidare till Slagsta där sprängstenen förvaras för framtida användning. Ungefär hälften av berget fraktas bort med båt. resten fraktas bort med lastbil. Här den temporära hamnen i Sätra.
Foto: Mattias de Frumerie

Än så länge har inte arbetet med Förbifarten gått in i sin mest arbetsintensiva fas. För tillfället är flera hundra personer aktiva med infrabygget. Enligt Erik Lindgren ligger den mest arbetsintensiva fasen ungefär ett år fram i tiden när fler tunnelavsnitt är i full framåtdrivning.

– Jag säger som Churchill: ”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.”, säger Erik Lindgren.

Enligt planen ska Förbifarten vara helt öppen för trafik 2026, men enligt Erik Lindgren pågår diskussioner om att öppna vissa delar tidigare än så även om inget är beslutat.

– Det här ett av Europas allra största infraprojekt just nu. Det som har slagit mig när jag har jobbat med det här är att många inte förstår hur stort det här projektet är. De ser bara de avsnitt där vi jobbar över jord, säger Erik Lindgren.

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

BIM Alliances vd Olle Samuelson kom in på det digitala spåret redan på tidigt 1990-tal.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/byggbranschen-har-inte-gatt-i-braschen-28702

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Hon leder Sveriges Byggindustrier in i framtiden

Carin Stoeckmann rattar familjeföretaget samtidigt som hon styr Sveriges Byggindustrier.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-leder-sveriges-byggindustrier-i-framtiden-28685

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Blir du stressad när kollegerna slänger sig med akronymer som BIM, AR och IoT?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/snabbguide-till-byggbranschens-digitalisering-28690

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var behovet av nya förskolor stort - men byggarnas intresse ljummet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggarkivet-ingen-dagispanik-hos-byggarna-28681

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.