Meny

Nytt badhus har ersatt fallfärdigt 70-talsbygge

Nytt badhus har ersatt fallfärdigt 70-talsbygge

När det nya badhuset Navet skulle byggas i Umeå provades en ny löneform som uppmuntrade noggrannhet och att minimera framtida risker för läckor och fuktskador. Nu nomineras projektet till Årets bygge 2017.

Samma vecka som Umeås nya badhus öppnade i slutet av sommaren 2016 rasade taket in i den gamla simhallen som var byggd på 1970-talet. Behovet av en ny anläggning var med andra ord stort. Den nya anläggningen hade debatterats i många år, en av stötestenarna var i vilket område den skulle ligga och vem som skulle bygga. Tre badutredningar senare tilldelades badhuset Navet en lite ovanlig plats för en simhall. Det blev en exklusiv tomt i Umeås absoluta stadskärna, precis bredvid Vasaplan som är knutpunkt för all busstrafik.

– På så vis blev badhuset tillgängligt för fler och lätt att nå via kollektiv-trafik berättar Gunnar Isaksson, projektledare på det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå (INAB), vars dotterbolag Umeå Badhus stått som beställare av projektet.

60 000 byggtimmar lades på badhuset Navet.
Foto: Johanna Åfreds

Umeå har i och med Navet fått sin första 50-metersbassäng, multibassäng med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng där även undervattensrugby kan spelas, upplevelsebad med vågmaskin, klättervägg, tre vattenrutschkanor, barnbassäng, gym, relaxavdelning med mera. På platsen låg tidigare en parkeringsplats. För de förlorade p-platserna kompenserade man genom att ovanpå badhusets tre våningsplan bygga drygt 200 parkeringsplatser i två våningar. I dag har Navet tre hyresgäster: Umeå kommun som hyr badet, ett privat företag som driver gymmet och det kommunala parkeringsbolaget (Upab).

Till byggstarten i slutet av 2013 hade den lokala byggentreprenören Rekab Entreprenad, handlats upp till totalentreprenaden. De hade tidigare erfarenhet av att ha byggt en simhall i Sundsvall. Som ett första steg reste Rekab och representanter från beställaren runt till några simhallar i landet för att lära sig mer.

– Vi fick mycket input om vad som gått bra och dåligt från de projekten. Vi såg några skräckexempel på fukt i ytterväggar och takkrön och läckage här och var från genomföringar och bassängväggar, säger Rekabs arbetschef Anton Johansson.

Hans kollega, platschefen Tore Karlsson fyller i:

– Badhus är en aggressiv miljö och belastningen på huset är högt. Vi såg exempel på bland annat rostangrepp trots att de badhus vi besökte var ganska nya.

Gunnar Isaksson, projektledare på det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå (INAB) tillsammans med Rekabs platschef Tore Karlsson, Rekabs arbetschef Anton Johansson samt längst till höger INAB:s vd Bertil Hammarstedt.
Foto: Johanna Åfreds

Studiebesöken bidrog ännu mer till det de redan visste, att stort fokus måste läggas på att bygga tätt och fritt från fukt i konstruktionen. En fuktkonsult bjöds in för att föreläsa för de anställda och en fuktkonsult engagerades i projekteringsskedet. Ett ”Att-tänka-på-dokument” togs fram som skulle läsas av all egen personal och alla underentreprenörer som vistades på byggarbetsplatsen. Ett exempel på detaljnivån i vad som stod där var vikten av att yrkesarbetarna inte använde fel verktyg.

– En icke-rostfri skiftnyckel på en rostfri produkt smittar så att det kan börja rosta i alla fall. Sådana saker kände kanske inte alla till, berättar Anton Johansson.

Stort fokus lades på att inte skapa köldbryggor, båda i projekteringsskedet och under produktionen. Rampen upp till parkeringsgaraget blev en utmaning eftersom den skär genom badhuset och ger ett undertak med sned vinkel ovanför en av bassängerna.

– Rampen var svår att förhålla sig till och det var stor risk för köldbryggor där. Att bygga ett parkeringsdäck ovanpå ett badhus är inte så vanligt, säger Tore Karlsson.

Umeå kan nu vara värd för större simtävlingar i och med att Navet innehåller stadens första 50-metersbassäng.
Foto: Johanna Åfreds

Badhuset konstruerades även så att det fick ett ventilerat undertak, det vill säga att ett skikt mellan undertaket och yttertaket försågs med torr normalluft för att säkra konstruktionen från fukt. Faktum är att allt fokus på riskfaktorerna med kondens, korrosion och köldbryggor till och med gjorde att Rekabs projektledning valde en annan löneform för yrkesarbetare som de trodde skulle gynna kvalitetsarbetet. Efter förhandlingar med facket enades man om att inte använda ackordslön under byggnationen av Navet.

– Eftersom kvalitet och noggrannhet var en sådan viktig punkt för oss funderade vi över hur vi skulle kunna få alla att förstå och vara delaktiga. Vi ville komma bort från ackordspress och ge bättre förutsättningar för kvalitet, förklarar Anton Johansson.

Tre fokuspunkter valdes ut i den alternativa lönemodellen som förhandlades fram med facket. Det handlade om extra fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. I varje arbetsmoment premierades hur arbetet gick med fokuspunkterna. Uppfylldes kraven delades ett påslag på lönen ut.

– Ett exempel på det var när vi skulle gjuta bassängväggarna. Då hade vi täthet som fokuspunkt. Det gällde då att vara extra noggrann med bland annat renheten i formen, det vill säga att det inte får komma med träflis från formen i betongen för då är det risk att det börjar läcka där när allt är klart, berättar Anton Johansson.

Det var första gången Rekab provade att jobba enligt denna annorlunda löneform och de kan i efterhand konstatera att det gick så pass bra att påslaget delades ut efter varje moment.

– Kanske drogs produktionstakten ner något men det var det helt klart värt, konstaterar platschef Tore Karlsson.

Ett annat exempel där det krävdes exakthet var att 50-metersbassängen inte fick vara ens en millimeter kortare än just 50 meter. Skvalprännan vid kanten fick endast skilja en millimeter i höjdled.

Umeås nya badhus Navet har fått en placering mitt i stadskärnan och bredvid busstorget så att det ska vara lätt för alla att ta sig hit.
Foto: Johanna Åfreds

Under hela byggtiden fokuserade man mer på arbetsmiljö än i andra projekt hittills. Allvarligaste olyckan var en person som skar sig på en kap och under ett prefabmontage inträffade ett tillbud där ett felgjutet block ledde till att blocket gick mitt itu.

– Vi införde bland annat att efter skyddsronderna så skulle de brister som upptäcktes åtgärdas direkt. Det var inte tillåtet att vänta ända fram till nästa skyddsrond med att ta tag i det. Skyddsombudet hade arbetsmiljön som ett heltidsjobb och gjorde inget annat under projektet, säger Tore Karlsson.

Som mest befann sig drygt hundra personer ute på bygget samtidigt, varav cirka 35 var anställda hos Rekab, berättar Tore Johansson. Var fjortonde dag hölls samordningsmöte med en representant från varje yrkesgrupp. En stor utmaning var att arbetsplatsen var väldigt trång på grund av det centrala läget.

– Tomten är inringad av gator och på dem pågick Umeå kommuns gatuarbeten samtidigt. En av gatorna hade varit bakgata tidigare men skulle göras om för att fungera som entré till badet med nedgrävd markvärme bland annat, säger Gunnar Isaksson.

Byggarbetsplatsen fick lov att delas upp i två delar, en del där bygget pågick och tvärs över vägen en annan inhägnad del där bodarna kunde stå. Utanför passerade bland annat 900 bussar om dagen och i detta stråk tvingades de anställda att passera till och från.

– Badhuset grävdes ner sex meter under mark och kanten till bassängerna gick i stort sett ända ut till avspärrningarna mot gatan. Att mellanlagra material var svårt. Leveranser just in time gick inte alltid att få till och därför fick vi lov att hyra ytor runtom i Umeå där vi kunde mellanlagra materialet, berättar Tore Karlsson.

Badhuset byggdes på en tidigare en parkeringsplats. De förlorade p-platserna kompenserade man genom att bygga 200 parkeringsplatser i två våningar ovanpå badhusets tre våningsplan.
Foto: Johanna Åfreds

En ny erfarenhet för teamet i Umeå var också mycket utländsk arbetskraft hos underentreprenörerna. Glasfasaden importerades från Ungern, murarna var från Rumänien och plattsättarna från Tyskland.

– Hittills har det inte varit så vanligt med så mycket utländsk arbetskraft så här långt norrut. Deras arbetsledare var svenskar så kommunikationen fungerade bra, säger Gunnar Isaksson.

Taket på 50-metersbassängen levererades nattetid så att E4:an kunde stängas av från Örnsköldsvik där leverantören Strängbetong har sin fabrik. Detta pågick under tre veckor. Efter det var 35 betongkassetter med 38 meters längd i ett enda stycke och utan pelare på plats. Bassängerna gjöts under bar himmel men från marknivån och uppåt var det prefabbetong som gällde.

När allt var klart provtrycktes byggnaden och energimässigt uppfyller själva skalet kraven för passivhus, enligt projektgruppen. Den energikrävande verksamheten inne i huset måste dock läggas till utöver det. Olika energisparåtgärder har dock vidtagits.

– Vi har återvinning av värme från till exempel duschvatten. Genom ultrafiltrering återvinner vi även så mycket som är möjligt av badvattnet så att vi slipper ta in nytt vatten och värma upp det, säger Gunnar Isaksson.

Allt fokus på riskfaktorerna med kondens, korrosion och köldbryggor gjorde att Rekabs projektledning valde en annan löneform för yrkesarbetare som de trodde skulle gynna kvalitetsarbetet.
Foto: Johanna Åfreds

En annan finess är drunkningslarmet som finns både i hoppbassängen och 50-metersbassängen. Med hjälp av kameror i taket och under vattenytan registreras alla rörelser i vattnet. Om något ligger stilla på botten mer än tio sekunder går larmet.

– Vi ser det som ett komplement utöver de badvakter vi har, säger Gunnar Isaksson.

Bygget var vid starten fem månader försenat på grund av överklagande till förvaltningsrätten. Men i maj 2016 var allt arbete klart och i augusti var det invigning. Då hade 30 000 kubikmeter schaktmassor fraktats bort, 650 pålar slagits ned, 3 300 kvadratmeter spontning gjorts, 6 000 kubikmeter betong använts enbart till de platsgjutna bassängerna, och 60 000 byggtimmar lagts på badhuset. 4,5 tusen kubikmeter vatten finns i dag i tankar och bassänger och hela anläggningen har klätts med 500 000 kakelplattor.

Badhuset Navet i korthet

Byggherre: Umeå Badhus.

Totalentreprenör: Rekab Entreprenad.

Hyresgäster: Umeå kommun, Umeå Parkerings AB, Umeå Sport och Motion.

Projektledning: Infrastruktur i Umeå.

Arkitekt skiss: Erséus Arkitekter.

Arkitekt bygghandling: Link Arkitektur.

Brandkonsult: Säkerhetspartner Norden.

Akustikkonsult: Tyréns.

Elentreprenör: Bravida Sverige.

VS-entreprenör: Bravida Nord.

Ventilationsentreprenör: Bravida Sverige.

Vattenrening: Processinggruppen.

Golventreprenör: Högsbo Plattsättning.

Konstruktör: WSP. Byggprojektering.

Markentreprenör: Umeå Entreprenad.

Markprojektering: WSP Samhällsbyggnad.

Målningsentreprenör: Larssons Måleri i Umeå.

Plattsättning: Högsbo Plattsättning.

Stomleverantör: Strängbetong.

Undertaksentreprenör: Boings Akustikentre-prenader.

VVS-konsult: Sweco Systems.

Elkonsult: Ramböll.

Entreprenadform: Total-entreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exkl. moms: Cirka 390 miljoner kronor.

Totalkostnad exkl. moms: Cirka 445 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104