Meny

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

Lunds nya tingsrätt är ett unikt bygge där ingen del har gjorts på slentrian. Resultatet är en byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand och beställaren verkligen har fått det man vill ha. 
Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2019.

Det luktar trä och nybyggt när man kommer in i Lunds nya tingsrätt. De genomgående materialen i byggnaden är ask, kalksten, koppar och glas vilket ger ett stilrent och lugnt intryck. Verksamheten håller precis på att flytta in när Byggindustrin är på besök i början av juni. Den sista augusti äger den officiella öppningen rum med besök av justitieminister Morgan Johansson (S).
Bakgrunden till projektet är att tingsrätten vuxit ur sina gamla lokaler som inte ligger långt ifrån den nya byggnaden. Verksamheten har länge letat efter en ny tomt i centralt läge i Lund och så dök den här tomten intill det nya kommunhuset Kristallen upp. Specialfastigheter kopplades in och tillsammans med kommunen och Domstolsverket utlyste man en arkitekttävling mellan tre arkitektföretag.


Gestaltningen har varit i fokus genom hela projektet.
Foto: Nomi Melin Lundgren


Parterna valde ut en firma vardera. Volym och funktion var bestämda från början, men gestaltningen var helt fri.
– De tre aktörerna valde samtliga Fojab arkitekters förslag, dels på grund av gestaltningen, men också på grund av de lösningar man hittat för funktionerna i byggnaden, berättar Gustaf Mellerup, projektchef Specialfastigheter.
Det finns flera ingångar till Lunds nya tingsrätt. Det är en byggnad där logistiken spelar stor roll. Ibland måste män-niskor kunna komma in och ut i byggnaden utan att behöva mötas. De frihetsberövade till exempel förs upp till den av de sammantaget 15 olika förhandlingssalar som finns i huset som han eller hon ska till med olika hissar från ett ”förvar” i källaren medan målsägare, åhörare, vittnen och anställda i rätten kommer in från andra håll.
– Det var bland annat dessa flöden som beställarna var väldigt nöjda med, säger Gustaf Mellerup.

Säkerheten är en annan mycket viktig aspekt i byggnaden. Här finns metalldetektorer, röntgen och kameraövervakning.
– Det här huset håller nästan samma säkerhetsklass som en flygplats. Utanför huset finns ett konstverk i form av en liten vallgrav som också fungerar lite som en säkerhetsbarriär, säger Gustaf Mellerup.
Men samtidigt är intrycket när man träder in i huset att det är en mycket ljus, tillgänglig och öppen byggnad. Lunds nya tingsrätt är ett hus utan fram eller baksida.
– Det finns fyra framsidor kan man säga, säger Alexander Sandstedt, projektchef, NCC.


Ett lyckosamt samarbete upplever Alexander Sandstedt, projektchef, NCC, Jonas Högberg, platschef NCC, Gustaf Mellerup, projektchef Specialfastigheter, och Jörgen Senyk, WSP, att de har haft i projektet Lunds nya tingsrätt.
Foto: Nomi Melin Lundgren


Väldigt stort fokus har legat på gestaltningen som har gått hand i hand med säkerheten.
– För att klara av detta har vi haft 30 produktions- och gestaltningsmöten, berättar Jörgen Senyk, WSP Management, som har arbetat som projekt- och samverkansledare.
Enligt Jonas Högberg, platschef på NCC, har dessa möten mellan entreprenören NCC, Specialfastigheter, arkitekten Fojab och installatörerna varit helt nödvändiga för att få ihop projektet på det sätt som man ville.
– Vi har jobbat mycket med mockups – en modell i skala 1:1 – där vi löste många tekniska detaljer gemensamt. Prestigelöshet och innovation är det som har präglat det här projektet. Vi har tvingats tänka utanför boxen, säger Jörgen Senyk.

Nästan allt i Lunds nya tingsrätt är specialtillverkat. Det har krävt en stor samverkan mellan beställare, entreprenör, arkitekt och leverantörer.
– Det har varit en stor utmaning, men väldigt roligt också, säger Jonas Högberg.
Rent praktiskt har samverkan inneburit att både Specialfastigheter, NCC och även Fojab arkitekter har varit mycket närvarande på byggplatsen.
– Vi har suttit i bodarna minst en dag i veckan och haft projekteringsmöten ute på plats. Det har gjort att vi har kunnat gå rakt ut i verksamheten för att se hur vi ska lösa vissa saker när problem har uppstått, säger Jonas Högberg  .
– Det vinnande konceptet har varit att vi har varit här på plats och kunnat ta beslut direkt på plats, säger Alexander Sandstedt.


LÄS MER: Närodlade trähus med utsikt över Skövde

En annan framgångsfaktor har enligt Jörgen Senyk legat i planeringen.
– Vi har legat långt framme i planeringen hela tiden, cirka tre månaders framförhållning har vi haft tillsammans med arkitekten Jonas Ruthblad på Fojab, för att få alla leveranser till projektet i tid, säger han.
Traditionella startmöten och workshops tillsammans med leverantörerna för att skapa en gemensam målbild och en partneringdeklaration har också satt ramarna för samarbetet. Även yrkesarbetarna och de framtida brukarna har varit med i detta arbete.
– Det har varit viktigt för byggarna för att få förståelse och känna stolthet över det vi gör. Det handlar också om att yrkesarbetarna ska få respekt för de andra yrkeskategorierna ute på bygget och att man måste hjälpa varandra över yrkeskategorierna. Mantrat här har varit ”en för alla, alla för en”, säger Jörgen Senyk.
Kommunikation i och kring projektet har också varit en viktig aspekt i arbetet. Varje vecka sedan byggstart i januari 2016 har man skickat ut ett nyhetsbrev till 85 intressenter kring projektet.

Tekniskt sett är Lunds nya tingsrätt en avancerad byggnad. Byggnaden uppnår miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Huset har en solcellsanläggning på cirka 700 kvadratmeter på taket som kompletterar fastighetens energibehov och kopplingen till fjärrvärmenätet och alla material ryms inom Sunda hus materialbedömning A–B. Byggnadens energimål är satt till 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är ganska nära passivhusstandard.
– Det är mycket bra för en byggnad med så stora fönster/glasytor, säger Jonas Högberg.

Solcellsanläggning på cirka 700 kvadratmeter kompletterar fastighetens energibehov.
Foto: Nomi Melin Lundgren


Entreprenören har även haft en så kallad grön etablering under byggtiden och fjärrvärme i stället för el, LED-lampor i den tillfälliga belysningen för att hålla energiförbrukningen nere under byggprocessen. Även avfallshanteringen har varit ett prioriterat område både från NCC och Specialfastigheters sida. Allt avfall har sorterats i cirka tio kategorier.
Fasaden är unik.
– Den är en innovation i sig. Glaset har tagits fram speciellt av glastillverkaren för just detta hus. Det är dels storleken på glasen som har krävt det, liksom de kopparklädda träramar som glasen är fästa i, berättar Jonas Högberg.
Fasadglaset ska även klara de krav för solvärmelaster, dagsljusinsläpp och U-värden som krävs för Miljöbyggnad Guld. Det är ett glas med radie som också ska klara den fuktproblematik som kan uppkomma när de skånska slagregnen sätter in.
Att bygga ett hus där det nästan inte finns någon standardlösning är speciellt. Det har krävt att entreprenören har hittat nya arbetssätt och andra materialval.
– Till exempel så valde vi Fermacell i stället för gips i källaren för att kunna komma igång tidigare. Vi har också vänt på arbetsordningen för att installera installationerna. Vi gjorde en installatörsvägg/-låda där installatörerna kunde göra alla sina installationer i med en bra arbetsställning. Så att alla installationer vara klara innan vi gjorde väggarna och undertaken. Det har gjort att alla har kunnat jobba så effektivt och rationellt som möjligt, säger Jonas Högberg.
 

LÄS MER: Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

Även fasaden har monterats på ett lite speciellt sätt.
– Vi började bygga den inifrån och ut för att tillslut montera fönstren. Vi hade en fönsterleverans om dagen. Det krävde väldigt mycket planering av flöden, berättar Jonas Högberg.
Tomten där Lunds nya tingsrätt är belägen är trång plats. Intill ligger kommunhuset Kristallen och järnvägsspåren går bara tio meter ifrån. Det har krävt ett noggrant genomtänkt arbetsmiljöarbete.
Det har betalat sig. Under den tre år långa byggperioden har projektet varit helt förskonat från olyckor.
– Det är en av de saker vi är mest stolta över. Både vi och Specialfastigheter har höga krav och följer upp arbetsmiljöarbetet löpande för hur vi ska nå visionen i projektet. Jonas vann också ett internt arbetsmiljöpris och fick åka till Finland för att studera hur de arbetar med arbetsmiljö där, där vissa arbetsmiljöbitar är lagstiftade, säger Alexander Sandstedt.

Den nya byggnaden är efterlängtad av tingsrätten i Lund, som länge har letat efter nya lokaler.
Foto: Nomi Melin Lundgren


Lunds nya tingsrätt är också det första större projekt där entreprenören NCC har använt programmet Bluebeam i sin hantering av ritningar. Alla ritningar, över 2 000 stycken, har hanterats digitalt. Ritningarna har gåtts igenom vid en stor gemensam pekskärm som har använts både av NCC-anställda och av underentreprenörerna.
– Det har varit mycket lättare och gått mycket snabbare att hitta alla detaljer. Vi ser en direkt koppling till kvaliteten. Vi har hela tiden arbetat med den senaste versionen av ritningen, säger Alexander Sandstedt.
Genom att arbeta med Bluebeam på det sättet skapades också en naturlig samlingsplats för NCC-byggarna och installatörerna, vilket visade sig vara en stor fördel i ett så installationstätt projekt som Lunds nya tingsrätt.
– Det har verkligen sparat mycket tid för oss, säger Jonas Högberg.
– Miljöaspekten är också viktig här. Vi har sparat mycket papper, säger Gustaf Mellerup.
Vid sidan av Bluebeam så har projektet även arbetat med BIM (byggnadsinformationsmodeller).
– Vi har haft en BIM-modell i 3D som vi har använt oss av vid vissa arbetsberedningar, till exempel vid fasaden som inte är platt och även vid ingjutningarna till prefab. Byggnaden har över 800 ingjutningsdetaljer, men också till mängdberäkningar i källaren och olika dubb, dragstag och svetsplattor, säger Jonas Högberg.

Foto: Nomi Melin Lundgren


Nej, Lunds nya tingsrätt är inget dussinhus. Varje våningsplan i det sex våningar höga huset är unikt och även fasaden växlar på samma sätt. Det har inneburit att byggarna har får använda sig av olika produktionssätt på alla våningsplan från källare till taket och till fasaden, enligt Jonas Högberg.
– Gestaltningen har fört med sig en komplexitet som har gjort att det har varit nödvändigt. Här är över 100 olika snitt bara i fasaden och över 2 000 ritningar, säger Alexander Sandstedt.
Bygget av Lunds nya tingsrätt har gått enligt tidsplanen. Spaden sattes i backen i januari 2016.
Efter trettonhelgen började man sponta och i mars samma år började byggnadsarbetena.
Slutbesiktning ägde rum den 27 april 2018.
– Vi hade flera förbesiktningar innan den slutliga besiktningen, på stomme, stålkopplingar till stomme, glaspartier, fasad och på installationer och bygg. Och även schakt och undertak har besiktigats löpande sedan förra sommaren. I snitt har vi gjort cirka tio förbesiktningar innan slutbesiktningen och vi har inte fått många anmärkningar, säger Alexander Sandstedt.
På slutbesiktningen hade projektet noll anmärkningar på bygg, VVS, sprinkler och brandlarm och bara några få anmärkningar inom andra områden.
Entreprenören har även gjort egna besiktningar löpande med hjälp av ett verktyg som heter Dalux där man kan dokumentera och följa upp hela byggprocessen.
– Det har varit en tydlig målsättning från beställaren att vi ska ha en nollfelsvision – så det har vi jobbat aktivt med allihop, säger Alexander Sandstedt.
Den sista augusti hölls den officiella invigningen av Lunds nya tingsrätt. Och den första september fick den intresserade allmänheten komma och ta en titt på nytillskottet i Lunds stadsbild.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lunds nya tingsrätt i korthet

Projektnamn: Lunds nya tingsrätt.
Byggherre: Specialfastigheter Sverige.
Hyresgäst: Domstolsverket / Lunds Tingsrätt.
Byggentreprenör: NCC Building Sweden.
Projekt- och samverkansledare: WSP.
Arkitekt: Fojab Arkitekter.
Landskapskonsult: Fojab arkitekter.
Markkonsult: Marklaget.
Konstruktör: NCC Teknik och Sweco Structure.
Konstruktör Prefab: UPB.
VVS-konsult: Bengt Dahlgren.
El-konsult: WSP Elteknik.
Sprinklerkonsult: Bengt Dahlgren.
Hisskonsult: Kone.
Brandkonsult: Brandskyddslaget.
Akustik: ÅF Infrastructure.
Geokonsult: Sweco Civil.
Energi: NCC Teknik.
VVS-entreprenör: Bravida Sverige.
Elentreprenör: Bravida Prenad.
Sprinklerentreprenör: Bravida Sverige.
Stomleverantör: UPB.
Hiss: Kone.
Mark-/Anläggningsentreprenör: NCC Infrastructure.
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering.
Totalentreprenadens kostnad: 360 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.

Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2019.

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänst artikel om Lunds nya tingsrätt: Klicka här

Otippad trio bakom nytt hissystem

Vill revolutionera sättet att bygga in i hissar i gamla hus med enbart trappor.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/otippad-trio-bakom-nytt-hissystem-29172

LISTA: Här är de svenska uppfinningarna som bygger världen

Sverige är ett litet land, men vår uppfinnings­rikedom lämnar avtryck världen över.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lista-har-ar-de-svenska-uppfinningarna-som-bygger-varlden-29144

"Jag känner mig bekväm med att bygga hus i dag"

Pether Fredholm ledde JSB från haltande byggservice­företag till nationell byggkoncern.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-kanner-mig-bekvam-med-att-bygga-hus-i-dag-29143

Språket utmanar utländska byggare

Bygg i topp bland utländsk arbetskraft.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spraket-utmanar-utlandska-byggare-29041

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.