Meny
  • Whites gestaltning av arenan är anpassad och optimerad utifrån den trånga tomten.
    Foto: Cecilia Larsson Lantz

Motigt arenabygge gick i mål med rätt produkt

Motigt arenabygge gick i mål med rätt produkt

Minus 30 grader under uppstarten, trång byggplats, konflikter mellan entreprenör och byggherre, en leverantörskonkurs och en tung ekonomisk förlust för Peab. Arenabygget intill Globen i Stockholm har varit tufft. Men slutresultatet – och här är alla eniga – blev riktigt bra. Projektet nomineras till Årets Bygge 2014.

– Bra projekt behöver sina fajter. Om det är en kamp, blir det oftast bäst, säger Monica von Schmalensee, vd för White Arkitekter och tillsammans med Fredrik Källström ansvarig arkitekt för Tele 2 Arena.

White kom in tidigt i projektet via parallella uppdrag 2002. Det ledde vidare till fortsatt ritande och en rad utredningar. Fem år senare var den politiska plattformen fixerad och White engagerades i nya utredningar, programarbete och ett förfrågningsunderlag.

Peab fick uppdraget som totalentreprenör med ett kontrakt på drygt 2 miljarder kronor. Och därefter kunde projektgänget gå vidare med systemhandlingar, bygghandlingar och byggstart i mars 2010.

– Det gick snabbt, men smidigt och här måste vi ge Stockholms stad en eloge. Våra lämningar var helt synkade och låg helt i fas med den formella planprocessen. Faktum är att detaljplanen antogs direkt, vilket torde vara rätt ovanligt för ett sådant här läge i Stockholm, säger Fredrik Källström.

Enligt Monica von Schmalensee har det ”extremt goda samarbetet med staden” varit en mycket viktig framgångsfaktor.

– Det handlar väldigt mycket om informationshanteringen. Planprocessen, med infopaviljong och löpande kontakter med närboende, har varit bra och öppen och staden har hela tiden legat ett steg före med kommunikationen, säger Monica von Schmalensee.

Arkitektoniskt har White arbetat efter tre huvudlinjer: Arenan ska ges en unik form med ”skandinaviskt signalement”. Arenan ska vara anpassad till omgivningen och bidra till stadsutvecklingen. Arenan ska vara öppen och tillgänglig för alla.

I ett tidigt skede, just när projektörerna börjat jobba med bygghandlingarna, så samlade Peab samtliga huvudrollsinnehavare – sin egen projektledning inklusive inköpare, byggherre, arkitekt och övriga konsulter i ett gemensamt projektkontor på Rökerigatan, ett av de gamla rymliga slakthusen från slutet av 1800-talet, bara ett stenkast från byggplatsen. Lokalerna fylldes snabbt på med ett hundratal tekniska konsulter och ett tjugotal arkitekter som samtliga jobbade i 3D-modell utifrån de olika disciplinerna.

– Det gav oss extremt korta processvägar. Givetvis krockar olika företagskulturer med varandra, men vi hade en enorm nytta av det gemensamma projektkontoret. Jag tror inte vi hade hunnit med tidplanen annars. Nu var allt över disk och efterhand började vi lära känna varandra och arbetet kändes kreativt och korsbefruktande, säger Fredrik Källström.

När Peab kom in i projektet våren 2009 var mycket mer eller mindre spikat, åtminstone mentalt hos beställare och projektörerna som Peab nu övertog. I detta skede startade arbetet med systemhandlingarna.

– Komplexiteten var betydligt större än vad vi, beställaren och konstruktörerna hade insett, säger Johan Bill, en av två projektchefer hos Peab.

Tekniskt vilar konstruktionen på en tung prefabricerad betongstomme, som skulle handlas upp. Whites gestaltning var anpassad och optimerad utifrån den trånga tomten och formmässigt var arenans exteriör inte likformig utan avsmalnande och lutande från norr till söder och överbyggnaden lyftes av två enorma primärbalkar med spännvidder på 180 meter. Till detta kom höga och avancerade krav på installationssidan, extremt tuffa logistikkrav där bygget satt inklämt mellan Arenavägen och Nynäsvägen och alla in- och uttransporter fick ske, noggrant schemalagt, under nattetid.

– Vi insåg rätt snart att det inte var möjligt, säkert eller vettigt att genomföra projektet enligt den tänkta tidplanen. Vi satte oss ner med beställaren SGAF, hittade en uppgörelse och sköt upp igångsättningen med drygt fyra månader, säger Johan Bill.

– Vi hade räknat med synergier mellan de två stora arenorna i Stockholm. Men så blev det inte. Det är två unika, åtskilda megaprojekt.

Peab har inte stuckit under stol med att relationerna med beställaren periodvis varit ansträngd och pressen i början bidrog till flera skiften av personal hos Peabs projektledning. Efter hand blev dock situationen bättre, något som även White bekräftar.

– Jag tycker att Peab skötte situationen väldigt professionellt. Man satte sig, fattade beslut tillsammans med SGAF, tog beslut och enades om att reda ut det i efterhand. Det blev inte några ÄTA-tvister mitt i processen. Peab var konstruktiva, säger Fredrik Källström.

Monica von Schmalensee:

– Visst, det skedde en del byten hos Peab av olika skäl. Men de flesta i nyckelpositioner var kvar genom hela loppet; installationssamordnare och projekteringsledning var intakt. Min känsla är att man tillsammans kunde lösa problemen. För Peabs del, i ett så här stort projekt, blir det avgörande för det ekonomiska utfallet hur inköpen hanteras. Det är så stora volymer och så mycket pengar.

Tele 2 Arena i korthet

Projekt: Idrotts- och evenemangsarena med skjutbart tak.

Byggherre: Stockholms stad genom Stockholm Globe Arena Fastigheter, SGAF.

Omfattning: Idrotts- och evenemangsarena med skjutbart tak för evenemang året runt och 30 000 sittplatser.

Totalentreprenör: Peab.

Arkitekt: White Arkitekter.

Konstruktör: WSP.

Byggtid: 2010 till sommaren 2013.

Kontraktssumma: Drygt 2 miljarder kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Hon leder Sveriges Byggindustrier in i framtiden

Carin Stoeckmann rattar familjeföretaget samtidigt som hon styr Sveriges Byggindustrier.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-leder-sveriges-byggindustrier-i-framtiden-28685

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Blir du stressad när kollegerna slänger sig med akronymer som BIM, AR och IoT?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/snabbguide-till-byggbranschens-digitalisering-28690

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var behovet av nya förskolor stort - men byggarnas intresse ljummet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggarkivet-ingen-dagispanik-hos-byggarna-28681

Kriminella som fjärrstyr byggkranar

En digitaliserad byggbransch innebär nya hot. Vi listar de sex största.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kriminella-som-fjarrstyr-byggkranar-28682

”Det gäller att vara med från början”

Susanne Rudenstam ser flera likheter mellan medievärlden och byggsektorn.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/det-galler-att-vara-med-fran-borjan-28676

Sveriges säkraste fängelse – ett lapptäcke

Anstalten har byggts om gång på gång på grund av rymningar.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sveriges-sakraste-fangelse-ett-lapptacke-28605

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

Vi listar diktatorernas drömkåkar

Här är fem groteska diktatorbyggen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-diktatorernas-dromkakar-28631

”Antingen gör man rätt eller så gör man fel”

Skatteexperten Sofie Wilhelmsson vet vad som gäller.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/antingen-gor-man-ratt-eller-sa-gor-man-fel-28632

Kalixföretag vill växla in på nytt spår

Nu siktar Part på den europeiska marknaden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kalixforetag-vill-vaxla-pa-nytt-spar-28603