Meny

Morötter gjorde länkbygget starkt

Morötter gjorde länkbygget starkt

Geotekniska problem och oväntade markföroreningar har Skanska brottats med i samband med bygget av Östra Länken i Linköping. Positiv dialog med beställaren och morot i stället för piska har medfört att bra slutresultat. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2014.

Projekt Östra Länken i Linköping inleddes med ett upptaktsmöte där spelreglerna fastställdes. Det avslutades med att projektledningen samlades för att diskutera vad som gått bra och mindre bra i projektet. Det handlar om den 2,7 kilometer långa trafikleden som byggts av Skanska på generalentreprenad och med Linköping och Trafikverket som beställare.

De sex budorden, som spikades vid upptaktsmötet, har legat som en röd tråd genom hela projektet och har bidragit till engagemang och delaktighet från alla parter. Snabba beslut, ärlighet och respekt, fokus på lösningar och förbud mot gnissel är några ledord.

– Budorden har bidragit till det fina arbetsklimatet vi haft. Inga dispyter med beställaren och problem har lösts i samförstånd, säger projektchef Stefan Jonsson, Skanska, som gärna hade jobbat ett bra tag till med projektet.

Östra Länken i Linköping har varit på kommunens agenda i säkerligen 40 år. Men pengar har alltid saknats. 1987 inleddes en projektering som aldrig fullföljdes. Nu får Linköpingsborna en efterlängtad delsträcka i en kommande ringled runt staden. Av sträckans knappt tre kilometer är merparten nyproduktion. Resten är om- och tillbyggnad av befintliga vägar.

Utöver vägbanan har projektet omfattat tre rondeller, tre broar, sex gångtunnlar och en damm som dels utnyttjas som fördröjningsmagasin, dels som uppsamlingsplats för farligt material i händelse av en tankbilsolycka. Dammen ger också trafikanterna ett välkommet vattenblänk.

Sträckningen, som går mellan Braskens bro och Torvinge, passerar förbi Saabs tidigare flygplansfabrik och genom gammal industrimark. Vissa markpartier var därför fulla med kreosot, diesel och olja.

– Vid Braskens bro lät vi gräva tretton kontrollpunkter varav bara en innehöll förorenad mark. När sedan arbetet inleddes visade det sig att stora delar av markområdet var förorenat. Det visar hur svårt det är att i förväg avgöra markens beskaffenhet, säger projektledare Kjell Ivung, Linköpings kommun.

Östra Länken byggs på gammal sjöbotten och lera och markförhållandena var sämre än vad som kunde förutses. Den var så dålig att murar och tunnlar riskerade att ”rotera” och fick därför projekteras om. Snabbt uppstod också frågan hur marken skulle stabiliseras. De geotekniska problemen krävde åtgärder som grundvattensänkning, spontlådor och förstärkta ledningsbäddar. I stället för att använda bergkross som fyllnadsmaterial på vissa partier ersattes denna av återvunnet krossat glas, som har förädlats bland annat genom upphettning. Det är en för Sverige relativt ovanlig metod, som ger bra packningsgrad och mindre tung jord.

Tillfälliga trafiklösningar var ytterligare ett problem vid byggandet av Östra Länken. Trafikströmningen är runt 26 000 bilar per dygn. Skanska lyckades med konststycket att trots omledningar och provisoriska lösningar få trafiken att flyta relativt normalt utan större trafikstörningar. Nyckeln till konceptet heter planering och premiering.

Kjell Ivung kom på idén att i stället för att straffa Skanska med vite vid trafikstörningar, skulle Skanska få en bonus och man lyckades hålla ett jämnt trafikflöde.

– Detta sporrade oss att tänka till. De tillfälliga cirkulationsplatserna och vägarnas väl tilltagna dimensioner belades med asfalt i stället för grus, vilket höll potthålen borta. Tack vare dessa åtgärder flöt trafiken bra. Som tack fick vi 500 000 kronor av kommunen, säger regionchef Peter Niskas, Skanska, och tillägger:

– Kommunen har agerat exemplariskt. I stället för en piska gav de oss en morot.

Ytterligare en morot var att beställaren i förfrågningsunderlaget angav att entreprenören skulle få någon form av stimulans om miljövänliga maskiner och fordon användes.

– Bonusen kunde variera beroende på hur bra maskinerna och fordonen var ur miljösynpunkt. För Östra Länken betalade vi ut 1,7 miljoner i bonus, säger Kjell Ivung.

I hela projektet har målet varit att finna billigare och bättre lösningar där det varit möjligt. Skanska föreslog till exempel prefabricerade stödmurar i stället för de platsgjutna som var föreskrivna, bytte vattenledningar av stål mot plast och återanvände uppriven asfalt som överbyggnadsmaterial. Detta är några exempel på förbilligande åtgärder. En annan åtgärd var att minska schaktnivån för två cirkulationsplatser. I stället höjdes de, vilket sparade pengar och kommer att minska framtida problem.

– Vi hittade ett 80-tal punkter som kunde utföras billigare. På det sparade vi åtta miljoner kronor, pengar som vi delar med beställaren, säger Stefan Jansson.

Tidsmässigt har projektet gått enligt planerna. I maj skedde invigningen som planerat trots att Skanska under resans gång fått tilläggsbeställningar.

– Vi har klarat dessa extra uppdrag inom den ursprungliga tidplanen tack vare god planering, säger Stefan Jonsson.

Östra länken i Linköping i korthet

Längd: 2,7 kilometer.

Kostnad: Cirka 300 miljoner kronor.

Beställare: Linköpings kommun och Trafikverket.

Konstruktör/gestaltning: Tyréns.

Generalentreprenör: Skanska.

Schakt: Schakt och transport.

El, fjärrvärme, VA: Tekniska verken.

Belysning: Vallacom.

Spårentreprenad: Structon.

Räcken: Varmförzinkning.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Höjda röster om en ny Ölandsbro

Debatten blossar upp: bristfällig betong och ständigt köskapande underhållsarbeten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hojda-roster-om-en-ny-olandsbro-28362

Håll huvudet kallt

Utblick: Byggarbetare har det hett om öronen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-huvudet-kallt-28458

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

Johan Nuder vill bli expert på att kommunicera hållbarhetsinformation.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hallbarhet-ar-en-marknadsfraga-28358

Hon ger nytt liv åt slott och koja

Stina Lindéns har hittat sin nisch i kulturminnesmärkta hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ger-nytt-liv-slott-och-koja-28345

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

EU-projekt lyfte energieffektiviseringen och renoveringen av stadsdelen Linero.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hela-eu-ska-fa-lara-av-renoveringen-i-lund-28331

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240